Månadsarkiv: november 2012

Landstingets månadsbrev, November

November avslutades med årets stora holmgång i landstingssammanhang – det två dagars landstingsfullmäktige på Brofästet i Kalmar där landstingsplanen 2013-2015 och budgeten för nästa år fastslogs. Såväl landstingsrådet Linda Fleetwood, som ledamöterna Ragnar Olsson och Anders Svensson var aktiva och gjorde bra ifrån sig i debatten. Linda främst inom psykiatrin, vilket är ett av hennes ansvarsområden. Lindas inledningsanförande, som hon inledde med att tacka alla medarbetare för deras insats, kan man läsa på hennes blogg. Anders fokuserade på kulturen, medan Ragnar bland annat diskuterade privatisering i den stundtals riktigt ideologiskt färgade debatten. Självklart gick majoritetens budget igenom, med sina satsningar på psykiatri, dialysvård, sjukhusmat mm. Mycket om dessa satsningar och några inlägg från fullmäktige kan man läsa om på distriktets hemsida. Nu väntar en stunds andhämtning i landstingspolitiken innan arbetet med att ta fram riktlinjerna inför nästa års budget och plan startar tidigt nästa år.

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V), håller sitt inledningsanförande

Landstingsrådet Linda Fleetwood (V), håller sitt inledningsanförande

Under budgetfullmäktige fick vi också beskedet från moderaten Göte Pettersson att moderaterna vill lägga ner två hälsocentraler i Oskarshamn. Vilka då? Det vill bland annat Lena Granathha besked om, vilket man kan läsa om på distriktets hemsida. Centerpartiet tog tydligt avstånd från detta, Gudrun Brunegård (KD), ville/kunde inte ge ett rakt svar, och folkpartiet sa inte ett ljud i frågan. Vad gäller om högern får makten i landstinget egentligen?

I övrigt så präglades budgetfullmäktige till stora delar av att SD lade fram sin, som de kallade den, ”mest genomarbetade budget någonsin”. Men även om de var aktiva i debatten så imponerade de föga. Den ”mest genomarbetade budgeten någonsin” slog nämligen främst in vidöppna dörrar och bestod av att man krävde sånt som redan pågår eller är på gång, allt från floursköljning till svenska-utbildning för läkare. Utöver detta så var budgeten underfinansierar och den sedvanliga främlingsfientligheten löpte givetvis som en röd tråd genom det hela.

Förberedelsearbetet inför budgetfullmäktige till trots så hann landstingsgruppen med att även ha en kombinerad planerings och avslutningsdag i slutet på månaden, fredagen 23e. Det blev en intensiv och lång dag med många bra och framåtsyftande diskussioner. Man kan konstatera att landstingsgruppen är ett bra och sammansvetsat gäng där det är högt i tak. Trots att diskussionerna drog iväg så hann vi med att lägga upp strategiska riktlinjer inför valet 2014 och att planera aktiviteter inför 2013. Kvällen avslutades sen med samkväm och proggfrossa på Stensökrogen.

Under november träffade landstingsmajoriteten de sista brukarföreningarna för i år. Under våren kommer vi sen att besöka en lång rad av landstingets verksamheter.

Avslutningsvis några rader från regionförbundet där Linda Fleetwood sitter ordförande i en kulturberedning med borgerlig majoritet. Trots detta var det en enig kulturberedning som valde att omfördela pengar utifrån de prioriterade målen om kultur till barn och unga, kultur i hela länet och kulturarvet. Det blev en satsning på hundra tusen till den danskonsulent som vi delar med Kronoberg och Blekinge och som nu har jobbat upp ett brett nätverk och stort engagemang som hon inte räcker till för. Nu är förhoppningen att de andra två länen också kan lägga lika mycket var och att det kanske blir en höjning från kulturrådet. På så vis skulle vi kunna anställa en till, vilket behövs om alla 25 kommunerna ska kunna få stöd.

Nu får ni hålla ut ända till januari innan nästa nyhetsbrev kommer ut, så jag passar på att önska God Jul och ett riktigt Gott Nytt År på landstingsgruppens vägnar.

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Avskaffa RUT avdraget

Bartender godkänns av Skatteverket, men inte barnkalas om man inte sätter det som barnpassning för då godkänds det. Renhållning, Underhåll och Tvätt står RUT för. Men nu marknadsförs tjänster som kock och bartender med hjälp av rut-avdrag.

