Månadsarkiv: november 2013

Ökad ekonomisk stöd till kvinnojouren

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Ett av våra krav är att stödet till kvinnojourerna måste öka.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att företrädare för polis, socialtjänst och sjukvård själva anser att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad de själva kan erbjuda existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

I dag finns det kvinnojourer i ungefär hälften av landets kommuner och antalet kvinnor som söker hjälp ökar stadigt. Samtidigt ökar antalet förfrågningar från kommun, polis och skola; i fjol med nästan 30 procent. Det blir dock allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

Regeringen har tillfört kommunerna utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på lokal nivå. Detta är lovvärt men långtifrån tillräckligt. Fredrik Reinfeldt har ännu inte infriat sitt löfte från 2011 om att resurserna till kvinnojourerna ska öka. Därför är det fortfarande svårt för kvinnojourerna att göra långsiktiga planeringar för sin verksamhet.

Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbt-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet.

Att landets kvinnojourer tvingas hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är oacceptabelt. För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet som ska vara förutsägbart och långsiktigt. Vi satsar 200 miljoner kronor om året på det nya stödet. För att få del av pengarna ska det finnas kompetens och erfarenhet vad gäller kvinnofridsfrågor. Det ska finnas barnkompetens samt ett skyddat boende med hög säkerhet och god tillgänglighet. Stödet ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget.

Vänsterpartiet anser att kommunen måste ta ett ökat ansvar för mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste fungera som garant för att kvinnor som utsatts för våld får den hjälp de behöver. Därför måste kvinnojouren få ett stabilt ekonomiskt stöd som gör deras verksamhet möjlig att fungera. Detta görs genom att öka anslagen till kommunens tjej- och kvinnojour. Genom att även säkerställa att anslagen är löpande och räknas upp automatiskt så att de inte måste sökas varje år, så kan verksamheten garanteras. Därför anslog vänsterpartiet när kommunens budget klubbades den 25 november en fördubbling av kommunens ekonomiska stöd till kvinnojouren från dagens 11000 kr till 22000.

Vänsterpartiet på Internationella mansdagen: – Jämställdhet är inte en kvinnofråga!

Med anledning av att det idag är internationella mansdagen så släpper vänsterpartiet rapporten Jämställd föräldraförsäkring – en kvinnofråga? där man undersökt hur uttaget av föräldraledighet ser ut i länet.  

– Det är viktigt att understryka att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen inte är en kvinnofråga, utan att det i högsta är en fråga för oss män att kämpa för. Därför släpper vi rapporten just idag, säger Nicke Grozdanovski (V).

Rapporten som baserar sig på TCOs pappaindex 2012 visar att Emmaboda kommun hamnar på andra plats med 50,4%

Skärmklipp75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Även om vi gärna ser oss som jämställda så visar rapporten att det finns mycket kvar att göra. Även om  Emmaboda kommun tillhör de bättre i länet så är avståndet till mammorna fortfarande mycket stort.

I rapporten lyfter Vänsterpartiet fram en rad förslag på åtgärder på både riks- och lokalnivå. Även om det framförallt krävs åtgärder på nationell nivå så finns det saker man kan göra även på lokal nivå för att få ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

– Det första steget är att kommunen tar fram en handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar. Då lyfter man upp frågan på dagordningen och visar att man tycker att den är viktig.

Vinsterna av jämställdheten är många, inte minst för barnen. En stark anknytning till båda föräldrarna i tidig ålder är en tillgång för resten av livet. Ett jämställt föräldraskap med delat ansvar för barnen får positiva effekter för jämställdheten såväl i hemmet som på arbetsmarknaden och i det övriga samhällslivet.

– Tiden är absolut mogen för en jämställd föräldraförsäkring, konstaterar Vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Informationsmöte den 19 november

Val 2014,a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan påverka en hel del genom partipolitiska arbetet även om det ibland är trögt så finns det stora möjligheter att tillsammans med andra forma vår kommun till den bästa. Inför valet 2014 söker vi kandidater som vill tillsammans med oss forma ett rättvisare och solidarisk samhälle.

Därför inbjuder vi till möte i Emmaboda folkets hus, tisdagen den 19 november kl 18:00. På mötet medverkar vår riksdagskandidat Kaj Raving från Nybro och vi kommer förutom kommun politik även informera om landstings och rikspolitiken. Vi vill ha feedback på dom frågor som kommuninvånarna tycker är viktigt att driva och vi vill ha medborgarnas synpunkter på kommunal, landstings och rikspolitiken.

Landstingsgruppens nyhetsbrev oktober

Det stora som har hänt i oktober är givetvis att vi har presenterat vår gemensamma rödgröna landstingsplan efter en period av hårt och intensivt arbete. Tyvärr så blir landstinget tvunget att höja skatten med 50 öre. Det finns flera orsaker till det, men uteblivna statsbidrag från regeringen är en viktig faktor. Regeringen sänker skatter istället för att investera i sjukvården.

Viktigt för vår del är dock att vi kunde kompensera utsatta grupper för skattehöjningen. Det gör vi genom att vi som första landsting inför fri sjukvård för alla över 85. Förutom att det är en grupp som ofta är multisjuk och behöver mycket sjukvård, så består gruppen huvudsakligen av kvinnor, med ofta låg inkomst. Det är alltså en viktig jämställdhetssatsning. Dessutom slopar vi avgiften vid psykiatrisk tvångsvård. Det berör en ganska liten, men väldigt utsatt grupp människor. Det är också en fråga som Vänsterpartiet driver på riksplanet.

Vi kan med fog vara stolta över det avtryck som Vänsterpartiets landstingsgrupp har gjort! Det finns många saker som Vänsterpartiet haft ett mer eller mindre direkt inflytande över att de blev verklighet. Jag kan inte ta upp allt, men en del saker vill jag särskilt nämna:

  • Den stora satsningen på psykiatri som gjordes förra året följs nu upp med ytterligare satsningar på främst utökad verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar tyvärr. Satsningen handlar dels om en helt ny organisation som ska arbeta med vardagsnära psykiatri och som ska träffa barn och ungdomar där de vill. I hemmet, i skolan, på hälsocentralen, allt efter önskemål. Det handlar också om att en ny ätstörningsenhet skapas i Västervik som ska hjälpa barn och unga med ätstörningsproblematik. Dessutom görs efterlängtade satsningar på psykiatrins lokaler.
  • En hälsokommission efter modell från Malmö ska tillsättas för att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur vi ska göra vården mer jämlik och jämställd.
  • Vi tar tillbaks ambulanserna i Mörbylånga och Ålem i landstingets regi från att tidigare varit privata. Enligt uppgift så får de både högre lön och bättre arbetsvillkor när de ligger under landstinget.
  • Landstinget ska bli bättre på att ta socialt och etiskt ansvar vid upphandlingar. Bland annat genom att använda sig av Vita jobb-modellen, vilket också det är en fråga som partiet driver nationellt.

Utöver detta finns såklart en massa andra saker, som stora satsningar på ambulans- och akutvården, cancervården, dialysvården mm mm. Vill man läsa om allt så kan man höra av sig till mig så fixar jag fram ett exemplar av landstingsplanen.

Utöver arbetet med landstingsplanen så har arbetet i övrigt fortgått med bland annat besöken av länets brukarföreningar. Dessutom så var större delen av landstingsgruppen på plats vid Vänsterdagarna i Malmö.

Kaj Raving, politisk sekreterare
Vänsterpartiet Kalmar län

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
november 2013
M T O T F L S
« okt   Dec »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.