Interpellationer

Under den förra mandatperioden sista bildningsnämnd i december 2010 fick vi en redogörelse och exempel på hur några andra kommuner har löst barnomsorger under obekväm arbetstid. Frågan skulle bildningsnämnden arbeta med under året och det jag har hört är att den ska starta till hösten. Nu sitter jag inte med i bildning längre och har svårt att delta i de olika diskussionerna som ska leda till ett beslut om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid även i Emmaboda kommun.

Nu har det gått fem månader av året och det är snart sommarlov och snart börjar höstterminen vare sig vi vill det eller inte. Jag arbetar i ett yrke som innehåller obekväma arbetstider d.v.s. kvällar, nätter och helger och denna fråga är väldigt angeläget för många arbetskamrater och önskan är stor att det införs. Men det är inte bara i äldreomsorgen som detta efterfrågas. Många inom handel, räddningstjänsten och andra yrken inom välfärden berörs av möjligheten av barnomsorg på obekväma tider. Även inom industriyrkena har man arbetstider som innebär kvällar, helger och även nätter.

Jag kan förstå att man inte kan förhasta ett beslut i denna fråga och har respekt på att bildningsnämnden vill göra ett så bra beslut som möjligt. Men det som är lite olyckligt är det inte finns en öppen diskussion i denna aktuella fråga

Därför vill jag ställa frågan till Bildningsnämndens ordförande Jan Olof Jäghagen (S).

– Hur långt har arbetet kommit för att starta upp barnomsorg på obekväma arbetstider?
– Var är bildningsnämndens slutliga mål med barnomsorg på obekväm arbetstid?

 

Interpellation angående barnfattigdomen i kommunen.

Med anledning av Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2010 vill Vänsterpartiet i Emmaboda ställa en Interpellation till ansvarig nämndsordförande Stig Ove Andersson angående åtgärder för att hjälpa dessa utsatta familjer.

Barnfattigdomen ökar och enligt rapporten lever 220 000 barn i fattiga hem. Det är mer än vart tionde barn eller 11,5 procent av alla barn i Sverige. Ett antal av dessa utsatta barn bor med sina familjer här i vår kommun.

Nu är sommaren är här och den borde innebära en härlig tid av lek och aktiviteter för alla barn och när hösten kommer en ny skolstart med gemenskap med andra barn och förväntningar inför det nya läsåret. Men så är det alltså inte för alla barn. För dessa barn som lever under fattigdomsgränsen blir situationen extra besvärlig. Skolstarten innebär ofta att många barn ställs inför frågan vad man gjort över sommaren och för barn, vars familjer inte haft råd att resa eller besöka olika evenemang och aktiviteter blir utanförskapet extra tydligt.

Även skolstarten innebär extra kostnader för skol- och idrottskläder, skolväskor, cykel och mycket mera. För en redan utsatt familj är detta kännbara kostnader

Barnfattigdomen handlar inte om rätten till en ny Iphone eller dyra märkesjeans. Det handlar om barn som stängs ute från fotbollsträning för att skorna är för dyra, barn som inte kan följa med på skolresan eller ens äta sig mätta hemma.

För den som är intresserad finns hela rapporten finns att läsa genom att klicka här

Med bakgrund av ovanstående vill därför vänsterpartiet i Emmaboda ha svar på följande frågor ifrån kommunen.

Fråga 1: Har Emmaboda kommun undersökt hur många barn i kommunen som lever under den fattigdomsgräns som Rädda barnen anger i sin rapport?

Fråga 2: Finns det någon planering för hur kommunen avser att hjälpa dessa barn och deras familjer?

Fråga 3: Finns det några extramedel avsatta för att stödja denna nya grupp som tvingas leva under fattigdomsgränsen?

Uppföljning av vår Barnfattigdomsinterpellation

I september månads fullmäktige fick vi svar på vår interpellation om Barnfattigdomen. Det är utefter IFO chefens Therese Magnusson svar som vi vill ställa några följdfrågor och kommentarer till Socialnämndens ordförande Stig Ove Andersson (s)

Enligt Therese Magnussons svar så fanns 2008, 1751 barn bosatta i kommunen och av dem finns 79 barn i hushåll med försörjningsstöd. Den siffran är säkerligen rätt men vi vill även uppmärksamma att man måste ta med i beräkningarna även dem barn till ensamstående föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna, timanställda eller på andra sätt har låg inkomst. Då blir siffran tyvärr ännu högre.