RUT avdraget är ett borgerligt påfund och är en omdebatterad skattereform införd av regeringen Reinfeldt den 1 juli 2007 och som innebär att privatpersoner kan ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster som de köpt till ett maxbelopp av 100 000 kronor per år, och få ett avdrag på 50 procent av kostnaden. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, barnpassning och trädgårdssysslor. Nu kan man t o m köpa läxhjälp till sina barn.

Med andra ord ska de som ha råd köpa sig till dessa tjänster, som vi andra sedan ska betala via vår skattsedel. Dessa pengar borde istället gå till den gemensamma välfärden som urholkas med detta avdrag.

Vi ser nu att RUT-sektorn utvidgas mer och mer och det var det som var ett av argumenten mot införandet av avdraget. Nu lanserar festfixar- barnkalasföretag och andra ”lyxföretag” sina erbjudande med just att man kan använda RUT när man anlitar dem. Även om det inte är tillåtet enligt skatteverket så har man trots det fått det godkänt. Det har fattats ett beslut om att godkänna RUT för coctailpartyn och då kan man hyra sig en bartender med hjälp av RUT. Man jämställer blandning av drinkar med matlagning. Trots tanken med samhällsnytta och vardagspussel så Rutas det alltså både för lyxkockar och drinkexperter.

Vad är det för folk som beställer den här tjänsten? Enligt Björn Nielsen på företaget ”Rent a Bartender” är det boende i innerstaden, Lidingö, Bromma och Djursholm som är kunderna. Det är alltså vi som betalar en del av överklassens fester och det är naturligtvis väldigt fel på hela systemet. Finansministern Anders Borg verkar inte vara bekymrad över detta. Till SVT säger han följande:

– Tanken är att det här ska skapa förutsättningar att det här ska leda till att fler kommer i arbete, och kanske till och med underlätta livspusslet. Då kan man inte göra skillnad mellan städning eller om någon får för sig att anställa en bartender.

När man inte kan skilja vad en hushållsnära tjänst är och man hela tiden tänjer på gränserna är det dags att avskaffa hela systemet.

Jens Holm och Mikael Gustavsson kommer till Emmaboda i Februari

I februari nästa år får vi i Vänsterpartiet i Emmaboda två besök med korta mellanrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först ut är riksdagsledamoten Jens Holm.  Han är 41 år och sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och ersättare i näringsutskottet och i EU-nämnden. Hans främsta frågor som riksdagsledamot är klimatförändringarna, global rättvisa och djurrätt. Han var tidigare EU-parlamentariker mellan den 27 september 2006 och 14 juli 2009.

 

Mikael Gustavsson,   EU-parlamentariker

Den 11 februari kommer den EU-parlamentariken Mikael Gustavsson till Emmaboda. Han är som enda EU-parlamentariker från Sverige ordförande för ett utskott nämligen Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Ordinarie ledamot i utskottet för inre marknad och konsumentskydd.

Mer om dessa två intressanta besök kommer när programmet för respektive dag är klart. Men vi kommer att arrangera två öppna möten med våra gäster som vi hoppas blir välfyllda med åhörare.

Vad vilja Socialdemokraterna med LOV:en?

Det finns vissa saker som återkommer varje år. Jultomten på julafton, Lucia den 13 december, Zlatan vinner guldbollen andra måndagen i november, att borgarna i Emmaboda kommun i slutet av november när vi i fullmäktige tar kommande års budget, vill utarma den gemensamma välfärden och genomföra sin utmanarrätt på kommunal verksamhet och införa LOV:en* i Emmaboda kommun och vi i vänsterpartiet vill behålla välfärden i offentlig regi. Det är på något sätt skönt att ha den vetskapen till vissa saker så att man har möjlighet att förhålla sig till det.  I motsats till allt detta står majoriteten i Emmaboda kommun bestående av miljöpartiet och framför allt Socialdemokraterna. 

