Motioner

130226

Motion om minskad köttkonsumtion i Emmaboda kommun

Vi vet idag att det vi äter har en stor inverkan på miljön. Vi vet också att den stora och ökande köttkonsumtionen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, liksom att den är en av de främsta faktorerna bakom en rad andra miljöproblem.

FN’s livsmedelsorgan FAO gav 2006 ut rapporten ”Livestock’s Long Shadow”, där man konstaterar att köttkonsumtionen är en av de största miljöbovarna och bidrar till större påverkan på växthuseffekten än bil-, flyg- och båttransporterna gör tillsammans och att köttproduktionen kraftigt bidrar till skogsskövling och ökad påfrestning på tillgången av färskvatten. En uppskattning visar att hela 18 procent av världens samlade utsläpp av klimatgaser kan hänföras till köttproduktionen, samtidigt som animaliska produkter kräver långt större odlingsarealer liksom en mycket större energiåtgång och mer vatten än motsvarande mängd vegetabilier. Jordbruksverket har nyligen starkt rekommenderat en minskning av köttkonsumtionen

Vi anser att Emmaboda kommun måste ta ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan. En förändrad köttkonsumtion genom att ett par dagar i veckan servera vegetarisk mat på förskolor, i skolor och inom omsorgen skulle vara både ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt positivt. På det kött som köps in bör det ställas höga krav på ekologisk produktion. Genom att enbart köpa in naturbeteskött och KRAV-märkt kött, skulle även närproducenter och hållbar produktion gynnas mer.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige:

– att det inom kommunens verksamheter serveras enbart vegetarisk mat minst en gång i veckan.

För Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

Nicke Grozdanovski och  Hugo Grönlund

 

Avskaffa 14-dagars regeln!

Det är väldigt bra att kommunen nu kan erbjuda barnomsorg på obekväma tider under sena kvällar och tidiga mornar. Det är bra att behovet styr verksamheten så att man underlättar för föräldrar som har oregelbundna arbetstider och vi hoppas att det kommer att ökas med nattis och så småningom även helger.

 Men som vi förstått så måste man anmäla 14 dagar innan för att omsorg ska kunna erbjudasDetta är ett stort hinder för många timanställda och andra vikarier som inte vet från gång till gång när de blir inkallade. Dessa personer har oftast svårt att säga nej när de blir erbjudna ett jobb eller jobbtillfälle och detta förekommer inte minst i vår egen kommunala verksamhet. Därför vill vi ta bort denna regel så att man underlättar även för denna grupp av föräldrar

 Vi yrkar:

– Att 14 dagars regeln avskaffas och att man organiserar barnomsorgen på obekväm arbetstid till att även innefatta barn till föräldrar som vikarierar eller är timanställda så att de kan få barnomsorg med kort varsel.

För vänsterpartiets fullmäktigegrupp:

Nicke Grozdanovski

Hugo Grönlund

Skriven den 5 december 2012.

 

Emmaboda kommun är i stora hela en bra kommun för ungdomarna att växa upp i. Vi har bra skolor och bra fritidsmöjligheter för barn och ungdomarna att vara i och få sin livslånga lärande och erfarenhet. Men en sak som utmärker vår kommun är att många ungdomar inte  ägnar sig i åt politiska frågor. Det märker vi genom att politikercaféerna som anordnas runt om i kommunen inte besöks av ungdomar. Inte heller bland kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter finns ungdomar representerade och vad vi vet finns inga aktiva politiska ungdomsförbund i vår kommun.

Många av de här frågorna jobbar vi med på partipolitisk nivå för att få ungdomar mer intresserade av politiska frågor. Men även kommunen kan göra mycket och en konkret åtgärd som vi kan göra är att minst en gång om året arrangera en dag i samarbete med samhällskunskapslärarna och rektorerna, där vi politiker och partier som är representerade kommunfullmäktige besöker Bjurbäcksskolans högstadie och Vilhelm Mobergs gymnasium. Under denna dag arrangeras ett politkercafé, likt den som turnerar runt om i kommunen nu, där ungdomarna har möjlighet att ställa sina frågor till oss kommunpolitiker och därmed få möjlighet att få frågorna upp för diskussion.

 Vid detta tillfälle vill vi att det genomföras olika seminarier eller föreläsningar som belyser hur en kommun styrs och hur de politiska frågorna hänger ihop i den kommunala demokratin. Här är det mycket viktigt att eleverna själva är i centrum och deltar aktivt genom att de själva ska kunna påverka vilka ämnen och innehåll som ska tas upp under dessa seminarier eller förläsningar. Det hela avslutas med ett ordinarie kommunfullmäktige som arrangeras på någon av skolorna. Detta tror vi är ett bra sätt för att förena elevernas skolarbete med den kommunalpolitiska verksamheten.  Erfarenheterna av politikercaféerna och kommunfullmäktiges sammanträden i andra delar av kommunen, är att de är välbesökta och att intresset är stort bland kommuninvånarna. Därför tror vi på samma effekt om kommunfullmäktige besöker eleverna i deras vardag i skolan. Detta tror vi kommer att öka elevernas intresse för politik, att känna att man kan påverka sin vardag och den enskildes vilja att bli politiskt engagerad i vår kommun.