Under 2010 fanns det 1616 barn i Emmaboda kommun då är siffran 89 stycken i hushåll med försörjningsstöd. På två år har barnantalet minskat med 135 men antalet med försörjningsstöd har ökat med 10 stycken. Detta ser vi som en bekymmersam utveckling och vill därför veta:
-Vad beror denna utveckling på?

I svaret står det att den 22 oktober 2008 beslutade socialnämnden att familjer som har ett långvarigt ekonomisk bistånd som är längre än ett år beviljas ett tillägg om 500 kr per barn inför sommaren. Detta är ett bra beslut. Frågor vi önskar svar på är följande:
– Hur många barn rörde det sig om den gångna sommaren (2011)?
– Har denna siffra ökat eller minskat sedan sommaren 2009?
– Vad är den totala kostnaden för detta?

Det är bra att socialnämnden arbetar med att ständigt beakta barnperspektivet och att besluten tar hänsyn till barnets bästa. Mycket beroende på den barnchecklista som vi i vänsterpartiet drivit och som nu är ett bra verktyg att ha när man beslutar om frågor som rör barn. Barnchecklistan baseras på barnkonventionens intentioner.

Enligt Therese Magnusson så prövas alla ansökningar utifrån familjens situation och när det föreligger särskilda skäl utifrån hänsyn till barnet kan försörjningsstöd utöver normen beviljas.
– Vilka är dessa särskilda skäl som man tar hänsyn till?
– Hur många barn rör det sig om?
– Hur mycket bistånd utöver normen betalas ut?

Samma frågor gäller förekommande att barn i ekonomiskt utsatta familjer beviljas behandlingskostnader för att möjliggöra fritidsaktiviteter både för barnet själv och för hela familjer.
-Vad är den totala kostnaden för detta?

Vi är väldigt glada och positiva att socialnämnden under tre år haft tillgång till sommararbeten för ungdomar med social problematik och som oftast har försörjningsstöd. Man har fått behålla den lön man har fått oavsett om familjen är aktuella för försörjningsstöd. Det är ett bra sätt att öka barnens självkänsla och sociala förmåga att man får komma in i samhället.

IFO kommer under hösten att revidera riktlinjerna för försörjningsstöd och vi kommer följa detta arbete med intresse. Vi är positiva att man ser över riktlinjerna så att barnperspektivet skall beaktas i dem fall där det finns risk att barn avhysas från sitt boende eller att elen stängs av. Vi anser att varje fall där barnen blivit avhyst från sitt boende är ett barn för mycket.

Barnfattigdomen ökar i vårt samhälle och det är viktigt att ta detta på allvar och uppe till diskussion. Beslut som tas på riksnivå påverkar de föräldrar och barn med låga eller inga inkomster. Men även vi kan göra en hel del för att minska barnfattigdomen och arbeta för att avskaffa fattigdomen. Politik handlar om prioritering och vi prioriterar välfärden före skattesänkningar.

Vad händer i Johansfors?

I dag var jag och besökte Broakulla och Johansfors och dess glasbruk. Tyvärr kunde jag inte gå in i hyttan eftersom ingen jobbar där för tillfället och så har det varit sen hösten 09 när ugnen gick sönder. I dag är shoppen öppen fyra dagar i veckan och produktionen görs i Skruvs eller Bergdalas hyttor i Kronobergs län. Samtidigt har vi ett Kristallmuseum i anslutning till brukets shop med unikt kristallglas som är gjord på bruket.

