Okategoriserade

Vi glömmer aldrig förintelsens offer

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, av sovjetiska trupper. Omvärlden fick se vilket helvete 12 år av nazistiskt styre hade skapat.

50 år senare högtidlighölls minnet av förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer.

Nicke Grozdanovski fick i april 2010 möjlighet att lyssna på Benny Grunfeld som besökte Emmaboda.  Till minnet av alla de som dödades av det nazistiska våldet så publicerar vi artikeln han skrev då. Vi ska alltid bekämpa nazismen  och rasismen var den än visar sig. Vi glömmer aldrig förintelsens offer.

I eftermiddag hade jag förmånen att få lyssna till Benny Grünfeld som föreläste för Bjurbäcksskolans årskurs nio i deras Polenprojekt där man under läsåret läser om Nazism och dess historia och som slutar med en Polenresa där man besöker b la dödslägret Auschwitz. Benny Grünfeld överlevde helvetet och döden i Auschwitz.

Benny Grünfeld föddes i Rumänien 1928 och flyttade sen till Ungern. Under andra världskriget bodde han med sina två bröder och sin mamma och pappa i Koloszvar, numera Bluj i Ungern, som då var ockuperat av tyskarna.

– En morgon i maj 1944, knackade det på dörren och en ungersk polis, beordrade oss att inom en timme stå på gatan, endast med det vi orkade bära för att evakueras till ett säkrare område. Men vi skulle transporteras med tåg till arbets- och förintelselägret i Auschwitz, säger Grunfeld.

Det blev en fruktansvärd resa tillsammans med 4000 andra judar. På resan dog många av de vidriga förhållandena som rådde i tågvagnarna utan mat och vatten. Med minnesteckningar som han själv gjort varvad med bilder lotsar Benny oss genom denna fasansfulla tid. Han minns allt som hände och försöker verkligen få oss att uppleva med alla våra sinnen, t o m hur bränt människokött kan lukta.

Väl inne i Auschwitz fördelades de av en tysk SS-läkare. Det fanns 3000 SS-soldater och 22 SS-läkare, som bestämde vilka som skulle överleva. Kvinnor med barn samt äldre, gasades ihjäl omedelbart. De män som såg friska ut skickades till olika arbetsläger och fabriker. De som inte fick en dödsdom bodde under omänskliga förhållanden i överfulla baracker och en ständig brist på mat. Sen fick man slavarbeta utan att knappt få mat eller vatten. Att sjukanmäla sig var det inte tal om. De som inte orkade eller blev sjuka gasades eller sköts ihjäl. Över 4000 människor i hans transport, delades upp och några få, han och en av hans bröder överlevde. Hans yngsta bror, då 12 år och hans far avrättades.

Med stor och hemsk detaljrikedom berättade Benny Grünfeld om dödslägret. Bland annat berättar han utan omsvep hur pedofiler bland nazisterna avrättade en tonårspojke som de inte kunde komma överens om. Om hur han tvingades se på när vakter slog ihjäl hans kamrat med spadskaft. Om den där dagen då hans kamrater, alla tonåringar, tvingades in i gaskammaren och dödades. Om de tre tillfällena han undgick döden tack vare hans kurragömma lek, hans talangfullenhet för teckning och en hel del tur. Han tecknade vykort, födelsedagskort och julkort, som han sålde till en SS-man.

– SS-mannen gillade mina teckningar och sålde teckningarna, till kollegor och civilpersoner. På så sätt överlevde jag. Hans bror överlevde för att han var skicklig som guldsmed och tillverkade smycken som en kvinnlig fångvakt sålde. Vi kunde också äta i smyg av de ruttna matresterna som blev över till grismat från köket.

Han berättade om resan från Auschwitz till den tyska fabriken i Tyringen som man genomförde till fots och med järnväg. Många dog av törst och kylan under färden. Där arbetade han skift och monterade V 1-raketerna som Hitler skulle krossa Storbritannien Men förhållandena där var inte bättre än de i dödslägret. Avrättningar skedde godtyckligt när vakterna så önskade. Att t ex. sitta för länge på toan kunde leda till hängning Att lämna arbetet utan tillåtelse gav också dödstraff.

