Månadsarkiv: december 2012

Ge dig själv en nyårspresent- Bli medlem

Snart stundar ett nytt år 2013 som kommer bli ett spännande år som förutom vår dagliga politiksa verksamhet även kommer det året vi förbereder oss för valen 2014. Stämmer dina politiska värderingar överens med våra och du inte är medlem så tveka inte att bli medlem. Vi behöver varandra om vi ska förändra samhället. Välkommen till oss

https://portal.vansterpartiet.se/portal/page/portal/bli_medlem/registrera_medlem

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar, fyll i formuläret efter du klickat på länken ovanför så skickar vi så snart som möjligt mer information och ett inbetalningskort.

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

-Inbjudningar till kurser seminariet och studiecirklar

-Tidningen Vänsterpress

-Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik

-Möjlighet att aktivt arbeta för röda valframgångar i valet 2014

För närvarande är medlemsavgiften 300 kr per år. Om du har mycket låg inkomst, t ex om du är pensionär, studerande eller arbetslös, kan du beviljas halv avgift. För nya medlemmar kostar det 100 kronor och bor du i Emmaboda kommun så betalar Emmabodas lokalförening ditt första år. Kontakta oss när det blir aktuellt.

Vill du stödja Vänsterpartiet i Emmaboda ekonomisk inför valet 2014 så skicka in ditt bidrag på bankgiro: 5245-0376, märk inbetalningen med ”valfonden”.

Östrans nyårsenkät

Vi är med och fattar många beslut under ett år och tidningen Östran ville att jag skulle välja några av dem viktigaste. Inte det allra lättaste men jag valde dessa två som publicerades i gårdagens papperstidning.

1. Ett viktigaste besluten vi har fattat i kommunfullmäktige under året är enligt mig inrättandet av den sociala fonden som Miljöpartiet motionerade om. Vi vet i dag att många ungdomar far illa av olika anledningar och de har tyvärr blivit fler och fler. Det kan vara allt ifrån skolgång, familjeförhållande, missbruk, mobbning mm. Vad orsaken än är så skapar detta mycket smärta och elände och det är mycket viktigt att samhället tar detta på största allvar. Ju längre man väntar med att sätta in åtgärder desto större samhällskostnader och mänskligt lidande. En social fond där man jobbar med att identifiera, mäta och följa upp de olika åtgärderna, där man naturligtvis samarbetar mellan de olika nämnderna, är ett utmärkt redskap i kampen mot ohälsa och otryggheten.

2. Vår motion om ”ett arrangerande politikercafé på Högstadiet och gymnasiet minst en gång om året och i samband därmed genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. I samarbete med lärarna bör olika seminarier och föreläsningar kring demokratifrågor arrangeras.” togs med i det fortsatta planeringen för med demokratifrågorna inom ramen för det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt för planeringen av kommande kommunfullmäktigemöten.

Vi märker att intresset för politik är låg bland ungdomarna, åtminstone den partipolitiska. Det är en framtidsfråga att engagera denna åldersgrupp politiskt. Det är också viktigt tycker vi att vara i den miljö som är ungdomarnas vardag. Därför är det viktigt att vi bjuder in oss själva i skolan för att visa hur viktigt den kommunala demokratin är och hur den fungerar i praktiken. Det är också naturligtvis viktigt att vi har samhällskunskapslärarna, rektorerna och eleverna med på tåget när detta arrangeras.

Kommunalkunskap och liknande ämnen läser man i skolan och det är i samband med detta som vi vill att kommunfullmäktige sammanträder under skoltid som en del av en temadag med t ex. seminarier, föreläsningar och politikercafé. Vi tror att detta skulle skapa ett större intresse för politik bland ungdomar.

Nicke Grozdanovski, fullmäktigeledamot

Värna schyssta villkor på arbetsmarknaden

Lågprisflygbolaget Ryanair öppnar en ny linje mellan Kalmar och Barcelona. Men Ryanair är inte vilket flygbolag som helst, utan har gjort sig känt för sin usla personalpolitik och vägran att teckna kollektivavtal. Enligt koncernchefen Michael O’Leary är fackföreningar inget för Ryanair. Inom bolaget finns inga fackliga organisationer, och Ryanairanställda vittnar om hur de försök som gjorts att organisera sig har slagits ned.