 I deras ”bugdetmanifest” står ingenting om Lov:en, varken för eller emot. Men tidigare har Socialdemokraterna sagt nej till LOV:en men bakom kulisserna pågår just nu ett arbete där man som vi ser det marknadsför LOV:en på ett förvånatsvärd fräckt sätt utanför fullmäktiges vetskap.  Socialnämnden har projektanställd en kvinna som har åkt runt i kommunen och pratat om LOV med brukare och även med vår egen personal. Man har tidigare i år skickat ut enkätundersökningar till alla från 55 år och uppåt.  Syftet är att få kommunens invånares syn hur de vill ha det när de blir äldre i Emmaboda och hur de ställer sig till ett eventuellt införande av valfrihet inom äldreomsorgen i kommunen och då framför allt inom hemtjänsten. Det är naturligtvis bra att man tar reda på vad äldre vill men det ska inte ske på sådant sätt att man i positiva ordalag  talar sig varm för denna sk valfrihet när det inte finns ett sådant beslut fattat om införa denna lag.  Nästa steg man har gjort är att skicka ännu en enkätundersökning, denna gång till personalen i äldreomsorgen där man helt enkelt frågar om det finns intresse att starta ett företag inom äldreomsorgen om LOV:en införs. Ännu en gång utan någon som helst diskussion i fullmäktige och inget beslut om att vi ska genomföra denna undersökning. Lagen om valfriheten är ännu så länge frivillig för kommunerna, det flaggas dock från högerregeringen om att göra denna lag obligatorisk men det kommer inte att ske inte innan valet 2014.

Vad är då syftet med denna projektanställning som finansieras med statliga pengar. Är det så att socialdemokraterna med miljöpartiets stöd ska smyginföra denna uppluckring av välfärden som detta handlar om i kommunen? Är det så att Socialdemokraterna har svängt i det tysta och är numera för ett införande av LOV:en?  Vi Vänsterpartister  kommer i budgetsammanträdet på fullmäktige i morgon att ställa (S) mot väggen i denna fråga. Vi kommer att begära svar och se till att  (S) kommer att bekänna  färg om man är för LOV:en eller emot och vad i så fall syftet med denna projektanställning är.

Vi är välfärdskramare och anser att välfärden är till för alla och inte är till salu. En gemensam välfärd utan vinstintresse är det som ger den absolut bästa organisationen för att ge den omsorg som tillkommer alla oavsett plånbokens storlek. En välfärd styrd efter behovet och en välfärd som genomsyrar hela spektrat där samarbete mellan de olika instanserna är av allra bästa slag, allt för att de behövande ska få en toppkvalitativ omsorg. Därför säger vi som enda parti i fullmäktige  Nej till LOV:en för det gagnar bara ett fåtal medans de allra flesta är förlorare i ett sådan sk valfrihet. Valfrihet för alla och med stor brukarinflytande ska finnas inom den offentliga ramen och det är där som den riktiga valfriheten ska finnas.

*LOV: Lagen om valfrihet

Vi stödjer den sociala fonden

På måndag ska vi besluta om Emmaboda kommun ska inrätta en social fond för att förebygga att ungdomar och barn kommer snett i livet. Det är en motion från Miljöpartiet de gröna som ska beslutas där MP vill finansera detta med minst 4 miljoner som ska tas från AFA sjukförsäkring. Men förslaget från Kommunstyrelsen är att den sociala fonden ska finanserars i första skedet utifrån kommunens resultatmedel 2012. Det blir väl investerade pengar anser vi i vänsterpartiet som kommer att yrka bifall till förslaget.

Sett ur ett folkhälsoperspektiv är den sociala fonden en bra investering för barn och ungdomar med behov av stöd och insatser i vardagsmiljön. Insatser som är förebyggande, hälsobefrämjande, behandlade och tillgängliga för alla ställt till var och ens behov,  kan bidra till att skapa en positiv utveckling. Ett förebyggande arbete är sett på lång sikt ur både ekonomiskt men framför allt mänskligt perspektiv en vinstgivande åtgärd för att skapa en positiv samhällsutveckling. Vi besparar mångas lidande som drabbar den enskilde men också dennes familj och övriga anhöriga.

Vi vet i dag att många ungdomar far illa av olika anledningar och de har tyvärr blivit fler och fler. Det kan vara allt ifrån skolgång, familjeförhållande, missbruk, mobbning mm. Vad orsaken än är så skapar detta mycket smärta och elände och det är mycket viktigt att samhället tar detta på största allvar. Ju längre man väntar med att sätta in åtgärder desto större samhällskostnader och mänskligt lidande. En social fond där man jobbar med att identifiera, mäta och följa upp de olika åtgärderna, där man naturligtvis samarbetar mellan de olika nämnderna, är ett utmärkt redskap i kampen mot ohälsa och otryggheten.

