Okategoriserade

Ska man ta debatten med nazister?

Som ni kanske sett i tidningarna så kommer vänsterpartiet att ta debatten med svenskarnas parti som dem inbjöd till via media. Det är sannerligen ett beslut många kan ha åsikter om, ska man genom att ta debatten legitimera dem? är en fråga. Ska man genom säga nej låta dem få en martyr roll? är en annan. Jag ställer dessa frågor men lämnar dem obesvarade.

Nu tar (V) i Emmaboda debatten med dem men man kommer ställa vissa krav vilket genast en del har åsikter om, men det inte märkvärdigt att man ställer krav i dessa sammanhang. Utan att veta vad för krav skulle jag kunna tänka mig att det handlar om att debatten ska bli en debatt och inget annat. Man ska diskutera svenskhet det är ju intressant eller är det det? Svenskhet för mig är inte säkert är lika för nån annan.

Det går inte och komma ifrån svenskarnas partis åsikter gällande raser och gener, att man på det viset gör skillnad på människor, det går inte att komma ifrån att det är oerhört likt de strömningar som ledde till andra världskriget. Det går heller inte att blunda för det medborgarförslag som svenskarnas partis ledare i Emmaboda lämnade in om att niorna istället för att åka till Koncentrationslägret istället borde åka till Rosengård i Malmö. Att likställa ett förintelseläger med en stadsdel är oerhört kränkande tycker jag. Denna ledare Sebastian Karlsson har också i kommentarer bland annat i kommentarsfälten i tidningen Barometern i frågasatt riktigheten i att förintelsen ägt rum. Är det nåt jag avskyr så är det sådana som försöker förneka detta.

Sen är dessa medlemmar i svenskarnas parti  människor precis som vi andra, för så är det. Många avhoppare har vittnat om att det är gemenskapen som är bra, man få vara med, man får tillhöra något. Man fångar upp många gånger trasiga människor som hamnat snett, tyvärr utnyttjas dem av dessa krafter. Det är synd att inte samhället istället funnits där istället för dessa mörka krafter. Där får vi alla vara kritiska , vi måste göra mer och bättre så inte fler utnyttjas bara för att dem vill ha gemenskap och en tillhörighet.

Sen hoppas jag att debatten bli en debatt och att våldsverkare oavsett var dem har för åsikter håller sig därifrån. Som nu medlem och tidigare ordförande vet jag att Vänsterpartiet i Emmaboda avskyr våld. och tar avstånd från sådant. Däremot älskar vi att debattera och på det viset presentera vår politik som bygger på alla människors lika värde. Ett samhälle vi lever och verkar i oavsett vårt ursprung. För Sverige är vi som bor här, vi skapar det tillsammans. Trevlig nationaldag i morgon. En gratulation till dem som i år blivit svenska medborgare är också på sin plats.

Mikael Nilsson, Lindås har bloggat detta på sin blogg men vill delge oss sina tankar.
http://mikaelrnilsson.blogspot.se/

Välkommen att lämna kommentarer

Välkommen att lämna din kommentar på våra inlägg. Ställ dina frågor till oss eller lämna dina synpunkter.
Men kom ihåg att detta är inget klotterplank
För att få kommentera gäller att man följer god internetsed vilket bland annat inkluderar följande:

– Inga personangrepp.
– Inga hot.
– Inga kränkande eller rasistiska kommentarer.
– inga rena provokationer.
– Inga stötande uttalanden.
– Ingen länkdumpning

Vi granskar alla kommentarer innan publicering.

Är det inte dags att vi börjar tänka med hjärtat?

Jag läste om en pojke i 11-årsåldern med autism som hade förirratsig ut på järnvägsspåret i västra Småland. Det är förbjudet att vistas där. Resultatet blev att han fick småspringa barfota på det steniga spåret framför det bakomvarande tåget i tre kilometer. Ingen fick gå ut och hjälpa honom. Det är som sagt förbjudet att vistas på spåren.