Samtidigt hörs alltfler vittnesmål om hur bolaget utnyttjar sina anställda. Det innebär att Ryanair inte är något för oss som Vänsterpartister. Vi kan dessvärre bara beklaga att Vänsterpartiet ensamt stod upp för schyssta villkor på arbetsmarknaden. Vi beklagar också att de etiska villkor som Kalmar kommun har satt upp sattes på undantag när det väl gällde.

Personalpolitiken i bolaget är omvittnat stenhård, och både piloter och kabinanställda har usla arbetsvillkor. Hårt slit till svältlön och de anställda tycker att deras otrygghet betalar de låga biljettpriserna. Ryanair-piloter har till och med varnat resenärer för att säkerheten inte kan garanteras på grund av de tuffa arbetsvillkoren.

Flera fackförbund bojkottar Ryanair och vi uppmanar alla som tycker att rimliga arbetsvillkor och fackliga rättigheter är något att sträva efter att göra detsamma. Vi är inga höginkomsttagare, men för oss som Vänsterpartister är det en självklarhet att värna schyssta villkor på den svenska arbetsmarknaden!

Pia Eriksson, industriarbetare
Leila ben Larbi, omsorgsassisten
Nicke Grozdanovski, omsorgsassistent
David Jonnson, student

Uselt beslutsunderlag på fullmäktiges bord

Man kan undra ibland hur man tänker när vi fullmäktigeledamöter och förvisso även de som sitter i Kommunstyrelsen får ett extra ärende som innehåller tre rader i beslutsunderlag. I vissa fall kanske det räcker men inte när EBA (Emmaboda bostads AB) vill sälja ett bostadsbestånd på Ölandsgatan och Långgatan (kvarteret Duvan) bestående av 57 lägenheter till en anonym köpare för 5.3 miljoner kronor. 

Först och främst har vi ett ansvar som ägare till bostadsbolaget och folkvalda politiker till de hyresgäster som bor i de aktuella lägenheterna. Vad händer med dem vid ett ev. köp? Vad har den tilltänkta ägaren för planer för bestånden?  Vi vet inte ens vem som är ägaren och det är det minsta man vill veta om man ska ens vara beredd på en försäljning. När det sen visar sig, vilket vi redan visste, att försäljningen inte ens varit ute på annons utan uppkommit när den intresserade anonyme köparen dykt upp är det ett tecken på ett ogenomtänkt förslag.  Först när ärendet togs upp i kommunstyrelsen timmen innan fullmäktige beslutades det om annonsering, detta efter att fler intressenter dykt upp efter artiklar i våra två tidningar Östra Småland och Barometern. Detta har också inneburit att KS beslutade om att lägga till ordet minst framför försäljningssumman 5,3 miljoner. Något man naturligtvis borde gjort innan.

Med ett så lättvingligt och ogenomtänkt beslutsunderlag komma till fullmäktige är naturligtvis helt underkänt. Förstår inte hur KS kunde godkänna den tveksamma försäljningen innan, visserligen med några tillägg, men ändå. Eftersom flera ledamöter förutom mig och Daniel Miletic minst sagt i frågasatte detta extra ärendet så togs försäljningen inte upp för beslut. Det var det enda riktiga vi kunde göra och det visar att många av ledamöterna är ansvarsfulla som man inte kan lura hur som helst. Samtidigt som kommunfullmäktige gav EBA och Kommunstyrelsen bakläxa.

Vi motsäger oss beslutet att höja matavgifterna inom socialnämndens område

Vänsterpartiet var det enda parti i måndagens fullmäktige som yrkade på avslag på socialnämndens förslag att höja maten till våra pensionärer från och med nästa år.

Vi är full medvetna om att socialnämndens budget är stram och att man gör allt för att få ihop den. Men vi tycket trots det att det inte är pensionärerna som ska behöva betala en del av det med att få sin matavgift höjd. Det handlar visserligen inte om många kronors höjning, Efter årsskiftet ökar frukosten och kvällsmaten från dagens 23 till 25:- lunchen och matdistributionen från dagens 45 till 50:-. Men många bäckar små gör att det till sist blir för dyrt för vissa pensionärer och i värsta fall det t o m kan innebära att några avstår från att gå och äta. En stor del av våra äldre har inget val utan är beroende av den kommunala maten.

Oftast så röstar man igenom olika taxehöjningar i fullmäktige utan några större debatter. Där kan även vi i Vänsterpartiet vara självkritiska att vi inte tagit upp frågan tidigare. Vi har däremot tidigare i höst utan framgång ställt frågan om avgiftshöjningarnas acceptans gentemot förslag om skattehöjning. För kommer med man med sådana tankar så slår många politiker bakut, medan avgiftshöjningar accepteras och bringar förståelse för de allra flesta. I fullmäktige i oktober var det bara moderaten Berthold Andersson som svarade på denna fråga medan vi möttes av tystnad från övriga.

