Okategoriserade

Ung Vänster, Emmaboda

Du som är ung och bor i Emmaboda kommun. Har du dessutom hjärtat till vänster tveka då inte att gå med i Ung Vänster. Under fliken ”Bli medlem” har du en sida som heter ”Ung Vänster” där du har all information om hur du tar kontakt med Ung Vänster. Det vore trevligt om det bildades en lokalklubb i Emmaboda kommun och vi i Vänsterpartiet i Emmaboda hjälper gärna till om det behövs.

Nyheter som berör Vänsterpartiets kommunikationsarbete

Vid vårt senaste DS-möte hade vi Ted Bergdahl som är enhetschef för kommunikationsarbetet för vänsterpartiet. Han berättade om de stora förändringar som sker inom kommunikationen i partiet med b la ny grafisk profil och en ny hemsida. Detta för att stärka partiets interna och externa kommunikation.

Den grafiska profilen startades första maj och hemsidans betaversion lades upp i går. Den röda nejlikan är kvar i loggan men bokstaven ”V” har ändrat form och texten ”Vänsterpartiet” utgår. Dessutom har den röda färgen fått sällskap av fyra komplementsfärger.

I samband med lanseringen av den nya grafiska profilen, kommer också Vänsterpartiet presentera en betaversion av sin nya hemsida. Betaversionen kommer till en början att köras parallellt med den gamla webbsidan för att säkerställa kvalitét och funktion. Mer information om den nya grafiska profilen finns på denna länk:

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3802&Itemid=929

När det gäller hemsidan så blir det stora förbättringar jämfört med en gamla.

•Mer aktuell
•Mer lättorienterad och tillgänglig
•Mer flexibel
•Bättre sökfunktion
•Bättre målgruppsanpassning
•Externt intranät
Den nya hemsidan kan ses: http://www.vansterpartiet.se/

Nytt på hemsidan är ”medlemsrummet”. tanken med den är att:

•Interna nyheter och händelser
•Positiva exempel
•Motionsbank, argumentationsbank och faktabank
•Debattsida. Ett forum för intern debatt.
•Kalendarium
•Kontaktuppgifter

”medlemsrummet” kan ses: http://www.vansterpartiet.se/medlemsrummet/

Vår tidning Vänsterpress kommer att försvinna i nuvarande form. I stället kommer ”Vänsternytt” regelbundet att skickas ut via mailen till medlemmarna med aktuell information från partiet och även medlemsrummet kommer att användas till debatter som rör partiets politik.  Vänsterpress kommer att återuppstå som ett magasin som kommer ut fyra gånger om året. Målsättningen med den:

  • Porträtt
  •  Fördjupande reportage
  •  Reportage om samhällstrender
  •  Beskrivningar av aktivism, positiva exempel
  •  Second opinion
  •  Vass och modig intern kritik
  •  Krönikor
  •  Referat av den pågående debatten

Sen pratade vi vidare om kommande och pågående kampanjer som vi tycker har fallit väl ut. Det är viktigt att vi fortsätter att vara tydliga med både kritiken mot regeringen men också tydligheten med att  föra fram vår egen politik. Det blir en ny kampanj till hösten och Äldreomsorgkampanjen kommer att fortsätta till sommaren, men bara för att kampanjen är slut då så kommer vi naturligtvis inte släppa denna fråga eller någon annan fråga som rör en förbättrad välfärd åt alla.

Styrelsemöte i kväll

Vi håller vårt majmöte i kväll i kommunhuset med start kl. 17.00 . Kultursamordnare Görel Abrahamsson gästar oss för att berätta om Emmaboda kommuns kultursatsningar och sin syn om kultur.  Även om det är ett styrelsemöte är alla välkomna att delta och lyssna.

