Månadsarkiv: februari 2014

Du väljer i valet

Den 26 januari meddelades på nyheterna att dom rikaste i världen, 85 personer, (ungefär vad som ryms i en engelsk dubbeldäckare) har tillgångar motsvarande tre miljoners människors tillgångar. Detta beroende av dom väldigt låga räntorna samt låga skatter.

Om inte detta skulle motivera ett regeringsbyte så man man nog fundera på hur vi vill att samhället ska fungera. Vi i Vänsterpartiet strävar ju efter alla människors lika värde och med det nuvarande systemet lär det bli mycket svårt om inte omöjligt att uppnå det.

Vi har kunnat konstatera att under de år alliansen suttit i regeringsställning har vi sakta med säkert glidit över till ett samhälle som många av oss inte känner ingen och ännu fler inte vill ha. Som alltid när något känns fel måste man rätta till det och vrida allt rätt igen, som tur är har vi ett val i år och det ger oss möjlighet att ställa allt till rätta.

Låg inflation brukar rendera hög arbetslös och det gynnar arbetsgivarna , man får arbetarna att sänka lönekraven, man lämnar facket och går med på att genom bemanningsföretagens  sätt att arbeta får man ungdomar att ligga med telefonen under kudden för att snabbt kunna svara när dom ringer om arbete.  Jag tror att detta bara är början på ett ännu sämre klimat för oss som inte tillhör de 85 privilegierade.

Så tänk noga igenom vilket samhälle du vill ha och rösta med förstånd och hjärta och hjälp till att skapa ett rättvist samhälle

Gun Mälberg (V) i Emmaboda

Kommunlista

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på vår kommunlista inför valet 2014.

Hör av dig till mail:
[email protected]
Vi spikar vår kommunlista på vårt årsmöte den 20 mars.
Välkomna att vara med och forma framtidens Emmaboda kommun

Landstingetsgruppens nyhetsbrev

Så var det dags för årets första nyhetsbrev från landstingsgruppen. Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten som vanligt genomför under våren har påbörjats och sammanlagt kommer 40-50 kliniker, hälsocentraler osv att besökas. Det är tidskrävande men viktigt eftersom det är det enda sättet att få en verklig inblick i hur det ser ut bortom pappershögarna. Det är också ett bra sätt att följa upp alla de synpunkter som kommer upp vid besöken från länets brukarföreningar. Dessa äger rum under hösten och avslutades i december.

Utöver dessa majoritetsgemensamma besök så genomför vi såklart studiebesök, träffar organisationer och personer osv i egen regi också. Exempelvis så avslutades januari med att Linda och jag besökte Brobyggarna. Det är ett projekt där man arbetar med att utbilda Attitydambassadörer som i sin tur arbetar med att öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa, psykiatriska funktionsnedsättningar osv. Det var mycket intressant och lärorikt och det är uppenbart att behovet av kunskapsspridning är stort, inte minst inom skolan.

Kulturberedningen, där landstingsrådet Linda Fleetwood (V) är ordförande, har haft möte med ”vår” tjänsteman Erik Åström från Kulturrådet och tillsammans har man diskuterat fördelar och nackdelar med nuvarande kulturplan och inför framtida plan. Erik sa att vi inte behöver vara så lydiga utan att det viktigaste är att visa på all den fantastiska kultur som vi har i länet. Han sa att vi faktiskt var unika på flera sätt inte minst vad det gäller kulturinstitutionernas internationella arbete som tex Länsmuseets tidsresor i flera länder, Konstmuseets arbete med Baltikum, Virserums konsthalls träarbete och Länsmusikens uppförande på Proms, men även alla deras musikanter. Byteaterns goda samarbete med Kronobergs Regionteater togs också upp. Vi ska vara stolta över länets kultur och vi måste se till att anslagen till arrangörsföreningarna ute i kommunerna höjs för att alla länets medborgare ska kunna ta del av det.

Lindas SKL-beredning Hur olika får det bli? är nu på väg att avslutas. En av de viktigaste saker som de kommit fram till är, trots debatten i media, att de största skillnaderna är inom kommun och landsting, inte mellan. Det handlar alltså om att vi måste arbeta hårdare för jämlikhet och jämställdhet inom alla områden särskilt för våra funktionsnedsatta. Deras villkor har försämrats avsevärt, både vad det gäller tolkningen av LSS, tillgång till assistans och sysselsättning.

Den utbildning för dem som är intresserade av ett landstingsuppdrag som jag flaggat för tidigare är nu inbokad. Söndagen 13 april blir det en heldagsutbildning på Oskarshamns sjukhus för blivande landstings- och kommunpolitiker. Sista anmälningsdag är måndagen 31 mars på [email protected]. Även om man redan har anmält intresse så är det ändå viktigt att anmäla om man tänker delta.

Utbildningen kommer att hållas av Ragnar Olsson och vänder sig till alla som kan komma ifråga för ett parlamentariskt uppdrag inom landstinget eller någon av distriktets kommuner. Utbildningen kommer att vara ganska grundläggande och beröra rollen som förtroendevald, hur kommuner och landsting är organiserade, hur man kan agera politiskt, hur man kan arbeta internfeministiskt, och en hel del annat.

