Månadsarkiv: januari 2014

Inrätta läxhjälp med medel ur Sociala investeringsfonden

Att som elev ska känna sig sedd och värdefull i skolan är alla överens om. Detta innefattar den sociala situationen i skolan där alla elever har rätt till en harmonisk skolgång utan kränkningar av något slag. Detta innefattar också möjligheten att klara av sin utbildning på ett bra sätt och där ingår möjligheten att klara av sina läxuppgifter. Vi tycker inte att läxor ska behövas eftersom det är stressande för eleverna att få hem uppgifter som man inte hinner med i skolan. I stället för läxor ska man uppmuntra eleverna att själva i egen takt med hjälp av lärarstöd undervisning söka sin kunskap.

Men nu har vi läxor och då är det skolans uppgift att hjälpa till så att eleverna klarar av dom. Miljöpartiet har inlämnat en motion där man vill inrätta mer läxhjälp i skolan och att man ska ta ekonomiska medel ur den sociala investeringsfonden. Både bildningsnämnden och kommunstyrelsen har avslagit motionen med hänvisning till att det inte behövs eftersom den redan nu finns läxhjälp på olika sätt i skolans verksamhet.

Utvecklingsstrateg Daniel Alvunger, bildningskontoret, har kartlagt befintlig läxhjälp i kommunens skolor. Kartläggningen visar att det förekommer läxhjälp på i stort sett samtliga av kommunens F-6-skolor och på 7-9-skolan (förekommer både som valbar kurs ett tillfälle i veckan samt som resurstid under en eftermiddag i veckan). En av skolorna har haft läxhjälp föregående år men hittills inte sett behov av detta för innevarande år p.g.a. att detta löses i undervisningen. På gymnasiet förekommer ingen läxhjälp. Läxhjälpen organiseras på lite olika sätt. Ibland är den en integrerad del av den löpande verksamheten och ligger inom ramen för/i anslutning till skoldagens avslutande undervisning. Cirka en timme per vecka avsätts för läxhjälp. På en skola erbjuds läxhjälp vid skoldagens slut, utan att vara schemalagd, för de elever som vill. På två skolor erbjuds läxhjälp på fritidshemmet. Det är fritt för alla som vill delta och vissa skolor skickar varje läsår ut information till föräldrar/vårdnadshavare om möjligheterna till hjälp med läxor.

Vänsterpartiets inställning till miljöpartiets motion är dock positivt. Vi tycker att alla medel måste till för att stärka elevernas kunskapsinhämtning och att läxhjälp är en social fråga. Vi är positivt att skolan tar läxhjälpen på allvar men vi ser att behovet är större och därför är vi förvånande att man inte bifaller motionen. För detta är ett utmärkt exempel på områden där den sociala investeringsfonden kan komma väl till pass. För ingen elev ska behöva ramla ur skolan utan nödvändiga kunskaper för det är här vi formar morgondagens vuxna. Det som sker i skolan formar den vuxna människan och vi är fullständigt övertygande att samhället tjänar på att alla klarar sin skolgång inte bara ur kunskaps synpunkt utan även ur ett socialt synpunkt.

Vi glömmer aldrig förintelsens offer

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, av sovjetiska trupper. Omvärlden fick se vilket helvete 12 år av nazistiskt styre hade skapat. 50 år senare högtidlighölls minnet av förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer.

Nicke Grozdanovski fick i april 2010 möjlighet att lyssna på Benny Grunfeld som besökte Emmaboda.  Till minnet av alla de som dödades av det nazistiska våldet så publicerar vi den artikeln Nicke skrev på sin blogg. Vi ska alltid bekämpa nazismen  och rasismen var den än visar sig Vi glömmer aldrig förintelsens offer.

I eftermiddag hade jag förmånen att få lyssna till Benny Grünfeld som föreläste för Bjurbäcksskolans årskurs nio i deras Polenprojekt där man under läsåret läser om Nazism och dess historia och som slutar med en Polenresa där man besöker b la dödslägret Auschwitz. Benny Grünfeld överlevde helvetet och döden i Auschwitz.

Benny Grünfeld föddes i Rumänien 1928 och flyttade sen till Ungern. Under andra världskriget bodde han med sina två bröder och sin mamma och pappa i Koloszvar, numera Bluj i Ungern, som då var ockuperat av tyskarna.

– En morgon i maj 1944, knackade det på dörren och en ungersk polis, beordrade oss att inom en timme stå på gatan, endast med det vi orkade bära för att evakueras till ett säkrare område. Men vi skulle transporteras med tåg till arbets- och förintelselägret i Auschwitz, säger Grunfeld.

Det blev en fruktansvärd resa tillsammans med 4000 andra judar. På resan dog många av de vidriga förhållandena som rådde i tågvagnarna utan mat och vatten. Med minnesteckningar som han själv gjort varvad med bilder lotsar Benny oss genom denna fasansfulla tid. Han minns allt som hände och försöker verkligen få oss att uppleva med alla våra sinnen, t o m hur bränt människokött kan lukta.