Dagligen hör vi talas om lojala anställda som sliter häcken av sig på jobbet utan minsta uppskattning eller klapp på axeln av närmaste chef/arbetsgivare. Utmattningsdepressionerna breder ut sig och i dess spår kommer även fysisk ohälsa. Människor blir alltså sjuka av den egna ambitionen att göra ett bra jobb. Det kanske inte påverkar chefens lönenivå om han/hon får medarbetare att känna sig sedda och värderade?

Jämställdhet mellan män och kvinnor ses alltmer som en kvalitetsfråga. Det hävdas att jämställdhet gynnar verksamheters kvalitet och lönsamhet. Det kanske är sant. Vad som är ännu mer sant är dock att det faktum att män och kvinnor är lika mycket värda borde avspegla sig i hela samhället av moraliska skäl. Rättvisa mellan könen är helt enkelt det enda rätta. Allt annat är felaktigt, hur mycket pengar man än kan tjäna på det ena eller det andra. Är det någon av oss som på allvar känner att våra bebisar har olika värde för oss beroende på vilket kön de föds med? Varför accepterar vi det synsättet när de blir äldre?

Vi har helt enkelt byggt ett samhälle med värderingar som glömmer det mänskliga. Jag förstår att man inte ska uppehålla sig på järnvägsspåren. Jag förstår att chefer och ledare också är människor och inte kan klara ut allt, och jag förstår att det är svårt att lära gamla (han)hundar att sitta när det gäller jämställdhet. Vad jag dock vill förändra är synsättet att våra känslor för vad som är rätt och fel nedprioriteras till förmån för stelbenthet, konservatism och kyla. Vi måste tänka och känna med hjärtat också, inte bara med en kallt beräknande hjärna. Då kan vi på allvar se människan istället för bara bokstäver och siffror.

Hade vi gjort det hade pojken inte behövt springa tre kilometer jagad av ett tåg. Våra medarbetare hade inte behövt bränna ut sig i brist på uppskattning och kvinnor och män hade helt naturligt haft lika förutsättningar. Ett sådant samhälle är möjligt, men det förutsätter att vi använder både hjärta och hjärna och värderar både känsla och tanke. Är vi beredda att göra det?

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar

Landstingets månadsbrev, Maj

I maj hade landstingsgruppen gruppmöte. Eftersom det inte låg i samband med något fullmäktige så valde vi att lägga det i Virserum och kombinerade det med ett besök på Virserums konsthall. Dels eftersom det är en av landstingets kulturinstitutioner, men inte minst också på grund av den pågående utställningen Carema min vän. Utställningen beskrivs som ”en rejält rolig och elak utställning om vården som vinstmaskin och den politiska cynism som gör det möjligt” – och det stämmer bra. Utställningen pågår in i augusti och ett besök på den och konsthallen över lag kan varmt rekommenderas.

På landstingsstyrelsen 22 maj kunde man återigen konstatera att Landstinget i Kalmar Län har en väldigt bra verksamhet och ligger i den absoluta toppen på väldigt många områden. Detta trots att vi har sämre förutsättningar än de flesta andra landstingen i Sverige med en minskande och åldrande,alltmer vårdkrävande befolkning. Utifrån det så kan man konstatera att personalen gör underverk med de alltför otillräckliga resurser som landstinget förfogar över.

I övrigt på landstingsstyrelsen så antogs bland annat även en uppdaterad version av handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i landstinget. Och så diskuterades KLT, där borgarna gärna vill skjuta på åtgärderna för att komma tillrätta med den katastrofala ekonomiska situation som landstinget fick på köpet när man tog över hela ansvaret för kollektivtrafiken vid årsskiftet. De vill förstås gärna att situationen fortsätter vara katastrofal så att de har något att kritisera. Läs mer i rapporten nedan som Ragnar skrivit.

