Månadsarkiv: september 2012

Landstingets månadsbrev september

För Lindas del inleddes september med att hon åkte på en utbildningsresa till Bryssel. En intervju med linda om hennes resa finns på distriktets hemsida: http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2012/09/19/den-roda-traden-fran-lokalt-till-globalt-blev-tydlig/.

Kommundialogen, där Linda m.fl. träffat företrädare för samtliga länets kommuner, är nu avslutad. Det som diskuterat är många av de beröringspunkter mellan landsting och kommun där man vet att det ibland finns gränsdragningsproblem och där det inte alltid funkar optimalt. Exempelvis har det handlat om samverkan kring äldre, psykiatrin, främst när det gäller barn och unga och missbruksvården. Genom att träffas och diskutera dessa, och andra, frågor så ska förhoppningsvis risken att någon hamnar mellan stolarna minska.

Det har varit en del turbulens kring jourakuten i Oskarshamn. Sedan i somras har en grupp inom landstinget jobbat med frågan hur omhändertagande kan förbättras av patienter som söker akut vård i mellanlänet. Arbetsgruppen föreslår nu att när hälsocentralerna har stängt för dagen är det till akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus man ska vända sig för att det ska bli enklare att söka akut vård kvällar och helger i mellanlänet.
Från Oskarshamn kan också rapporteras att man ska riva hela huset där Hälsocentralen i Kristineberg ligger och bygga en ny.

Ragnar Olsson var för landstingsgruppens räkning på en kommunekonomisk dag i Stockholm. En rapport därifrån kommer inom kort på distriktets hemsida.

Besöken från länet brukarorganisationer har också fortsatt och kommer göra så i ett par månader till. I september träffade vi bland annat Bröstcancerföreningen och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft för att nämna några föreningar.

September innehöll ett fullmäktige. Den största frågan får nog antagandet av trafikförsörjningsplanen anses vara. Den antogs i bred enighet och även i övrigt så var det tunt med stora tvistefrågor. Det hindrar dock inte oppositionen att blåsa upp små frågor så mycket som möjligt. Eller som i Gudrun Brunegårds fall, slå på stora trumman för frågor som inte alls existerar. I en fråga till Linda påstod hon nämligen att BUP håller på att flyttas från Vimmerby, ett påstående som är helt taget ur luften. En längre kommentar till det finns på distriktets hemsida: http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2012/09/26/linda-fleetwood-v-om-bup-mottagningen-i-vimmerby/.

Andra frågor var KLT:s biljettsystem och hyrläkarsituationen. I det förra fallet vill majoriteten nu satsa 7 miljoner på ny hårdvara för att få systemet att fungera tills vi förhoppningsvis kan göra en gemensam upphandling i södra sverige och få ett gemensamt system om några år. Oppositionen vill istället upphandla ett helt nytt system för 40-50 miljoner. I det senare fallet så har regeringen (och tidigare) skapat en situation där det råder läkarbrist och landstinget tvingas anlita hyrläkare till stora kostnader. Men oppositionen blundar givetvis för regeringens ansvar. Istället ser man privatisering som en lösning. Inget nytt under solen där med andra ord.

Nu väntar närmast en intensiv period kring plan- och budgetarbetet. Även om landstingets budget fastställs i november så kommer majoriteten att presentera den om några veckor. Fram till dess är det en lång process av stötande och blötande, läsande, förhandlingar och omskrivningar för att fördela de alltför otillräckliga resurserna. Som nämnts i tidigare nyhetsbrev så är satsningar på cancervård, första linjens psykiatri och dialysen är sådant som står högt på vår önskelista.

Avslutningsvis så kan jag konstatera att de egna kommunbesök som vi påbörjade i våras och hade tänkt fortsätta med nu i höst inte har hunnits med såhär långt. Ambitionsnivån visade sig inte riktigt fungera med kalenderns verklighet. Ambitionen att vi ska ut i kommunerna kvarstår dock och vi ska försöka få in några besök innan året är slut. Under tiden rekommenderar jag att man bjuder in företrädare för landstingsgruppen till sina möten.

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Hög tid för en migrationspolitik med barnperspektiv

Det senaste året har vi tagit del av berättelser om barn som far mycket illa i svensk migrationspolitik. Det är svåra och smärtsamma fall som berör och upprör. Och det är bilder av ett Sverige vi inte känner igen – ett Sverige vi skäms för. Sverige har historiskt varit ett föregångsland när det gäller barns rättigheter och plats i samhället. Vill vi att det ska fortsätta vara så krävs omedelbara lagändringar för att sätta barnperspektivet i främsta rummet.

Vi minns fallet med treåriga Hiyab och femårige Deymond som för ett år sedan skulle utvisas ensamma till Italien enligt Dublinförordningen. Samma förordning gjorde att femtonårige Ali för två veckor sedan skulle skickas tillbaka till Italien där han våldtagits och traumatiserats. För dessa tre barn stoppades utvisningarna. Andra barn har inte haft samma tur.
Vi minns även familjen Danielian som efter tio år i Sverige utvisades till Armenien trots att barnen i familjen levt största delen av sina liv i här. I dagarna hör vi om tvååriga Hadilles som levt hela sitt liv i en fosterfamilj i Sverige – men nu hotas av utvisning till Frankrike trots att ingen vet var hennes biologiska mamma befinner sig.