Väl inne i Auschwitz fördelades de av en tysk SS-läkare. Det fanns 3000 SS-soldater och 22 SS-läkare, som bestämde vilka som skulle överleva. Kvinnor med barn samt äldre, gasades ihjäl omedelbart. De män som såg friska ut skickades till olika arbetsläger och fabriker. De som inte fick en dödsdom bodde under omänskliga förhållanden i överfulla baracker och en ständig brist på mat. Sen fick man slavarbeta utan att knappt få mat eller vatten. Att sjukanmäla sig var det inte tal om. De som inte orkade eller blev sjuka gasades eller sköts ihjäl. Över 4000 människor i hans transport, delades upp och några få, han och en av hans bröder överlevde. Hans yngsta bror, då 12 år och hans far avrättades.

Med stor och hemsk detaljrikedom berättade Benny Grünfeld om dödslägret. Bland annat berättar han utan omsvep hur pedofiler bland nazisterna avrättade en tonårspojke som de inte kunde komma överens om. Om hur han tvingades se på när vakter slog ihjäl hans kamrat med spadskaft. Om den där dagen då hans kamrater, alla tonåringar, tvingades in i gaskammaren och dödades. Om de tre tillfällena han undgick döden tack vare hans kurragömma lek, hans talangfullenhet för teckning och en hel del tur. Han tecknade vykort, födelsedagskort och julkort, som han sålde till en SS-man.

– SS-mannen gillade mina teckningar och sålde teckningarna, till kollegor och civilpersoner. På så sätt överlevde jag. Hans bror överlevde för att han var skicklig som guldsmed och tillverkade smycken som en kvinnlig fångvakt sålde. Vi kunde också äta i smyg av de ruttna matresterna som blev över till grismat från köket.

Han berättade om resan från Auschwitz till den tyska fabriken i Tyringen som man genomförde till fots och med järnväg. Många dog av törst och kylan under färden. Där arbetade han skift och monterade V 1-raketerna som Hitler skulle krossa Storbritannien Men förhållandena där var inte bättre än de i dödslägret. Avrättningar skedde godtyckligt när vakterna så önskade. Att t ex. sitta för länge på toan kunde leda till hängning Att lämna arbetet utan tillåtelse gav också dödstraff.

När ryssarna invaderade Tyskland i början av 1945, befriades de överlevande. Men många var mer död än levande efter ett liv i misär. De första dagarna dog 15 000 judar i dysenteri och andra sjukdomar. Benny Grunfeld, hans äldre bror och andra medfångar åt av de skira skotten från nyutslagna björkar för att överleva.

Sommaren 1945 kom han till Sverige med en sjuktransport. Efter en tid av rehabilitering i Karlskrona, flyttade han flera år senare till Luleå. Han arbetade som flygtekniker för SAS, 1961-1962. Numera åker han runt till skolor och berättar med stark röst om sina upplevelser. Han visar sin arm där numret A 8979 inristat, Han bestämde när han var mitt uppe i det hemska att han måste överleva för att vittna om nazismens grymhet och hans möten med eleverna ger intryck. Ingen av de som lyssnar på honom lämnar föreläsningen oberörd.
1995 gav han ut boken Tonåring i Hitlers dödsläger i samarbete med Magnus Henriksson och Olle Häger. En bok som blivit ett viktigt dokument om förintelsen och som ger en inblick i ett av de många hemska och fasansfulla människoöden som drabbades av nazismen.

Slutligen vill jag tacka Anders Brattström som är lärare på Bjubräcksskolan för att han ringde mig så jag fick möjlighet att besöka föreläsningen i Emmaboda Folkets Hus.

                                                                                                                          Nicke Grozdanovski  

Vi ska fortsätta förespråka köttfri mat en gång i veckan i kommunens regi

Vår motion om en köttfri dag i veckan i kommunens verksamheter blev avslagen i fullmäktige i höstas förra året och det är synd för trots vår argumentation under sammanträdet och den skriftliga motionen så verkar dom inte förstå vad det handlar om.