Emmabodas kommunchef får gå

I morse fick vi läsa nyheten om att Cleas Lewander, kommunchefen i Emmaboda slutar vid årsskiftet. Eller rättare sagt fick han 15 månadslöner för att sluta av kommunstyrelsen, en sammanlagd summa på drygt 800 000 kr. Det är en enad styrelse som kommit fram till detta och anledningen enligt dem är olika uppfattningar om hur kommunen ska ledas och styras framöver. Den politiska ledningen vill fokusera mer på framtids- och utvecklingsfrågor och där har det visat sig att det tydligen funnits olika uppfattningar om hur man bör gå framåt. Mer än så står det inte i pressmedelandet som kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (s) och oppositionsledaren Sten Olof Johansson (m) uttalar sig i. Inte heller vill Cleas Lewander säga något ytterligare

Naturligtvis väcker detta hastiga avgång en mängd frågor som man gärna vill ha svar på. På vilket sätt var man oense och var vad skiljelinjelinjerna som gjorde att man mer eller mindre sparkade kommunchefen. Skulle vara intressant få ta del av de diskussioner som funnits. Eller finns det andra orsaker till avgången?

Att lägga på locket gör att man bara spär på de rykten som nu börjar florera och dessa rykten gör saken inte bättre utan tvärtom skadar kommunen ännu mer. Naturligtvis om det är av personliga orsaker så förstår jag att man inte vill säga mer. Men handlar det som pressmedelandet säger om den framtida inriktningen så är det klädsamt att man lägger alla  korten på bordet. Vi och kommuninvånarna har rätt att veta  mer detaljerat om så är fallet.  Vi står inför stora framtidsfrågor med en ny översiktsplan under arbete och självfallet ska den kommunala ledningen och kommunchef sitta i samma båt och ro åt samma håll.  Färdriktningen bestämmer den politiska sfären som är ytterst ansvariga men det skadar inte att man trots det kör med öppna kort. Detta är något som alla tjänar på.

Vinsterna ska återgå till verksamheten och inte till kapitalisternas privata villor eller sportbilar

Debatten om vi ska ha vinstintressen inom välfärden är en het fråga som berör hela politiska spektrat. Hittills är det bara Vänsterpartiet som klart och tydligt har satt ner foten och arbetar för ett vinstförbud. Resterande partier svävar på molnen eller vill motsäger sig det.

Det är märkligt att vi är ensamma om att ha en tydlig politik om att förbjuda vinstintresset inom välfärden där vi vill att vinsterna ska återgå till verksamheten. En stor majoritet av de som bor i Sverige är emot att vinstintressen ska råda inom välfärden. Trots detta är det en känslig fråga för många partier, inte minst (S).

Men när man läser denna artikel från Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15756575.ab så förstår man vilka krafter som finns som vill motverka ett vinstförbud. Sådana som tjänar storkovan på välfärden och har tack vare det skaffat sig en stor förmögenhet. Det är allmänt bekant att det förekommer en stor lobbying från representanter från dessa grupper för att utöva påtryckningar på det Socialdemokratiska partiet att fortsätta förespråka att de ska finnas privata vinstintresse.

Hittills har de lyckats väldigt bra eftersom (S) ledningen endast vill begränsa vinsterna i välfärden. Socialdemokraternas partistyrelse säger att den vill begränsa vinsterna men föreslår trots det ingen direkt sådan regel. I stället ska begränsningen komma genom hårdare regleringar, mer insyn och högre kvalitetskrav på välfärdsbolagen. Detta är välkomnande för välfärdsbolagen som i avsaknad av någon regel för ett vinsttak kan fortsätta plocka ut vinster till sina aktierägare om (S) ledningen får som de vill.

Denna fråga kommer bli en het fråga i valet 2014 och det är väldigt bra och sunt att vänsterpartiet är så tydliga frågan som är så självklar. Vinsterna ska återgå till verksamheten och inte till kapitalisternas privata villor eller sportbilar.