När ryssarna invaderade Tyskland i början av 1945, befriades de överlevande. Men många var mer död än levande efter ett liv i misär. De första dagarna dog 15 000 judar i dysenteri och andra sjukdomar. Benny Grunfeld, hans äldre bror och andra medfångar åt av de skira skotten från nyutslagna björkar för att överleva.

Sommaren 1945 kom han till Sverige med en sjuktransport. Efter en tid av rehabilitering i Karlskrona, flyttade han flera år senare till Luleå. Han arbetade som flygtekniker för SAS, 1961-1962. Numera åker han runt till skolor och berättar med stark röst om sina upplevelser. Han visar sin arm där numret A 8979 inristat, Han bestämde när han var mitt uppe i det hemska att han måste överleva för att vittna om nazismens grymhet och hans möten med eleverna ger intryck. Ingen av de som lyssnar på honom lämnar föreläsningen oberörd.1995 gav han ut boken Tonåring i Hitlers dödsläger i samarbete med Magnus Henriksson och Olle Häger. En bok som blivit ett viktigt dokument om förintelsen och som ger en inblick i ett av de många hemska och fasansfulla människoöden som drabbades av nazismen.

Slutligen vill jag tacka Anders Brattström som är lärare på Bjubräcksskolan för att han ringde mig så jag fick möjlighet att besöka föreläsningen i Emmaboda Folkets Hus.

Budgeten för Emmaboda kommun 2015

Vänsterpartiet ingår numera i den rödgröna majoritetsstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och budgeten antogs i kommunstyrelsen tisdagen den 2 december. Trots ett kärvt ekonomiskt läge har vi i vänsterpartiet fått in två av våra viktiga förslag nämligen ökad anslag till kvinnojouren och översyn av dom delade turerna inom omsorgen. Budgettexten för övrigt är en offensiv visionärt och ideologisk som gör en stolt över att bo och verka i Emmaboda kommun. Budgeten ska upp på fullmäktiges bord måndagen den 15 december.

Den rödgröna majoritetens budgetförslag 

Vi kommer att fortsätta på den väg vi är d.v.s. att utveckla Emmaboda kommun till den attraktiva kommunen. Här ska alla människor känna sig trygga. Emmaboda kommun ska erbjuda bra och trygg barnomsorg efter allas behov under alla dygnets timmar. Vi ska erbjuda en kvalitativ skolgång för alla med modern teknik och god arbetsmiljö för elever och lärare såväl som för övrig personal. Vidare ska Emmaboda kommun erbjuda den bästa omsorgen för äldre och människor med funktionsnedsättning av olika slag. Vi ska välkomna mångfald och erbjuda människor från andra länder det lärande den omsorg och trygghet det kan finnas behov av. Kostenheten ska erbjuda näringsrik, mestadels ekologisk mat med god kvalitet som är så närproducerad som möjligt. Vi är en Fairtrade kommun som är måna om rättvisa löner såväl som att barnarbete inte får existera.
Vi vill erbjuda människor som bor i vår kommun en spännande och intressant fritid. Därför satsar vi på ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. Vi vill vara en hälsofrämjande kommun, därför kommer vi under 2015 och framöver att öka arbetet med fler cykelvägar och andra åtgärder som bidrar till ett hälsofrämjande liv. Vi kommer att intensifiera det drogförebyggande arbetet.
Vi vill lyfta fram vikten av ett blomstrande näringsliv. Vi vill tillsammans med företagen skapa bättre förutsättningar som gör att de företag som finns i vår kommun känner sig trygga och vågar växa. Vi vill också bidra till att nya företag känner att Emmaboda kommun kan erbjuda det extra som gör att det lockar att etablera sig i kommunen. Vi vill satsa på utbildning bland annat på Vilhelm Moberg gymnasiet för att kunna möta företagen med den kompetens och kunskap som krävs för framtida jobb. Vi vill också bidra till en blomstrande handel och ett spännande samhälle som gör att besökare tycker att kommunen är lockande och med det få turistföretagen att må bra. Vi vill avsätta 22 000 kronor till kvinnojouren i Kalmar.
Vi politiker är stolta över Emmaboda kommun. Vi har en fantastiskt bra personal som driver våra frågor på ett föredömligt sätt. Kommunens bolag finns med i koncernarbetet bland mycket annat genom att,
– bygga bostäder, gruppboende, särskilda boende och renoverar befintliga
– bredbandsutbyggnad blir möjlig i hela vår kommun, miljövänlig avfallshantering
– skapa förutsättningar till näringslivet att etablera sig eller utöka sin verksamhet
– återvinningscentral, arbetsmarknadsenhet, stöd och service
– räddningstjänsten Emmaboda – Torsås ger oss trygghet

