Månadsarkiv: december 2014

Budgeten för Emmaboda kommun 2015

Vänsterpartiet ingår numera i den rödgröna majoritetsstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och budgeten antogs i kommunstyrelsen tisdagen den 2 december. Trots ett kärvt ekonomiskt läge har vi i vänsterpartiet fått in två av våra viktiga förslag nämligen ökad anslag till kvinnojouren och översyn av dom delade turerna inom omsorgen. Budgettexten för övrigt är en offensiv visionärt och ideologisk som gör en stolt över att bo och verka i Emmaboda kommun. Budgeten ska upp på fullmäktiges bord måndagen den 15 december.

Den rödgröna majoritetens budgetförslag 

Vi kommer att fortsätta på den väg vi är d.v.s. att utveckla Emmaboda kommun till den attraktiva kommunen. Här ska alla människor känna sig trygga. Emmaboda kommun ska erbjuda bra och trygg barnomsorg efter allas behov under alla dygnets timmar. Vi ska erbjuda en kvalitativ skolgång för alla med modern teknik och god arbetsmiljö för elever och lärare såväl som för övrig personal. Vidare ska Emmaboda kommun erbjuda den bästa omsorgen för äldre och människor med funktionsnedsättning av olika slag. Vi ska välkomna mångfald och erbjuda människor från andra länder det lärande den omsorg och trygghet det kan finnas behov av. Kostenheten ska erbjuda näringsrik, mestadels ekologisk mat med god kvalitet som är så närproducerad som möjligt. Vi är en Fairtrade kommun som är måna om rättvisa löner såväl som att barnarbete inte får existera.
Vi vill erbjuda människor som bor i vår kommun en spännande och intressant fritid. Därför satsar vi på ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. Vi vill vara en hälsofrämjande kommun, därför kommer vi under 2015 och framöver att öka arbetet med fler cykelvägar och andra åtgärder som bidrar till ett hälsofrämjande liv. Vi kommer att intensifiera det drogförebyggande arbetet.
Vi vill lyfta fram vikten av ett blomstrande näringsliv. Vi vill tillsammans med företagen skapa bättre förutsättningar som gör att de företag som finns i vår kommun känner sig trygga och vågar växa. Vi vill också bidra till att nya företag känner att Emmaboda kommun kan erbjuda det extra som gör att det lockar att etablera sig i kommunen. Vi vill satsa på utbildning bland annat på Vilhelm Moberg gymnasiet för att kunna möta företagen med den kompetens och kunskap som krävs för framtida jobb. Vi vill också bidra till en blomstrande handel och ett spännande samhälle som gör att besökare tycker att kommunen är lockande och med det få turistföretagen att må bra. Vi vill avsätta 22 000 kronor till kvinnojouren i Kalmar.
Vi politiker är stolta över Emmaboda kommun. Vi har en fantastiskt bra personal som driver våra frågor på ett föredömligt sätt. Kommunens bolag finns med i koncernarbetet bland mycket annat genom att,
– bygga bostäder, gruppboende, särskilda boende och renoverar befintliga
– bredbandsutbyggnad blir möjlig i hela vår kommun, miljövänlig avfallshantering
– skapa förutsättningar till näringslivet att etablera sig eller utöka sin verksamhet
– återvinningscentral, arbetsmarknadsenhet, stöd och service
– räddningstjänsten Emmaboda – Torsås ger oss trygghet

Emmaboda har ett rikt fritidsliv där föreningar av olika slag bidrar till aktiva samhällen i alla kommunens orter.
Vi kommer att fortsätta med demokratiarbetet. Vi vill att alla människor i Emmaboda kommun känner att de kan bli delaktiga och på så sätt kan påverka sin egen vardag.
Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla kollektivtrafiken inom kommunens alla orter.
I samma mening som vi fortsätter utveckla Emmaboda kommun kommer vi att ta ansvar för ekonomin. Inför 2015 har vi höjt skatten med 50 öre till 21,71 för att ge större utrymme till att behålla vår personal, möta utmanande utveckling och förbättra resultatet som i årets budget blev ett kraftigt minus. Värt att nämna i sammanhanget är att det var faktorer vi inte direkt kunde påverka som bidrog till ett minusresultat. Nämnderna ska ha en eloge för sin goda budgetdisciplin.
Arbetet med nya
VISIONER och MÅL
kommer vi att fortsätta arbeta med under 2015 års första månader. Detta vill vi göra för att förhoppningsvis få en samsyn i fullmäktige för att få en tydlig och stark inriktning som gynnar kommunens framtida utveckling. Tills dess att arbetet är färdigt gäller nuvarande Vision och Mål.

Vår fördelning till nämnderna blir följande:
Fördelning av avsatta medel 6,4 Mkr till lönerevision skall göras mellan nämnderna.
Utöver detta förslår vi
Socialnämnden plus 0,5 Mkr, flyttas från KS förfogande
Bygg och Miljö oförändrat
Överförmyndarnämnden plus 132 Tkr? Från valnämndens anslag 2014 minus 270 Tkr
Bildningsnämnden minus 2 Mkr
Teknik och Fritidsnämnden minus 0,8 Mkr
Kommunstyrelsen minus 0,6 Mkr
Möjligheternas Hus minus 150 Tkr därutöver ingen uppräkning av löner
Räddningstjänstförbundet plus 0,2 Mkr inklusive uppräkning av löner, flyttas från KS förfogande
Miljöåtgärd för ett fossilfritt samhälle, Subventionering 200 kr/månad till pendlare med månadskort kollektivtrafik tur och retur från Emmaboda kommun. Från KS förfogande.

Med detta kommer vi att prioriterar,
Demokratiarbetet
Nya tider, önskad sysselsättning, fortsättning tidigare projekt. Vi ska arbeta för att delade turer ska upphöra i mån av möjlighet.
Emmaboda vår framtid, fortsättning tidigare projekt
Näringslivsstrategin
Emmaboda kommuns arbete med barnkonventionen och konventionen för människor med funktionsnedsättning
Emmaboda en Hälsofrämjande kommun för alla

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
december 2014
M T O T F L S
« sep   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.