Nicke Grozdanovskis 1.maj tal

Kamrater och mötesdeltagare

Vi befinner oss i Emmaboda och som en del skulle säga Moberg land. Vilhelm Moberg var en stor författare som skildrade livet ur allmogens synvinkel. Han skrev många böcker som Rid i natt, Raskens och framför allt Utvandrar eposet som har blivit både filmat och uppmärksammat på andra sätt. Som alla vet handlar de fyra böckerna om Karl Oskar och Kristina från Duvemålas öde och äventyr. Från deras arma armod i Småland på 1800-talet till den stora idén om utvandring och sen själva genomförandet av resan till USA. Böckerna om Karl Oskar och Kristina har blivit som ett nationalepos för oss här i Småland. T o m torget här i Emmaboda har en staty som skildrar resan till okända trakter på andra sidan det stora havet. Det finns ingen människa i Småland eller någon annanstans som har sagt att de gjorde fel de som åkte över. De allra flesta har stor förståelse för deras stora beslut att ge sig av. Det handlade ju om deras överlevnad. Deras ankomst till Amerika och deras start på de nya livet har nästan blivit legendariskt och mytomspunnen här hemma. Alla som var kvar läste men spänning alla brev som skickades till Sverige och därför har vi många vittnesmål om de strapatser som utvandrarna genomlevde i sitt nya hemland. Många tog steget själva att resa iväg när de har läst breven från släktingar over there.

Nu är 2012 och deras öden och äventyr tillhör det förgångna och Sverige har blivit ett bättre land att bo och leva i. Men utvandring och invandring fortsätter än i dag. I dag heter Karl Oskar kanske Muhammed eller Amir och Kristina heter kanske Fatima eller Jasna. Alla dessa som har kommit till utvandrar bygd har sin historia och sina äventyr som de kanske berättar hem till sina ev. anhöriga i sina hemländer. De har kommit till vår utvandrarbygd av olika skäl. De kan vara av krigsorsak, politisk eller religiös förföljelse, naturkatastrofer eller ekonomiska skäl. Vilket skälen de än må vara så har dessa människor en dröm om ett bättre liv här i Sverige och här i Emmaboda. En del blir rotade här i vårt land och tar del av de vi har och vi får ta del av deras kultur och leverne. En del återvänder hem till sitt hemland efter en tid när situationen har blivit bättre där. Deras berättelser om vårt vackra land kommer också en dag att liksom svenskamerikanarens att bli legendariska och mytomspunna i deras hemländer. Låt oss alla hjälpas åt så att de får positiva saker att skriva om.

Kamrater

Vänsterpartiet är ett parti där allas lika värde är centralt begrepp i vår politik. Ingen ska diskrimineras oavsett klass, kön, religiös hemvist, sexuell läggning mm. Mångfalden i ett samhälle är något som gynnar alla. Mångfald inom svensk lagstiftning givetvis. Inga brott får ske i mångfaldens namn och de gäller svenska som väl som invandrare. Inget konstigt med det. Vi i vänsterpartiet vill dock bejaka mångfalden. Tänk va underbart att ta del av andras människor kultur som musik, mat och högtider. De är lika nyfikna på oss som vi är på dom. Låt oss alla visa att vi är starka och trygga tillsammans med våra inflyttade kamrater här i Emmaboda.

Kamrater. Ett otäckt inslag i ett kallt samhälle är den rasism som breder ut sig och visar sitt fula tryne. Vi i Emmaboda är tyvärr inte förskonade från detta. I det senaste kommunala valet 2010 tog Sverigedemokraterna plats inte bara i Sveriges riksdag utan även i vårat fullmäktige. Nu är visserligen platsen obesatt men den nationalistiska dyngan sprids istället av Nazistpartiet Svenskarnas parti som finns här och sprider sin otäcka människosyn som säger att vissa människor är mer värda än alla andra och att de som är mindre värda inte är välkomna i vårt samhälle. Man pratar ras, gener och kultur för att skilja människor åt.