Emmaboda har ett rikt fritidsliv där föreningar av olika slag bidrar till aktiva samhällen i alla kommunens orter.
Vi kommer att fortsätta med demokratiarbetet. Vi vill att alla människor i Emmaboda kommun känner att de kan bli delaktiga och på så sätt kan påverka sin egen vardag.
Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla kollektivtrafiken inom kommunens alla orter.
I samma mening som vi fortsätter utveckla Emmaboda kommun kommer vi att ta ansvar för ekonomin. Inför 2015 har vi höjt skatten med 50 öre till 21,71 för att ge större utrymme till att behålla vår personal, möta utmanande utveckling och förbättra resultatet som i årets budget blev ett kraftigt minus. Värt att nämna i sammanhanget är att det var faktorer vi inte direkt kunde påverka som bidrog till ett minusresultat. Nämnderna ska ha en eloge för sin goda budgetdisciplin.
Arbetet med nya
VISIONER och MÅL
kommer vi att fortsätta arbeta med under 2015 års första månader. Detta vill vi göra för att förhoppningsvis få en samsyn i fullmäktige för att få en tydlig och stark inriktning som gynnar kommunens framtida utveckling. Tills dess att arbetet är färdigt gäller nuvarande Vision och Mål.

Vår fördelning till nämnderna blir följande:
Fördelning av avsatta medel 6,4 Mkr till lönerevision skall göras mellan nämnderna.
Utöver detta förslår vi
Socialnämnden plus 0,5 Mkr, flyttas från KS förfogande
Bygg och Miljö oförändrat
Överförmyndarnämnden plus 132 Tkr? Från valnämndens anslag 2014 minus 270 Tkr
Bildningsnämnden minus 2 Mkr
Teknik och Fritidsnämnden minus 0,8 Mkr
Kommunstyrelsen minus 0,6 Mkr
Möjligheternas Hus minus 150 Tkr därutöver ingen uppräkning av löner
Räddningstjänstförbundet plus 0,2 Mkr inklusive uppräkning av löner, flyttas från KS förfogande
Miljöåtgärd för ett fossilfritt samhälle, Subventionering 200 kr/månad till pendlare med månadskort kollektivtrafik tur och retur från Emmaboda kommun. Från KS förfogande.

Med detta kommer vi att prioriterar,
Demokratiarbetet
Nya tider, önskad sysselsättning, fortsättning tidigare projekt. Vi ska arbeta för att delade turer ska upphöra i mån av möjlighet.
Emmaboda vår framtid, fortsättning tidigare projekt
Näringslivsstrategin
Emmaboda kommuns arbete med barnkonventionen och konventionen för människor med funktionsnedsättning
Emmaboda en Hälsofrämjande kommun för alla

Ung Vänster bildat i Emmaboda

I torsdags hade Ung vänster upptaksträff här i Emmaboda och efter mötet bildades en klubb.
Från vänster:

Gustav Eriksson, Jonatan Nilsson, Agnes Ringman Brunni, Ebba Ringman Brunni och Klara Persson. foto: David Jonsson

Ung vänster i Emmaboda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till kamrater och vi i vänsterpartiet hoppas på ett mycket bra samarbete. Vill ni gå med så kontakta Jonatan Nilsson.