Varför har det blivit så här? Ja det är många faktorer som spelar in men det viktigaste är frågan vad vill vi i kommunen göra åt denna situation. Kommunen är i högsta grad inblandade i detta eftersom vi äger glasbruksfastigheten via EMFAB som är vårt fastighetsbolag och vi har Johansforshyttan som drivs av Johnny Elm och Anki Alm och som hyr lokalen av kommunen Det är något som inte stämmer eftersom parterna inte är överens och hyttan är stängd. Samtidigt florerade en del rykten i Broakulla om vad som är på gång, allt i från att Kristallmuseet ska flyttas till Boda Glasbruk till att hyttan ska rivas. Nu kan man inte riva ett glasbruk från 1891och som har ett kulturvärde hur som helst så finns säkert ingen sanning i detta rykte. Däremot finns det en oro för museets framtid. Kristallmuseet finns i samma lokaler som shopen och det finns tankar om att flytta shopen till en annan byggnad som är gamla serveringen ca 50 m därifrån. Detta eftersom hyresgästerna inte har råd att betala hyran till kommunen så ser man sig om efter andra alternativ. Det innebär att museet inte kan vara kvar där den finns nu och i den nya lokalen finns det ingen plats. Så då är frågan vad händer med Kristallmuseet?

I höstas florerade en namninsamling på orten om att bevara Kristallmuseet i Johanfors och många ortsbor och andra har skrivit under listan. Vidare finns det även en motion från Centern berör detta och som vill bevara museét där den ligger i dag. Vi har dock aldrig diskuterat en flytt av museet och ingen har ens andas något åt det håller varken i Bildningsnämnden som har hand om museet och fullmäktige. Så sent som den 14 december dementerade Maja Heuer, utställningsansvarig i Boda Glasbruk. i tidningen Östran att någon flytt av glaset från museet till Boda inte var aktuellt. Även jag har frågat Kommunfullmäktiges ordförande Bo-Eddie Rosboll (S) och kulturchef Birgit Ekblad Hof om det finns någon sanning i detta och fick till svar att inte fanns någon sanning alls. Ändå fortsätter ryktena att finnas och ser man hur situationen är just nu är risken stor att så sker. Det finns en hel del frågetecken som behöver rättas ut och få upp till ytan för diskussion

Vi håller på att skapa ett glascenter med ett upplevelsemuseum kallad The glass factory i Boda Glasbruk och vi satsar mycket där. En helt riktig och nödvändig satsning som jag har belyst tidigare på min blogg. Vi har tidigare köpt glassamlingarna från Kosta, Boda och Åfors med tillhöriga skisser och arkiv och glasbruket i Boda. Det är ett spännande projekt och det kommer bli otroligt häftigt när det står färdigt och ett stort lyft för hela kommunen och jag förstår att det krävs mycket resurser dit. Jag och mitt parti var med och fattade de beslut i kommunfullmäktige som är till grund för denna satsning. Men ett av de många andra argumenten till denna storsatsning är att hela kommunen skulle leva och alla skulle känna sig delaktiga i beslutet och processen Att detta ska spilla över till övriga bruksorter som Åfors och Johansfors.

Alla kan givetvis inte få den satsningen som sker i Boda Glasbruk men det är av stor vikt att kommunen visar sin goda vilja även till dessa orter. Affären i Broakulla öppnade igen i oktober förra året efter att ha varit stängd nästan ett helt år. Detta skedde inte helt smärtfritt utan drog ganska så långt ut på tiden av olika anledningar. Här köpte Tawfik Ghoseh den sk Konsumfastigheten av kommunen. I Eriksmåla har man talat om att nära rondellen skapa ett turistcentra och en truckstop. Man har även pratat att man ska upprätta ett glasmonument mitt i rondellen som en port till glasriket och att denna skulle vara uppe redan i november förra året men ännu finns inget monument på plats. Av det sistnämnda har det nu sagts att den ska upp till våren när snön har smällt undan, men vi får se vad som händer framöver. Turistcentrat har det varit tyst om sen en tid tillbaka men även där så får vi se vad som händer i framtiden. Vad vi vet är att Smålandshyttan som ligger vid rondellen i Eriksmåla såldes i höstas och ska nu bli ett möbellager med butik och troligen också som restaurang.

Åter till Johansfors och glasbruket där de akuta frågetecknen finns. Jag har för avsikt att ställa en interpellation om detta till kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) när nästa kommunfullmäktige sammanträde äger rum nu på måndag den 31 januari.

Frågeställningarna är som följer:
– Hur ser kommunalrådet på den situation som nu råder i glasbruket i Johansfors med släckta ugnar och tvist om hyror och hur kan man lösa detta på kort sikt?
– Vad finns det för konkreta planer för Johansfors på lång sikt för att inte samhället ska bli en spökstad i framtiden?