Dom tror det handlar om valfrihet och att vi vill ta bort köttet från dom som äter kött men vår motion handlar om en markering från oss politiker att besluta att kommunen för att främja miljön serverar vegetarisk mat en gång i veckan så att det vegetariska blir huvudrätten den dagen. På så sätt så lyfter man upp den kött och fiskfria maten. Men tyvärr tycker dom flesta inte som oss och det får man acceptera men vi tänker fortsätta driva denna viktiga fråga. Men vad vi inte förstår är Emmaboda kommuns kostchef Isabell Elvung- Nilsson svar på vår motion. Förvånandvärt eftersom hon för övrigt gör ett gott arbete med att lyfta fram maten i vår kommun i ekologisk och kvalitativt rätt riktning,

Hon tror nämligen att:
 
”om det enbart skulle serveras vegetarisk mat skulle många av våra gäster avstå att äta i våra restauranger. Elever som har möjliget skulle nog äta på andra ställen och då troligtvis snabbmat eller godis. Övriga elever skulle nog leva på knäckebröd och mjölk. Detta kan medföra att eleverna inte blir mätta den dagen och då inte skulle orka med skolarbetet. Våra gäster inom äldreomsorgen skulle inte känna igen maträtterna och smaker, vilket är väldigt viktigt för många äldre. Maten är ofta dagens höjdpunkt för dem. Det är dessutom svårt att få proteinbehovet tillgodosett om vi plockar bort köttet. Risken är även att ett större matsvinn skulle uppstå.” 

Detta menar vi är en mycket defensiv hållning när det gäller den vegetariska maten. Vi delar inte hennes syn på vad som skulle hända om vi serverade enbart vegetarisk mat en gång i veckan. Hade man som utomstående läst hennes svar så hade man inte heller velat äta den vegetariska maten. Om inte ens kostchefen tror på det, ja vem ska då tro på den vegetariska maten. Vi menar att kostchefen borde se detta sKöttom en utmaning att visa den vegetariska matens förträfflighet och på så sätt få fler att välja den vegetariska alternativet dom övriga dagarna.

Sen vill vi understryka en än gång att vi inte är intresserade av att förbjuda kött helt men vi vill som tidigare nämnts få upp ögat för den vegetariska alternativen och på så sätt minska på köttkonsumtionen. Så dom som är oroliga över att vi lägger oss i vad dom äter behöver inte vara det. Vårt förslag handlar om en dag i veckan i kommunens verksamheter där mat ingår. Resterande dagar plus vad människor äter hemma till frukost, lunch och kvällsmål är upp till var och en. Men vi hoppas dock att människor tänker till och väljer att äta mer vegetariska rätter i vardagen och till fest

Fortsatt dålig tillgänglighet för dom funktionshindrade

Det tog lite tid innan vänsterpartiets motion om tillgängligheten för Emmaboda kommuns öppna sammanträden kom till Kommunstyrelsens bord. Det handlar om att dom allra flesta Kommunstyrelse och nämndsmöterna äger rum i Mobergssalen som finns på högsta våningen i Kommunhuset. Då det inte finns någon hiss dit upp är inte möteslokalen tillgänglig för rullstolsburna och därför motionerade vi den 30 april 2011 om nu mötena ska äga rum där att en hiss installeras till sammanträdeslokalen så att alla ska kunna delta på dom öppna mötena. 

Teknik och fritidsnämnden tycker förvisso helt riktigt att det finns andra lokaler än just Mobergssalen att använda som sammanträdeslokal Man har även tagit fram offertsunderlag på att det skulle kosta 200000 kronor att installera en hiss och att utrymningsvägarna inte gör det lämpligt att göra lokalen tillgänglig för funktionshindrade. Detta borde ju få någon att tänka till men var tror ni nästa KS sammanträde där man föreslår att avslå vår motion den 14 januari äger rum?

Jo, rätt gissat… som vanligt i Mobergssalen. Jag vet inte om man skratta eller gråta men det är pinsamt. Då vi inte sitter med i KS kommer vi naturligtvis att argumentera mot detta på fullmäktige den 1 februari.

Medlemsvärningskampanj

Bli medlem3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet är inget rikt parti som kan bilda opinion genom att köpa dyra annonser eller påverka genom tjusiga PR-byråer. Vår möjlighet att förändra hänger på att vi är många som kämpar tillsammans. Våra medlemmar är vår styrka.

Det finns massor med människor som sympatiserar med vår politik, men som inte är medlemmar i Vänsterpartiet – helt enkelt därför att de aldrig fått frågan om de vill gå med. Det ska vi ändra på!

Vi sätter nu igång en medlemsvärvarkampanj, vi har som målsättning att på valvakan den 14 september ha 50 medlemmar i lokalföreningen. För att lyckas behövs din hjälp!

För att delta i kampanjen, gör du såhär:

– Fundera på vilka i din bekantskapskrets som kanske skulle vilja bli medlemmar. Fråga om de har lust!
– Visa din vänsterkompis hur man registrerar sig för medlemskap via det här formuläret.
– När din vän registrerat sig på hemsidan, skickar du ett mail med personens namn till [email protected]  (”Jag har värvat N.N.”)
– När personen i fråga  dyker upp i registret (när medlemsavgiften är betald) så är du med i utlottningen av fina priser bestående av två  presentkort på 200 kr i valfri affär i Emmaboda kommun. Dessutom betalar vi första årets medlemskap för varje ny medlem. 

Välkomna till oss.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
januari 2014
M T O T F L S
« Dec   feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.