Månadsarkiv: oktober 2012

Landstingets månadsbrev, oktober

Det blir mycket fokus på psykiatrin i oktober månads nyhetsbrev. Länets psykiatri fyller 100 år i år och det har uppmärksammats utav landstingsgruppen med flera insändare om Vänsterpartiets syn på och politik kring psykisk ohälsa.

Månaden inleddes intensivt med budget och plan-arbetet. Många bra satsningar har vi lyckats få fram och inte minst glädjande är en rejäl satsning på psykiatrin där man förutom pengatillskottet särskilt kan notera att vi fick igenom att man ska se över avgifterna inom tvångsvården. Vi fick en hel del utrymme i media och vi kan konstatera att Vänsterpartiets landstingsgrupp har gjort ett gott arbete. Man kan läsa mer om de satsningar som gjorts på distriktets hemsida, bl.a här Investeringar för en bättre sjukvård i länet

Linda blev också inbjuden till Västerbottens distrikt när de anordnade en psykiatridag. Där berättade hon om hur vi jobbar politiskt i Kalmar län med att få upp psykiatrin högst upp på dagordningen. Både deras brukarorganisationer och patientrepresentanter höll med dem om att vi i Kalmar län faktiskt hade kommit längre rent politiskt då vi har ett ansvarigt landstingsråd, psykiatridelegation med arbetsgrupper och möjlighet att ha seminarier på fullmäktige. Sånt är ju kul då vi ofta lokalt får kritik om att vi står och stampar på samma ställe. Ett inlägg om besöket finns på distriktets hemsida: Psykiatrins framtid och utmaningar i fokus när Linda Fleetwood (V) gästade Västerbotten

Linda sitter nu med i en beredning i SKL där man sist diskuterade den nya psykiatrilagstiftningen och Vänsterpartiet hade ungefär samma påpekande som SKL. Det är en mycket dålig genomförd analys och den kommer, mycket kort sagt, att öka samhällets rätt till tvång och minska patientens rätt. Även från landstinget kommer vi att svara att det är ett undermåligt material på alla sätt så vi får verkligen hoppas på att regeringen tar till sig all kritik och gör om arbetet.

Besöken från länets brukarorganisationer har också fortsatt och i oktober träffade vi flera föreningar med anknytning till psykiatrin.

Avslutningsvis kommer några rader från Linda själv, som förutom psykiatrin har ansvaret även för kulturen:

Även inom kulturen jobbar man med budget och som vanligt känns den alltid för liten. Jag har träffat alla kulturinstitutioner för överenskommelsesamtal och föreningar som får medel från oss för att diskutera deras roll utifrån Kulturplanen. Den reviderar vi nu och vi har uppdaterat uppgifter och ändrat lite grann i den politiska visionen. Jag kan erkänna att det inte är lätt att vara ordförande i minoritet i ett borgerligt styrt regionförbund.

Vill tipsa om den kulturella Tankesmedjan vi ska ha på Forum i Oskarshamn den 10 november. Först blir det debatt sedan kulturmingel. Det blir olika kulturinslag och vill man ha kaffe och lunch kan man anmäla sig på Regionförbundets hemsida, det kostar 150 kr, annars är det gratis så kom!

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Prata om jobbet för en bättre arbetsliv

Josefin Brink (V)

Idag lanserar Vänsterpartiet Prata om jobbet – en del av kampanjen Vi är människor inte maskiner. Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Josefin Brink, vill att fler lönearbetare ska känna att Vänsterpartiet är deras bästa val 2014.

Kampanjen följer inte den traditionella formen, där partiet formulerar ett antal krav som sprids via flygblad och insändare. Kampanjens första del handlar istället om att samla in människors berättelser om arbetslivet. Insamlingen ska främst ske genom kampanjsajten prataomjobbet.se och kampanjnumret 0768-37 29 71.

– Vi vill att så många som möjligt, arbetare och tjänstemän, i olika branscher och yrken delar med sig av sina berättelser om arbetslivet. Ordet är fritt och vi hoppas att tillräckligt många deltar för att kampanjen ska ge en bild av vilka av arbetslivets problem människor efterlyser lösningar på.