Det blev inget kommunbesök den här månaden, men väl några studiebesök inom psykiatrin, bland annat på BUP i Kalmar. Ett kommunbesök planeras också i Högsby i juni och sen fortsätter besöken under hösten. I slutet
på augusti drar också besöken från länets brukarorganisationer igång och vi kommer att träffa större delen av dem innan julmånaden tar vid.

Landstingsmajoriteten har nu besökt och diskuterat samverkan med samtliga sydliga kommuner. I september fortsätter besöken i de norra kommunerna. Vill man ha anteckningar från den egna kommunen så kan man höra av sig.

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Därför tar vi debatten

I torsdag förra veckan fick vänsterpartiet i Emmaboda via media en ”inbjudan” av nazistiska partiet Svenskarnas parti som vill debattera ”svenskhetens betydelse i framtidens Emmaboda”. Vad detta betyder konkret är svårt att veta men vad vi vet är vilket samhälle vi vill ha, ett samhälle byggd på alla människors lika värde, byggd på mångkultur, byggd på demokratisk grund som innebär bl.a. yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet och att man tar till vara alla människors positiva kraft oavsett ursprung för att bygga ett harmonisk samhälle.

I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner. Vi är mycket kritiska till den nuvarande flyktingpolitiken och vill genomföra en rad förändringar för en solidarisk, human och rättssäker asylpolitik, både i Sverige och på EU-nivå. Lagen måste ändras så att bland annat ingen avvisas till krig, att barns, kvinnors och HBT-personers flyktingskäl tas på större allvar och att det öppnas lagliga vägar till Sverige och EU för att söka asyl.

Mot detta står Svenskarnas parti vars rötter kommer från Nazismens ideologi. Vars intressesfär står i totalt motsatsförhållande till vår idévärld. I deras värld finns ingen demokrati utan samhället ska styras av en elit, Man ser skillnad på människor och delar in dem i olika fack och vill ha ett helt etnisk svenskt Sverige där utlandsfödda inte ska ha några positioner i samhället. Man vill stoppa invandringen och flyktingmottagande till Sverige och utvisa alla som inte passar in enligt deras mall. Deras avsaknad av solidariska värden är påtaglig. Det är deras inskränkta nationalism mot vår öppna Internrationalism som står mot varandra.

Vänsterpartiet i Emmaboda har alltid varit tydliga i vår avsky mot rasistiska tendenser i samhället. Vi har alltid sett våra invandrare och flyktingar som en välkommen resurs i Emmaboda. Vi har arbetat både praktiskt och inom politiken med flyktingfrågor och med våra nyanlända kommuninvånare. Vi vill att de ska ha en positiv bild av Emmaboda och att de ska känna sig välkomna hit.

Vi har alltid tagit debatten mot dessa mörkrets krafter och vi är inte rädda att göra det denna gång också. Vi ska vara en motkraft och inte låta deras rasistiska budskap stå oemotsagda. Vi ska visa att det finns en antirasistisk kraft i Emmaboda kommun som står upp för allas likas värde. Det är en debatt vi alltid kommer att vinna och vår trovärdighet i dessa frågor kommer alltid att vara högt och respekterat. Tackar vi däremot nej till debatten kommer vi nästan alltid att förlora och rasisterna får möjlighet att rida på martyrvågen i framtiden och det tänker vi inte låta dem göra.

Vänsterpartiet är ett parti där allas lika värde är ett centralt begrepp i vår politik. Ingen ska diskrimineras oavsett klass, kön, religiös hemvist, sexuell läggning, funktionshinder, ålder m.m. Mångfalden i ett samhälle är något som gynnar alla och det är därför vi tar debatten var den än uppstår. Men vi kommer att inte ställa upp i debatten huvudlöst utan ställa specifika krav på debattens utformning men vi är väldigt tydliga med att något samarrangemang är det inte frågan om. Kraven återkommer vi med skriftligen då vi ska skriva ner dem på vårt nästa ordinarie styrelsemöte.