Slutlig valresultat i Emmaboda kommun

När den slutliga rösträkningen för Kommunvalet i Emmaboda nu är klart så röstade 289 på oss i kommunvalet. Vi tackar dessa personer.  Det blir Nicke Grozdanovski och Josefin Edvardsson Källqvist som blir ordinarie ledamöter för Vänsterpartiet kommande fyra år. Pontus Adolfsson och Hugo Grönlund blir suppleanter. 

slutlig valresultat emmaboda kommunval röstfördelning Emmaboda kommun

Stärkt vänsterstyre i Emmaboda

kommunval 2014 1

När kommunvalet i Emmaboda var sluträknade under natten så visade det sig att vänsterpartiet var det enda partiet förutom SD som ökade, visserligen marginellt men ändock med 0,2%. Eftersom Socialdemokraterna tappade två mandat så kan inte (S) och (mp) regera utan  samverkan från oss.
Vi vill tacka alla 273 som röstade på oss i kommunvalet. Vi ska göra allt vi kan för att förtjäna ert förtroende.

kommunval 2014

Välfärden är inte till salu den är viktigare än så!

Vill man ha en rödgrön regering efter den 14 september och vara säker på att det bli så också är det vänsterpartiet man ska rösta på! Det enda partiet i riksdagen som är tydlig med detta besked. Visst hade man önskat att även miljöpartiet och inte minst Socialdemokraterna vore lika tydliga med detta. Flirten Löfven gör med adress centern och Folkpartiet är märklig.

Tydligast märks det tycker jag det horribla med denna flirt i Skolpolitiken man kritiserar Björklund för förd skolpolitik det ser jag inget fel i att man gör men att då samtidigt vilja samarbeta med honom kanske bilda regering till och med. Det skulle förvåna i sådana fall om inte Björklund sitter kvar som utbildningsminister. Det vore ju ett sanslöst hycklande! Ett starkt stöd för Vänsterpartiet är garantin för en rödgrön regering utan borgerliga ministrar.

Ett förbud mot vinstuttag är det enda hållbara!

Är man också som jag och många med mig trött på vinstuttag i vår gemensamt finansierade välfärd. Alltså det stör mig mycket att tjäna pengar på människors behov av vård och rätt till skola och omsorg. Du kan sätta vilka hårda krav som helst för att försöka minska drivkraften att fortsätta vinstjakten. Men så länge det är tillåtet så kommer det fortsätta så fungerar kapitalismen.Vänsterpartiet gör det rätta när dem klart säger att man ska förbjuda vinstuttag och att pengar till välfärden ska också stanna i välfärden och användas där. Det är det enda hållbara!

Se vilka som få betala för vinstjakten i välfärden.

Ett bra samhälle för alla bygger på ett solidariskt tänkande en välfärd för alla skapar vi gemensamt vi är rädd om den vi ska inte riskera den genom att låta ett fåtal göra vinst på oss alla. Det är nämligen till exempel din mor,far eller mormor som få betala denna vinstjakt med otrygghet bristande omsorg och vård eller dina och andras barn med sämre utbildning och därmed sämre start på livet. Det är välfärdens personal som också få betala med sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor och många får ont i magen för att dem känner sig otillräckliga i sitt viktiga arbete. Det säger sig självt att ha ont i magen varje dag år ut och år in inte är bra det räcker nu jag har haft ont i magen i 8 år när jag sett klyftor växa när jag sett skolor gå i konkurs och hört om knäckebröd till barn på förskolor för att kunna köpa in nya förskolor. Sett vårdcentraler säljas för en struntsumma för att sedan säljas dyrt av ägarna för ren privat vinning det kallas på allians språk för avknoppning. På ren svenska heter det förskingring!

Mikael Nilsson (v) Lindås

Kaj Raving och Thea Lundgren kommer till Emmaboda

Thea Lundgren Kaj-Raving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På söndag den sjunde september får vi besök av vår riksdagskandidat Kaj Raving från Nybro. Han finns på torget från och med 13:00 och talar under eftermiddagen. Kom och ställ dina frågor till Kaj eller någon annan av oss som ställer upp i dom olika valen. Thea Lundgren gör en spelning på torget också.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
september 2019
M T O T F L S
« jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.