– Poängen med det här arbetssättet är att vi erbjuder lönearbetare i alla yrken och åldrar en kanal för att göra sin röst hörd och påverka politiken. Och den uppgift vi som partiaktiva då tar på oss är att lyssna och ta intryck av det. Förhoppningsvis kommer vi genom den här kampanjen få ett bra underlag för att utveckla och vässa vår politik.

– Idag har vi en märklig debatt där regeringens ”arbetslinje” ställs mot ”bidragslinjen”. Det är en falsk blid av alternativen i svensk politik. Är det någon fråga Vänsterpartiet prioriterar så är det ju allas rätt till arbete. Och till skillnad från borgarna anser vi att den rätten också omfattar rätten till bra löner och arbetsvillkor. Till inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.

– Regeringens så kallade arbetslinje har inte lett till fler jobb. Tvärtom. Det som däremot har hänt är att villkoren i arbetslivet har påverkats av den borgerliga politiken. Otryggheten har vuxit, arbetsmiljön blivit sämre och de fackliga organisationernas möjlighet att ta till vara de anställdas intressen har urholkats. Det märks ute på arbetsplatserna. Med den här kampanjen vill vi lyfta upp arbetslivets allt hårdare villkor på den politiska agendan, säger Josefin Brink.

Våren 2013 börjar den andra fasen i kampanjen. Då ska konkreta förslag formuleras och spridas med utgångspunkt i vad som kommit in under insamlingsfasen.

– Vi hoppas vi att alla partimedlemmar kommer att sätta igång med att sprida kampanjsajten och numret till kollegor och vänner, på jobbet, i facket och via facebook. Twitter och andra forum. Och naturligtvis, delta själva med sin berättelse. De flesta vänsterpartister är ju inte heltidspolitiker, utan helt vanliga lönearbetare.

Vänsterpartiet fördömer attacken mot Ship to Gaza

Israelisk militär bordade på lördagen fartyget Estelle på internationellt vatten och hindrade därmed segelskutan från att nå Gaza med sin last. Ännu en gång har man från israeliskt håll avvisat dialog och angripit ett fredligt solidaritetsinitiativ.

– Det är djupt beklagligt att Israel stoppade Estelle. Fartyget var lastat med sådant som saknas i Gaza, som rullstolar, barnmorskeverktyg och fotbollar. Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Det måste fördömas, säger Lars Holmberg, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Kalmar län.

Målet med Ship to Gazas resa var att med fredliga medel bryta Gazas belägring. Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter och omöjliggör möjligheten till ett värdigt liv för generationer av palestinier.

– Även om Estelle inte nådde sitt mål den här gången är jag övertygad om att blockaden kommer att brytas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater. Nyheten om bordningen av Estelle gör mig bekymrad och bedrövad, sägerLars Holmberg.

– På kort sikt har den israeliska militären kunna hindra solidariteten med Gaza. Men Ship to Gaza har ändå uppnått mycket genom sitt arbete för rättvisa för palestinierna och för att blockadens orimliga effekter för Gazaborna har uppmärksammats, menarLars Holmberg.

Under måndagen kommer Vänsterpartiet att begära en aktuell debatt i riksdagen med anledning av attacken.

Ny hälsocentral i Emmaboda

Emmaboda får en helt ny hälsocentral. Den gamla rivs och mellan 70-85 miljoner kronor satsat landstinget på att bygga nytt.
Det offentliggjorde den rödgröna majoriteten i landstinget under tisdagen.

Den nya hälsocentralen ska innehålla hälsocentral, psykiatri, samrehab, folktandvård och en familjecentral. I familjecentralen inryms mödrahälsovård, barnhälsovårdscentral, öppen förskola och socialsekreterare. Beslutet om nybyggnaden kommer att fattas på landstingets budgetfullmäktige möte i slutet av november.