Nicke Grozdanovski (V) Emmaboda

Befolkningsfrågan måste få en lösning

Boendesituationen i Emmaboda kommun har återigen aktualiseras och detta är en viktigt fråga. Ska vi stoppa den negativa befolkningsutvecklingen och få en nyinflytt i kommunen så måste de ha någonstans att bo. Så nybyggnation är viktig åtgärd för att locka hit nya kommuninvånare. Det viktigaste är det byggs olika typer av bostäder så man inte bara fokuserar på ”attraktiva bostäder”. Det behövs byggas för studenter, för barnfamiljer, för äldre och för människor som både har och inte har ett starkt kapital. Det är också minst lika viktigt att bostadsbolaget EBA också fortsätter att rusta upp de befintliga bostadsbeståndets både yttre och inre miljö så att man gör det så trivssamt som möjligt för de boende. Det är också en mycket viktig del av det attraktiva boendet. Vi ska naturligtvis locka hit människor från andra kommuner och länder att bosätta sig här men även behålla dem som redan bor i kommunen i så stor utsträckning som möjligt.

Samtidigt är inte detta hela lösningen på befolkningsfrågan. Det krävs andra åtgärder också. Jag tycker Emmaboda kommun gör många bra saker för att skapa en attraktiv kommun. Vi har t ex. nyrenoverade skolor i samtliga delar av kommunen, vi ligger bra till när det gäller äldreomsorgen, vårt kulturutbud är stort och vi har många föreningar som skapar trivsel i kommunen. Våra bibliotek och andra samlingslokaler skapar trivsel och mötesplatser, vi har bra kommunikationer med järnväg och bussar, dock finns det en hel del att önska för kollektivtrafiken inom kommunen.

Det är bara några saker som är bra för att skapa en attraktiv kommun att bo i. Sen finns det naturligtvis saker som behöver åtgärdas i Emmaboda kommun. Vi har t ex. en situation där några butiker slagit igen och lokalerna står tomma,  vi har tyvärr även nu en situation med en inbrottsvåg som skapar otrygghet för allmänheten. Detta måste vi alla hjälpas åt för att göra något åt och vi behöver hålla ihop samhället och inte dra isär den.  

Det är viktigt att fokusera på både de som är dåligt men även de som är bra. För om vi inte själva som bor i kommunen någongång talar positiv om vår plats i världen vem ska då göra det och vem är det som då är villig att flytta hit?

Nicke Grozdanovski (V), fullmäktigeledamot.

Manifestera till minne av kristallnattens offer

Natten mellan 9 och 10 november 1938 organiserade nazisterna i Tyskland en upptrappning av våldet mot landets judar i vad som kom att kallas Kristallnatten. 400 personer dödades, 30 000 fördes till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes och 7 500 butiker vandaliserades.

För att minnas de som led hålls därför en manifestation till minne av Kristallnattens offer i Kalmar ikväll. Vi samlas vid Jordbroporten 17.30 för ett fackeltåg till Larmtorget, där det kommer att hållas tal och spelas musik. Slut upp för att visa ditt stöd!

För mer information, maila [email protected]

Emmaboda kommun med i Ekomatsligan

Emmaboda kommun har passerat den magiska gränsen på 25 procent ekologiska inköp. Därmed kvalar kommunen in i Ekomatsligan. Kommunen ligger nu på plats 22 i landet bland dem som satsar mest på ekologiska livsmedel.

– Jag är mycket glad över att det här blir uppmärksammat. Det här är resultatet av en långsiktig satsning som utgår från de politiskt satta målen i kommunen. Resultaten har vi fått tack vare kökspersonalens engagemang för kvalitet i all vår mat, säger Isabell Elvung-Nilsson, kostchef i Emmaboda kommun.

– Dessutom är det så att den här utmärkelsen utgår från siffrorna för 2011. För 2012 har vi nya mål på minst 30 procent ekologiska livsmedel i den kommunala maten. Vid halvårsskiftet var vi uppe i drygt 33 procent, så det ser fortsatt bra ut.

Ekomatsligan är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiskt producerade livsmedel. Totalt är 33 kommuner och landsting med i Ekomatsligan.

Den 21 november kommer alla som kvalat in i Ekomatsligan att premieras av EkoMatCentrum och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson. Från Emmaboda kommun deltar Isabell Elvung-Nilsson och Per Sigvardsson, ordförande i teknik- och fritidnämnden.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
november 2012
M T O T F L S
« okt   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.