Rasismen frodas när rädslan okunnigheten för de nya är som störst. De är lätt att skapa en vi och den känsla och att skylla allt på invandrarna. Det är deras fel att de jobbar för de tar ju våra jobb. Det är deras fel att de bara dräller i samhället och inte gör rätt för sig för de inte jobbar. Ni hör själva hur enfaldigt de låter. Hur de nyinflyttade än bär sig åt är de fel. Fördomarna mot det nya och olikheterna är något som vi alla måste hjälpas åt att få bort. Svensk kultur kommer att leva kvar tillsammans med olika invandrarnas kulturer. Jag kan lova och trösta alla som tror något annat t ex. midsommar, köttbullar, dalahästar och allsång på skansen kommer vi att behålla länge och dessutom kan jag lova att vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att motverka rasism och främlingsfientlighet i vår kommun- Det är nolltolerans mot rasism som gäller hos oss.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta och verka för att bereda möjlighet att alla efter kraft och förmåga ska kunna delta aktivt i samhället och i partiet. Alla är välkomna till oss som delar vår syn på politiken och vår syn på det mångkulturella samhället. Ett samhälle som är öppet för olika sorters människor visar på styrka, engagemang och kunskap. Det är så vi vill se Sverige och Emmaboda kommun. Ett medlemskap i vänsterpartiet är ett medlemskap för det mångkulturella samhället, för solidaritet för våra medmänniskor och för ett öppet och varmt samhälle. Det är ett sådant samhälle Vilhelm Moberg skulle känna en stolthet för.

Landstingsvänsterns månadsbrev April

Arbetet med riktlinjerna har pågått under hela hösten men intensifierats nu under slutet. Mycket av det gemensamma majoritetsarbetet har fokuserats på politiska riktlinjerna som ju ska visa den politiska inriktningen för kommande period. Dessa riktlinjer har nu lämnats till tjänstemännen på landstinget för att införlivas och förverkligas i det kommande plan och budget-arbetet.

Mycket fokus har också lagts på KLT för att komma tillrätta med de ekonomiska problem som kom i dager när landstinget tog över verksamheten helt. KLT är nu införlivat som en förvaltning i landstinget vilket innebär nya krav på öppenhet och ansvar än när man var ett bolag.

Den 12:e april gick startskottet för ett samverkansarbete inom ramen för SKL:s satsning Psynk (psykisk hälsa för barn och unga). Målet med denna dag är att lägga grunden till deltagande i Psynkprojektet för att samordna arbetet för en god psykisk hälsa hos barn och unga i Kalmar Län. Linda Fleetwood, som har ansvar för psykiatrin i landstinget deltog när initiativet startar upp med en länskonferens på Forum i Oskarshamn. Kalmar län kan nu påbörja ett viktigt förbättringsarbete för att synkronisera insatserna för barns och ungas psykiska hälsa med fokus på hur man kan bygga långsiktigt stabila strukturer för ”första linjens insatser” för barn och unga som behöver hjälp utan att vara låst vid gårdagens former.
Linda deltog också i Äldreriksdagen för att fördjupa sina kunskaper kring hur arbetssätt, strukturer och samverkan kan utvecklas för att de mest sjuka äldre ska få en mer sammanhållen vård och omsorg.
Kontakten med vardagen för anställda och medborgare och patienter är en viktig del i vårt arbete. Vi försöker ha en bra kommunikation med länets brukarföreningar. Det har lett till att Linda och jag har blivit inbjudna att sitta ordförande vid årsmötena för Ångestsyndromsällskapet respektive FSDB Öst (dövblindas förening).

Våra egna kommunbesök har fortsatt med ett besök i Västervik som nu var på tur. Städcentralen på sjukhuset besöktes vilket var mycket intressant och uppskattat. Det var första gången de hade politiker på besök där, så det var väl på tiden kan man tycka. Dessutom besöktes den självstyrande enheten på Vapengränd och Hälsocentralen i Gamleby. De sista verksamhetsbesöken för landstingsmajoriteten för året har också klarats av under månaden.