Det är nämligen en intressant diskussion och i och med att vi säger nej till matavgiftshöjningen inom socialnämnden så går vi från ord till handling. Är det så att socialnämnden har svårt att klara sin budget är det kanske läge att diskutera en skattehöjning nästa år. Vänsterpartiet är inte där än med något eventuellt förslag men vi motsäger oss att de pensionärer som äter den goda vällagade kommunala maten ska via en höjning vara med och finansiera den strama budgeten för socialnämnden. På detta sätt välkomnar vi de andra partierna att tillsammans med oss delta i denna viktiga diskussion.

Gympasalen i Eriksmåla är räddad

Under kvällens kommunfullmäktige var en av  punkterna förslaget från kommunstyrelsen att avyttra eller riva gympasalen i Eriksmåla. En byggnad som ligger i anslutning till förskolan Solgläntan och används då och då i verksamheten. Här leker barnen och har rörelseövningar, främst under vinterhalvåret. Här har man också något som heter ”Bio kommer” som är en kulturevenemang som Emmaboda folkets hus har en gång under varje termin på samtliga förskolor i huset.

Vad hade hänt med allt detta i framtiden om  vi ikväll beslutat att sälja byggnaden eller i andra hand riva den? Verksamheten skulle bli lidande. Jag är glad att fullmäktige beslutade att återremittera ärendet tillbaka till kommunstyrelsen och att vi i Vänsterpartiet och några till så kraftfullt argumenterade mot beslutet. Det innebar att de som var för en försäljning inte ens tyckte de var lönt att gå upp och argumentera för sin sak. Det innebär också fortsatt verksamhet i byggnaden för förskolebarnen, pensionärsgympan och andra som kan tänkas hyra salen kommande år. För det behövs mer verksamhet där för att vi även i framtiden ska ha gympasalen kvar i kommunal regi.

Vi har råd att vara solidariska

Den 2 december kunde man höra på Rapport om kommuner som inte tycker att de har råd att ta emot flyktingar. Detta är en oroväckande utveckling för visst borde vi i Sverige som är ett så pass rikt land kunna hjälpa människor på flykt. Flyktingarna man pratar om är människor som lämnat allt och flytt från sina hem för att de inte ser någon annan utväg för att kunna överleva.

En del säger att det är för många som får komma hit. Men samtidigt det finns fler asylsökande i ett enda flyktingläger i Kenya än i hela västvärlden. Andra tycker att vi ska hjälpa flyktingar i deras egna hemländer, men hur lätt är det att hjälpa människor på flykt inne i krigets Syrien istället för att låta människor komma hit. Jag vill att Sverige ska vara ett solidariskt land som står upp för de mänskliga rättigheterna och tar hand om de som behöver skydd.

Det är lätt att tro att Sverige redan idag har en bra flyktingpolitik. Men så är det inte. Vi skickar varje år tillbaka människor till krig, förföljelse och tortyr. Sverige har fällts tjugo gånger av FN:s kommitté mot tortyr. Det gör oss till världsmästare i utvisningar. När EU stänger sina gränser för flyktingar dör tusentals som tvingas lämna sina hemländer under den farliga flykten. Jag vill att Sverige ska leva upp till det goda rykte som vi har haft tidigare. Vi ska hjälpa människor som flyr och stå för solidaritet och medmänsklighet. Den som flytt från sitt land ska få skydd och inte tvingas tillbaka till krig eller förföljelse.

I Rapports inslag ställde man kostnaderna för flyktingar mot kostnaderna för äldreomsorgen och ungdomar. Det är en väldigt cynisk och inhuman samhällssyn att ställa fattiga mot fattiga och något som bara gynnar dom främlingsfientliga, för vem väljer Ahmed före farmor? Att flyktingar kostar är inte alls självklart. Även om dom får ersättningar så är det pengar som dom sen betalar hyra, kläder, mat etc för. Alltså pengar som går in i smörjer hjulen i Sverige. Jämför gärna med dom pengar vi betalar till riskkapitalisterna i välfärden som sen för ut dom pengarna oskattade till skatteparadis. Det är en kostnad. Invandrare däremot är en tillgång.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
december 2012
M T O T F L S
« Nov   jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.