Nu får det vara nog

Det var med bestörtning och vrede som jag läste om den somaliska familjen som nu ska flytta ifrån Lindås. Detta pga rasistiska trakasserier som en av familjens grannar genomförde tillsammans med sk vänner. Detta får alltså inte hända varken i Emmaboda kommun eller någon annanstans i Sverige. Någonstans har det brustit på vägen som nu har lett så fel. Hur kan människor som hyser främlingsfientliga och rasistiska åsikter ha möjlighet att jaga iväg människor från vår kommun?

Vi i Vänsterpartiet har hela tiden talat om alla människors lika värde och att alla oavsett ursprung är välkomna att bo i vår kommun. Vi har alltid haft en tydlig och kompromisslös linje mot rasismen som finns i samhället och tagit debatten med dessa partier, både innan under och efter valet, som hyser dessa åsikter. Vi annordnade en manifestation på centrumtorget söndagen efter valet för vi kände en oro av rasismens framgångar i valet. Tanken var att denna manifestation skulle vara så bred som möjligt för att visa vårt stöd till våra invandrare och flyktingar som bor här. Tyvärr var intresset väldigt ljummet att delta från övriga partier med undantag från Centern och Miljöpartiet som hade representanter på plats. Detta kunde ha blivit en stor manifestation som kunde gett tydliga signaler till rasisterna i vår kommun. Men tyvärr tog ni inte chansen.

Men nu är det dags att övriga partier också vaknar och tillsammans med oss offentligt visar vår gemensamma avsky mot det som hänt och mot rasism i största allmänhet. Ställer ni upp denna gång på att annordna en ny bred antirasistisk manifestation alternativ fackeltåg i Emmaboda och att kommunen tar initiativ till arrangemanget

Sen måste vi allihop se över vad som hänt i det aktuella fallet och vi måste se vad som gick snett. Det gäller även att hjälpa både de som blir trakasserade men även den som trakasserar andra. Hur kan man hjälpa de att komma ifrån dessa hatiska värderingar som personerna hyser.

Så min fråga är till Kommunstyrelsens ordförande och övriga partirepresentanter i fullmäktige: Hur ser du på det som har hänt och hur kan vi gå vidare så att det aldrig mer upprepas?

Interpellation om det tilltänkta barnhuset

I valrörelsen 2006 ställde Rädda Barnens distrikt i Kalmar län en förfrågan till samtliga landstingsledamöter om de var beredda att stödja tillkomsten av ett barnahus i länet, där samtliga var positiva. Sedan 2009 har Rädda Barnen arbetat med att synliggöra barn i utsatta situationer och förbättra deras villkor. Ett av uppdragen var att arbeta för tillkomst av barnahus i Kalmar län. 2010 kom kommunerna i södra Kalmar län (Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Nybro), landstinget, åklagarmyndigheten och polismyndigheten överens om att utreda möjligheten att starta ett barnhus som har resulterat i ett samverkans avtal avseende ett barnhus i södra Kalmar län.

Målet för samverkan är att barn som utsatt för brott ska få skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris och behandlingsinsatser. Barnet ska vara i fokus under hela processen. 

Frågan för Emmabodas del var uppe i socialnämnden i december 2012 och där beslutades att anta samverkansavtalet under förutsättning att alla kommuner är med och att kostnadsberäkningen håller. Kostnaden beräknas utefter invånarantalet och för Emmabodas del rör det sig om 150.300 kr/ per år. Samtliga kommuner är positiva till detta förutom Torsås som har sagt nej.

Vänsterpartiet tycker nämnden tyvärr intar en defensiv hållning i denna viktiga fråga när man säger att man är med om alla andra är med. Det är naturligtvis bra att samtliga kommuner hoppar på tåget men vi tycker att socialnämnden måste fatta ett eget beslut oavsett vad man säger i andra kommuner. Det sistnämnda måste komma i andra hand.

Min fråga till Stig Ove Andersson (s), socialnämndens ordförande. Med tanke på beslutet i december innebär Torsås nej att även Socialnämnden backar i denna för barnen viktiga fråga?

 Nicke Grozdanovski (V), fullmäktigeledamot.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
september 2019
M T O T F L S
« jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.