Det finns också goda möjligheter att påverka innehållet genom att kontakta Ragnar med frågor och/eller synpunkter kring vad som bör vara med. Detta gör man på [email protected] innan 31 mars. Därefter skickas ett färdigt program ut till dem som anmält sig.

Kaj Raving, politisk sekreterare
Vänsterpartiet Kalmar län

Inför utbildningsdag i arbetsrätt

Vår motion om att arrangera en utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sista års elever i grundskolan och gymnasiet kommer behandlas under Emmaboda kommunfullmäktiges sammanträde i morgon. Som ung är det inte lätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har, därför vill Vänsterpartiet i Emmaboda kommun att alla sistaårseleverna i grund- och gymnasieskolor ska få en endagsutbildning med representanter från alla parter, det vill säga både fackliga och näringslivsorienterade organisationer. Därigenom ökar möjligheten att ungdomarna ser sina första jobb som en positiv erfarenhet i stället för att börja sitt arbetsliv med att känna sig lurade och utnyttjade. Motionen i sin helhet kan läsas här

Motionen har avslagits i både Bildningsnämnden och i Kommunstyrelsen. Utvecklingsstrateg i Bildningsnämnden Daniel Alvunger har utrett frågan och svarar i tjänsteskrivelse:

Det går självfallet inte att ange några exakta kostnader för en utbildningsdag i arbetsrätt. Eftersom arbetslivsorganisationerna inte brukar ta ut någon kostnad för att informera bör de huvudsakliga omkostnaderna vara kopplade till skolan (personalkostnader för planering, administration och genomförande av dagen). Om externa föreläsare tas in för undervisning blir prisbilden givetvis en annan eftersom det brukar innefatta resa och eventuellt logi (rimliga kostnader i detta avseende vore 15 000-25 000 kr). En annan utgiftspost handlar om eventuell lokalhyra vilket är svårt att ange exakt.

Vi tycker Alvunger överdriver kostnaden eftersom det inte alls behöver bli så dyrt. Vi har duktiga och kunniga personer i arbetsrätt i både fackföreningarna och inom näringslivet på nära håll och vi har skolan som en fantastisk mötesplats. Personalkostnaden borde rimligtvis rymmas under lärarnas/rektorernas egna planeringstid.

Alvunger skriver vidare:
Vad avser för- och nackdelar med en utbildningsdag i arbetsätt kan det konstateras att arbetslivsfrågor och arbetsrättsliga frågor redan i dag ingår som centralt innehåll i kursplaner i samhällskunskap för elever 7-9 och gymnasiet. Exempelvis utgör följande delar centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap 1a1 på gymnasieskolan: ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.” Denna kurs bygger i sin tur på de kunskaper som grundskolan ger där motsvarande anges som centralt innehåll i ämnet samhällskunskap för år 7-9: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.” Mot denna bakgrund kan det inte anses motiverat och rekommenderat att inrätta en särskild utbildningsdag i arbetsrätt. En särskild dag skulle dessutom ytterligare anstränga skolverksamheten både avseende planering och timplanen som ska garantera elevernas under-visningstid. Punktinsatser är generellt sett inte heller särskilt effektiva för att uppnå ökad medvetenhet hos elever. För detta krävs ett integrerat och långsiktigt arbete där arbetsrättsliga frågor på ett naturligt sätt aktualiseras och har anknytning till undervisningsinnehållet, vilket redan kan anses tillgodosett.

Här tycker vi att Alvunger och bildningsnämnden har en defensiv hållning. Visserligen förekommer arbetsrätten precis som Alvunger skriver i undervisningen men där skummar man bara igenom avsnittet och man fördjupar sig inte in i ämnet. Arbetsrätt är en snårig djungel av rättigheter men också skyldigheter och det är viktigt tycker vi att ungdomarna får så mycket i sin ryggsäck att dom får en positiv start på sina yrkesliv. Vi skriver i vår motion att :

att varje sommar kan man därför höra om hur ungdomar på olika sätt blir utnyttjade på jobbet. Oseriösa arbetsgivare är ett problem för många, oavsett ålder, kön och nationalitet, men särskilt utsatta är de ungdomar som saknar erfarenhet av arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta vid sommarjobb, som för alltför många ungdomar blir en allt annat än positiv erfarenhet.

Vi tycker detta är så pass viktigt att vi tycker att skolan ska bidra till att ge våra ungdomar en bra kunskap i arbetsrätt. Detta instämmer Alvunger i när han skriver som avslutning:
Lagstiftningen i arbetsrätt är dispositiv och innebär att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal för sina medlemmar. Det åligger därmed arbetsmarknadsorganisationerna att informera sina medlemmar om rättigheter och skyldigheter. I detta avseende är det önskvärt att skolan är öppen för och samverkar med demokratiska institutioner och organisationer i samhället och använder de möjligheter som en sådan samverkan innebär. Information från arbetsmarknadsorganisationer på skolor bör uppmuntras.

Men trots detta tycker han det är onödigt att införa en utbildningsdag eller någon speciell policy för att införa regelbunden förmedling av arbetsrättslig information till kommunens unga. Återigen vill vi poängtera att en bra arbetsrättskunskap gynnar alla parter både unga, facket och seriösa företag i samhället och därför är det synd att bildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslår avslag på vår motion. Vi tror inte man kan får för mycket kunskap i dessa frågor.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
februari 2014
M T O T F L S
« jan   mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.