Vänsterforum

Vänsterpartiet i Kalmar län bjuder in till utbildningshelg, Lördag och Söndag 16-17  Juni på Högalids Folkhögskola Smedby utanför Kalmar. Programmet ser ut så här:

LÖRDAG 16 juni:

Kl. 09.30-10.00    Kaffe och information
Kl. 10.00-12.00    Ulla Andersson Dagens ekonomiska situation och framtiden
Kl. 12.00-14.00    Lunch plus inchekning
Kl. 14.00-15.00    Birgitta Axelsson-Edström Feminismen
Kl. 15.00-15.30    Fika
Kl. 15.00-16.00    Feminismen forts
Kl 16.00.17.00     Vänsterpartiets organisation
Kl. 17.00-18.00    Middag
Kl. 19.00          Mingel och Thea Lundgren som spelar ”Wiehe och Afzelius”

SÖNDAG 17 juni:

Kl. 08.00-09.00   Frukost
Kl. 09.00-10.00    Stellan F Hamrin Miljön i Östersjön
Kl.10.30           Kaffe
Kl.10.30-12.00     Stellan forts.
Kl.12.00-13.00     Lunch och utcheckning
Kl.13.00-17.00     Jörn Svensson Ideologi

Anmälan till [email protected] Anmälningsperioden är absolut senast den 12 juni. Namn, mobiltelefon och mail samt om du önskar någon specialmat.
Kostnad för forumet är 400 kr med övernattning. Medtag lakan.Vill du endast vara med vid en dag så ange det vid anmälan. Kostnaden blir då 300 kr. Betalas med jämna kontanter vid forumets början. Först till kvarn……..
Information om forumet får du utav Anders Svensson 073-0266411. Välkommen Kamrat !

Fördomar finns överallt

I dag, den 17 maj, är den internationella dagen mot homofobi och då uppmärksammas homofobi, hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT). Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen den 17 maj 1992 tog bort homosexualitet från den internationella listan över mentala sjukdomar.

Mycket har, som väl är, hänt sedan dess. Men problemet med fördomar finns fortfarande över hela världen. Priset för att leva som öppet homosexuell kan vara högt. Även i Sverige och här i Kalmar län. Det handlar inte bara om extrema händelser som våld, utan även om vardagsupplevelser som att andra människor visar att de inte uppskattar samkönad kärlek.

Det som är allra svårast att komma åt är den diskriminering som sker i vardagen och som leder till att folk inte vågar vara öppna på sin arbetsplats, att folk inte vågar prata om vad den och ens partner gjort i helgen. Att folk drar bögskämt i kafferummet och så vidare. Vardagsdiskrimineringen sker oftast osynligt och bidrar till att folk inte vågar vara den de är.

För oss är det självklart att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Kalmar läns landstings olika verksamheter. Lika självklart är det att man som anställd inom landstinget inte ska behöva vara rädd och orolig över de heterosexuellas reaktioner eller rädd för att ”komma ut” inför arbetskamraterna.
Men precis som i övriga samhället så finns fördomar, omedvetna såväl som medvetna, inom landstingets verksamheter. Dessa fördomar riskerar att påverka hur homosexuell personal upplever sin arbetssituation och hur homosexuella medborgare upplever mötet med landstinget.

För att i möjligaste mån undvika detta så slår vi i de politiska riktlinjerna fast att HBT-personers situation ska uppmärksammas och deras rättigheter garanteras genom att medarbetarna utbildas i bemötande. Landstingets alla verksamheter ska behandla alla patienter likvärdigt utifrån vars och ens identitet, förutsättningar och behov. Homo- och bisexuella och transpersoner ska liksom alla andra bemötas som individer i landstinget i Kalmar län.

Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S), Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S)

Wiwi-Anne Johansson kommer till Nybro


Öppet möte med Wiwi-Anne Johansson

På måndag den 21 maj kommer vår riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson till länet och Nybro. Det kommer bli ett öppet möte på mejeriet kl.17.00 för att diskutera äldreomsorg och sjukförsäkringsfrågor. Hon sitter som ordinarie Ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Suppleant i Utbildningsutskottet.

Demokratipriset är utdelat

Glada demokratipristagare Gitte Lind och Jensy Elvung tar emot priset i dag utanför Åfors Glasbruk.

I dag delade vi ut vårt femte demokratipris utanför Åfors Glasbruk till Åforsgruppen.  Initiativtagarna Gitte Lind och Jensy Elvung tog emot priset.  Ceremonin inleddes med att Vänsterpartiets ordförande Daniel Miletic hälsade alla välkomna till utdelningen. Jensy fick läsa Gerd Anderssons underbara dikt som hon skrev 1987 och som handlar om hantverket bakom glaset. Dikten kan du läsa längre ner på sidan.

Efter det var det dags för själva utdelningen som inleddes med att Daniel läste upp motiveringen som lyder:

”Det femte demokratipriset kommer att gå till Åforsgruppen för deras insats för att på ett konkret sätt stödja de som drabbats av varslet i Åfors Glasbruk och deras arbete med att rädda ett kulturarv i Emmaboda kommun. Man har även på ett positivt sätt bidragit till att lyfta fram övriga delar av Åfors/Eriksmåla i en tid då mörka moln hotar på himlen.

Åforsgruppen är ett exempel på att man ensam inte är stark utan man har betydligt större möjlighet att förändra en hopplös situation tillsammans med andra.”

Det var glada demokratipristagare som tog emot priset och i deras tacktal så uttryckte dem sin glädje och stolthet över att få priset. Det visar att man från det lilla i detta fall Åfors med demokratins hjälp kan nå ända upp i regeringsnivå och bli lyssnade på.

Allt avslutades högtidligt när vi sjön Åforsvisan som är Åforsteaterns signaturvisa, och som har Internationalen som melodi. Texten är skriven av Willi Österberg och skrevs 2006 till föreställningen ”I skenet från en glasugn” som uppfördes av Åforsteatern.

När ceremonin var klar så bjöd vi på fika i Åfors Folkets hus till de som ville och kunde. Vi vill gratulera Åforsgruppen till priset och önska dem lycka till i framtiden.

Diplomet som delades ut var vackert gjort av Hanne Berthelsen
Ramen till diplomet gjordes av Emmaboda konst HB,
Blommorna köptes från Emmaboda blomsteraffär.

Vänsterpartiet i Emmabodas ordförande Daniel Miletic läser upp motiveringen till priset.

Jensy Elvung läste Gerd Anderssons underbara dikt

Dikten av Gerd Andersson

Spelar det nån roll om glaset du dricker ur
har formats av händer
Betyder det något att människor kommit
tidiga morgnar, greppat glasblåsarpipan
fångat an den heta glasmassan
och blåst en rund kupa i en träform?

Gör det nån skillnad att mästaren
dragit ut ett ben, benmakaren format foten
att man klippt kanten och värmt den
mjuk och drickvänlig för dej?

Någon ser en idyll, om än otidsenlig
en annan retar sej på buller och utsläpp.
Spelar det någon roll? Glas som glas – eller?
Man kan göra i maskin! Billigt! Nästan lika bra!

Men pulsen! Ortens hjärta är bruket.
En tyst och tom hytta, ingen eld, inget ljud
ingen puls!
Spelar det någon roll för DEJ?

Gerd Andersson

Utdelning av demokratipriset

I morgon kommer vi dela ut demokratipriset 2012 till Åforsgruppen. Platsen är i parkeringen utanför Åfors Glasbruk och tiden är 17.00. Efter ceremonin kommer vi att bjuda på fika i Åfors Folkets hus, ca kl. 17.30. Vi hälsar alla välkomna att hylla Åforsgruppen. 

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
oktober 2019
M T O T F L S
« jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.