Detta är en viktigt satsning på hälso och sjukvården i Emmaboda. Den nuvarande hälsocentralen är i mycket dålig skick och brister i arbetemiljöaspekten för personalen som jobbar där och i slutändan naturligvis även för patienterna som är i behov av sjukvård. Den nya byggnaden kommer att byggas i etapper och den nuvarande kommer att rivas i takt med att nybygget blir färdig. Det är för att verksamheten naturligtvis måste vara igång även under nybyggnationen som beräknas ta några år.

Glädjande nyheter från Högsby

Det är med stor glädje vi konstaterar att vi har fått en ny partiförening i länet. Det är Högsby som fått en ny styrelse och en nystart i deras verksamhet. Känns väldigt bra att vi fått nya kamrater som arbetar för Vänsterpartiets politik och att en vit fläck på länskartan är numera rött igen. Vi i Emmaboda önskar våra kamrater i Högsby ett stort lycka till och ett gott samarbete för ett rättvisare samhälle.

Storsatsning på sjukhusmaten i Kalmar län

I tisdags presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten en mångmiljonsatsning för att göra sjukhusmaten godare. 11, 6 Mkr satsas redan nästa år för att nå målet om Sveriges bästa sjukhusmat. Bland annat ska patienterna få bufféservering som serveras av särskilda måltidsvärdar. Minst två rätter samt vegetariskt alternativ ska finnas vid samtliga måltider.

– Att maten uppskattas av patienterna är viktigt för vårdens helhetsintryck och framför allt för patienternas tillfrisknande. Det är därför viktigt att maten som serveras är god och hälsosam. Vi vill satsa på matens kvalitet och öka valfriheten för patienterna, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd.

Sjukhusmaten har under flera år mötts av ett utbrett missnöje bland patienterna. Kritik har riktats mot att det har saknats möjligheter att välja vilken mat man ska äta.

Förslaget går ut på att skapa en länsövergripande kostsamordnare som bland annat har tilluppgift att arbeta med bemötande, kunskapsspridning och matsedlar. Därtill satsas resurser på utbildning i nutrition och kvalitetssäkring. Dessutom ska över trettio måltidsvärdar anställas som ska sköta serveringen och servicen av maten. I Kalmar anställs 18, i Oskarshamn 5 och i Västervik 10 måltidsvärdar. Genom att anställa måltidsvärdar möjliggör vi bufféservering. Patienten får möjligheten att välja vilken mat man önskar vid serveringstillfället.

Över 100 nya jobb i Emmaboda kommun med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets budget, som presenterades i dag av vår ekonomiske talesperson Ulla Andersson,  innehåller satsningar som ger 2638 nya jobb i Kalmar län. För Emmaboda kommun är siffran mer än 100 nya jobb. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i Kalmar län har ökat med 71 procent sedan 2006, visar nya siffror.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar att stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger.

Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser. Detta är bra även för Emmaboda kommun.

Måleriet kommer att försvinna från Åfors

I dag kom det dystra beskedet att även måleriet kommer att försvinna från Åfors. Det är inte ens en månad sen hyttan släcktes i Åfors, däremot skulle måleriet vara kvar plus shoppen. Jag trodde själv tyvärr att måleriets framtid inte skulle vara i så många år, men att det redan nu när röken från det förra varslet knappt har lagt sig kommer ytterligare ett varsel som berör denna industri är chockartad. Antalet anställda kommer att minskas med cirka ytterligare 130 personer. Ännu en spik har nu slagits in i glasrikets kista.

En del har sagt, helt riktigt, att det finns verksamhet i Åfors även när hyttan släckts men nu har man även slagit bort benen på de sista optimisterna

Även Orrefors med elva anställda kommer läggas ner. Tidpunkten är ännu inte fastlagt utan nu börjar ännu en bitter förhandling med de fackliga representanterna

Ännu en gång offras arbetare på kapitalets altare. Det känns otroligt tungt denna dag att Orrefors och Åfors läggs ner. Varumärke är viktigare än arbetare av kött och blod för de kapitalister som styr New wave group

Nicke Grozdanovski (V) kommunfullmäktigeledamot

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
oktober 2012
M T O T F L S
« sep   Nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.