 Vi yrkar:

Att kommunfullmäktige beslutar om att minst en gång om året arrangera ett politikercafé på Bjurbäcksskolans högstadie och i Vilhelm Moberggymnasiet.

Att minst en gång om året i samarbete med samhällskunskapslärarna, rektorerna och eleverna arrangera olika seminarier eller förläsningar om hur en kommun styrs och hur de politiska frågorna hänger ihop i den kommunala demokratin.

Att i samband med caféet genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde i någon av skolorna under skoltid.

För Vänsterpartiet i Emmaboda kommun:

Nicke Grozdanovski, kommunfullmäktigeledamot      

Hugo Grönlund, kommunfullmäktigeledamot.

Skriven den 11 november 2011

 

Tillgänglighet är viktig. Det är en angelägenhet att alla ska kunna delta i samhället på så lika villkor det bara går, det är i mångt och mycket en fråga om demokrati. Denna motion vill lyfta ett problem vi har inom kommunens och politikens område. Nämligen det faktum att vi har möten som är öppna för allmänheten, åtminstone på pappret. Men vänsterpartiet vill se det fullt ut i praktiken också vi nöjer oss inte med hur det är idag.

Du kan som rullstolsburen idag inte närvara på de möten som hålls av nämnder och kommunstyrelsen i Mobergsalen då det inte finns inte finns en hiss att ta sig upp till sammanträdesalen. Detta utestänger medborgare som sitter i rullstol eller har andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att gå i trappor.

Det finns också den aspekten att även rullstolsburna och funktionsnedsatta ska kunna vara förtroendevalda och ta ett förtroendeuppdrag i kommunen. Denna motion syftar till att Vänsterpartiet vill att detta problem lyftas upp för att kunna åtgärdas så alla kan delta som så önskar och inte stängas ute av den orsaken att man inte kan ta sig dit. Det är inte de funktionsnedsatta som ska anpassa sig till kommunens möten utan tvärtom kommunen ska göra sina möten tillgängliga för alla. Det ska vara lika naturligt för en med funktionshinder att delta på sammanträdena som för en som inte har något. Stänger man ute en del människor kan vi som det nu är egentligen inte kalla mötena för öppna för allmänheten, då det de facto faktiskt inte stämmer med verkligheten.

Vänsterpartiet yrkar:
att kommunfullmäktige beslutar om att alla ska kunna gå på de öppna möten som hålls i kommunen genom att göra alla möten och sammanträden tillgängliga för alla.

att kommunen gör något för att ta bort hindret genom att förslagsvis installera en hiss så även dem med rullstol och funktionsnedsättningar kan ta sig till Mobergsalen.

För Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun
Kommunfullmäktigeledamöterna.
Nicke Grozdanovski                   Hugo Grönlund

Skriven den 30 mars 2011

 

Emmaboda kommun är en vacker plats i Sverige mitt i sydostregionen där det förutom närheten till tre residensstäder även är relativt nära Malmö, Göteborg och Stockholm. Dessutom går det direkttåg till världen via Kastrup Flygplats. Lika lätt är att ta sig hit från olika delar av landet och världen. Vi vill alla utveckla och göra kommunen attraktiv att bo och flytta till. Det är viktigt att vi har bra kommunikationer även inom kommunen så att man kan bo och leva här och ändå jobba antingen inom kommunen eller utanför. Detta gäller även att ge förutsättning till fritidssysselsättning och andra aktiviteter. Jag vet att kommunen gjort en undersökning i Vissefjärda om hur kommuninvånarna där ställer sig till ett tågstopp där. Undersökningen visade att det fanns många som var positiva till detta och som skulle tänka sig ta tåget till och från Vissefjärda om sådan möjlighet finns. Nu gäller det att fortsätta att undersöka kommuninvånarnas inställning till fler bussturer i norra delen av kommunen och Långasjö.

Vi yrkar:
Att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka om det finns behov av utvecklandet av kommunikationerna i Algutsboda och Långasjö socken genom någon form av enkät.
För Vänsterpartiet:

Nicke Grozdanovski: Kommunfullmäktigeledamot

Hugo Grönlund: Kommunfullmäktigeledamot

skriven den 8 december 2010.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
september 2019
M T O T F L S
« jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.