Med start nu i maj månad får också äntligen Överum en ny läkarmottagning. Det är ett glädjebesked som landstinget i Kalmar län kunnat ge tack vare en överenskommelse med Virserums läkarhus som kommer att öppna filial i Överum. Att säkra tillgången av vård även i glesbygden är ett problem som inte är unikt för Kalmar län. Små enheter missgynnas av vårdvalet. Det av regeringen påtvingade vårdvalet innebär nämligen att alla vårdgivare som uppfyller landstingens krav har rätt att etablera verksamhet i landstingen med ersättning från skattemedel. Landstinget styr inte längre över var i länet mottagningar etableras utan nya verksamheterna etableras främst i tätorter där det är lönsammast.
Avslutningsvis så kommer nästa gruppmöte att ske 16/5 i Virserum med ett besök på Virserums konsthall och en visning av utställningen Carema min vän.

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Mikael Nilssons 1.maj tal

Mikael Nilsson

Mötesdeltagare på första maj här på torget i Emmaboda. Vi har en borgerlig regering i det här landet det har väl ingen missat? En regering som slår mot de svagaste mot arbetarklassen och mot ungdomar. Senaste i raden av förslag kommer från centerpartiet och folkpartiet om att sänka lönerna för ungdomar under förevändning de skulle bli fler jobb ! Det bli billigare att anställa på sin höjd och ungdomarna får betala med sämre villkor. Vilka grupper kommer sen då? Detta är ett allvarligt försök till lönedumpning det är den borgerliga agendan sanna mina ord.

Men det kostar lika mycket om man är ung att leva och bo till och med kanske mer många gånger ungdomar vill och ska få bilda familj och skapa sin framtid, Det är inte så att ungdomar idag är överbetalda på något vis som debatten går kan man ju nästan få för sig det, men så är det alltså icke. Mjölken kostar lika mycket för Jenny 19 som för Anders 45 och som för Gösta 77.

Vänsterpartiet är det enda parti i riksdagen idag som inte svävar på frågan om privata vinster i välfärden vi säger nej till privata vinster i vår gemensamma välfärd, Vi vill inte ha det så vi vill att skattepengarna ska gå till verksamheterna skola, barnomsorg, vård, omsorg osv. inte till privata fickor eller till skatteparadis det är våra gemensamma pengar som vi ska använda väl för allas bästa. Vill och behöver Stina 90 år vändas tre gånger varje natt så ska så ske även om det inte ger någon penga vinst. Vi tummar inte på välfärden vi vill till och med göra den bättre vi ska alla bidra efter bästa förmåga alla ska vid behov ha tillgång till de bästa vi gemensamt skapar när det gäller välfärd. Så ett klart och tydligt Nej till att kapitalister profiterar på våra gamla sjuka och unga. En gemensamt finansierad välfärd för alla är det som gäller den ska vara god.

Hit räknar jag även de papperslösa som finns i vårt land och som behöver vård. Miljöpartiet gjorde upp om migrationspolitiken med den borgerliga regeringen och har därmed ett stort ansvar trots detta har detta ännu inte blivit verklighet. Det handlar om humanism och mänskliga rättigheter och människors lika värde det tummar vi aldrig på kamrater för vi är socialister feminister och antirasister!

Mötesdeltagare vi måste börja nu vi måste kämpa för en valseger 2014 så mycket vi bara kan ju större vänsterpartiet blir desto bättre regering kommer på plats. Vi har fått nog av Reinfeldt och hans anhang till regering. Vi vill ha på plats ett styre i det här landet som kan verka för det vi tro på och som tidigare har visat sig fungera väl. Nämligen en politik som bygger på jämlikhet solidaritet rättvisa och alla människors lika värde! Vi ska ha mer och en bättre välfärd och det ska vara utan privata vinstintressen det enda intresset som ska vara för våra ögon är en välfärd till dem som behöver och som kommer att komma behöva den Ingen ska behöva vara orolig för framtiden .Nej vi ska absolut inte vara rädda för framtiden mötesdeltagare vi ska nämligen vara med och skapa den det arbetet börjar redan nu i opposition Med målet som är tydligt för våra ögon mötesdeltagare kom ihåg det finns inga om längre nu för det det skall till ett regeringsskifte och det senast 2014 ! Det ska vi åstadkomma tillsammans med alla som vill ha ett samhälle där ingen ska lämnas utanför.

Leve socialismen, Leve rättvisan, Leve första Maj
Tack för ordet ha en fortsatt trevlig första maj

Anders Svenssons 1.maj tal

Anders Svensson från Nybro talade på Centrumtorget

2012 är året när Socialdemokraterna och Moderaterna i Nybro Kommun gick tillsammans i en samverkan. 2012 är året när politikernas arvode ska ta ett jättesprång upp i det blå.
2012 är året när många medarbetare i Nybro Kommun ska bli av med sitt arbete. 1:a maj ska vara arbetarpartiernas dag med röda fanor, tal och krav om solidaritet.

Det måste kännas främmande inom de socialdemokratiska leden att demonstrera på 1:a maj. Men vilsenheten och ideologin har bytts ut mot kapitalts kalla värden, där prylar, plast, fonder och aktier är den enda statusen. Men som Mikael Wiehe sjunger: Man kan inte ha sitt liv på banken.
Livet är mellan dig och mig, mellan oss tillsammans.

I den privata skolan ska varje elev vara lönsam och inom budgetramen. Sedan om utbildningen går ut på att byta glödlampor på toaletten, det får man ta, för utbildningskvaliteten är det inte så noga med.

Inom omsorgen budgeterar man hur ofta man ska byta blöjor på de gamla. Det gäller att räkna rätt så att det inte blir översvämning hos kunderna. Översvämning blir det dock i riskkapitalisternas kassor innan kapitalet skickas till något skatteparadis.

Jag blev för några veckor sedan kontaktad av våra ensamkommande flyktingar i nybro. Det redovisade sina tuffa ekonomiska villkor, där ersättningen knappt räcker till mat för dagen. Detta i en kommun där politikerarvoden ska höjas med tusentals kronor för de högst arvoderade politikerna.

Ett samhälle som har en kultur där mammon är den enda Guden är ett samhälle som går mot dekadans och undergång, den tydligheten ser vi i vår historia världen över.

Vänsterpartiet är det enda partiet som står för de mänskliga värdarna . Ett samhälle som står för utveckling, medmänsklighet och personlig utveckling för alla. Vi ska vara stolta för vår tydlighet i vår politik där vi tryggt kan vara förankrade, att stå med bägge fötterna stadigt på marken med tydliga argument. Det är vårt Vänsterparti, ett parti vi är väldigt stolta över.

Daniel Miletics 1.maj tal

Daniel Miletic, ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

I dag är en dag av alla andra där vi måste hålla i hop.Vi håller i hop för rättvisa, jämlikhet och arbete. Vi håller i hop för den internationella solidariteten, vi håller ihop mot klassförtryck och patriarkala maktstrukturer. 

På första maj demonsterar vi för världens bästa välfärd utan vinstintressen. En välfärd som omfattar alla människor i vårt land, som var och en bidrar till  efter förmåga  och där var och en för stöd och hjälp efter behov. Ett rättvist samhälle är bättre för alla.

Vi håller ihop mot högerregeringens orättvisa, cyniska, antifackliga och känslokalla politik för ökande klass och könsklyftor. Arbetare har länge men väl byggt upp den gemensamma välfärden, som numera raseras i rask takt av högerns politik. Då finns det bara en sak att göra. Byt regering och byt politik.

Utdelning av demokratipriset

Tisdagen den 15 maj kl. 17.00 får Åforsgruppen 2012 års demokratipris från Vänsterpartiet i Emmaboda kommun. Platsen är utanför Åfors Glasbruk. Välkomna alla att hylla Åforsgruppen för deras fantastiska demokratiinsats

Bilder från 1.maj i Emmaboda

Bilder från 1.majfirande i Emmaboda. Klicka på bilderna så blir de större. De olika talen kommer senare på hemsidan.

Ordförande i Emmaboda Vänsterparti håller 1maj tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Svensson från Nybro håller tal på centrumtorget

 

 

 

 

 

 

 


Mikael Nilsson eldar på massorna på torget

Röda fanor på torget

 

 

 

 

 

 

 

 


Mikael Nilsson och Daniel Miletic

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
oktober 2019
M T O T F L S
« jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.