Vänsterpartiet föreslår fyra konkreta förändringar i lagstiftningen som skulle göra skillnad för barn som befinner sig i asylprocessen eller är i behov av skydd:

1. Gör Barnkonventionen till lag så att barnets bästa kommer i främsta rummet. Så länge Barnkonventionen endast är en rekommendation har barnperspektivet inte rättslig tyngd utan underordnas annan lagstiftning.

2. Låt Lagen om vård av unga väga tyngre än Utlänningslagen. Barnets sociala behov skulle då gå före beslut om uppehållstillstånd. Till exempel skulle barn inte längre kunna utvisas med den förälder som misshandlat eller utnyttjat dem.

3. Slopa Dublinförordningen för barn. Enligt Dublinförordningen ska en asylansökan prövas i första EU-land den sökande kommer till. Mottagandeförhållandena i flera EU-länder är mycket farliga och olämpliga – det har inte minst fallet Ali visat. Sverige kan, liksom Frankrike redan gör, pröva barns ansökan självt och inte skicka tillbaka barnet till första EU-land det kommit till.

4. Vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”. Denna lilla ändring skulle göra att barn med stora medicinska behov eller mycket svåra livsöden skulle kunna få skydd eller behandling i Sverige.

Det är otroligt glädjande att se det stora engagemang som finns runt om i Sverige för barn som Ali och Hadilles. Det visar att Sverige är en mycket varmare och generösare plats än vår lagstiftning just nu tillåter. Vänsterpartiet uppmanar regeringen och Miljöpartiet att lämna prestigen åt sidan och sätta barnets behov främst. Låt oss tillsammans genomföra dessa nödvändiga lagändringar och visa att Sverige är just så varmt och generöst för mycket utsatta barn.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson (V)

Bli medlem

https://portal.vansterpartiet.se/portal/page/portal/bli_medlem/registrera_medlem

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar, fyll i formuläret efter du klickat på länken så skickar vi så snart som möjligt mer information och ett inbetalningskort.

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

-Inbjudningar till kurser seminariet och studiecirklar

-Tidningen Vänsterpress i brevlådan

-Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik

-Möjlighet att aktivt arbeta för röda valframgångar i valet 2014

För närvarande är medlemsavgiften 300 kr per år. Om du har mycket låg inkomst, t ex om du är pensionär, studerande eller arbetslös, kan du beviljas halv avgift. För nya medlemmar kostar det 100 kronor och bor du i Emmaboda kommun så betalar Emmabodas lokalförening ditt första år. Kontakta oss när det blir aktuellt.

Vill du stödja Vänsterpartiet i Emmaboda ekonomisk inför valet 2014 så skicka in ditt bidrag på bankgiro: 5245-0376, märk inbetalningen med ”valfonden”.

Välkomna till oss.

Inget avskaffande av 14-dagars regeln

Kommunfullmäktige valde som väntat att gå på bildningsnämndens och Kommunstyrelsens yttrande om vår motion om att avskaffa 14- dagars regeln för obekvämma arbetstider inom barnomsorgen. Bildningsnämnden beslutade 2012-05-24 att avslå vår motion med nedanstående motiveringar:

”1 Personalen som arbetar inom barnomsorgen har enligt gällande arbetstidsavtal rätt att få kännedom om en schemaändring minst 10 arbetsdagar i förväg. Då ordinarie personal används även på obekväma tider kan inte deras schema ändras med
kortare varsel. Den s.k. 14-dagarsregeln är alltså en konsekvens av detta avtal.

2 Föräldrar vars barn är inskrivna i barnomsorgen, har redan i dag möjlighet att med kort varsel lämna sina barn för omsorg även under obekväma arbetstider, förutsatt
att det är öppet enligt schema någonstans i kommunen och att utrymme finns för att ta emot ytterligare barn där.

3 Om barnomsorg alltid skulle vara tillgänglig för dem som arbetar med kort varsel
skulle det innebära att barnomsorgen i Emmaboda kommun skulle vara jouröppen dygnet om, året runt, för att eventuellt ta emot något barn som behöver omsorg. De allra flesta nätter och helger skulle det vara tomt på barn och verksamheten skulle vara orimligt dyr att bedriva”.

Detta är ett typiskt exempel på en fråga där motstridiga intressen står emot varandra. Barnomsorgen med sin planering av verksamhet och ensamstående föräldrar som är vikarie och måste ibland hoppa in i arbete med kort varsel.

Vi har naturligtvis full förståelse att barnsomsorgen planerar sin verksamhet så att det blir en kvalitativ omsorg. Med personal som inte har för stora barngrupper och att det blir en meningsfull tillvaro för barnen och inte på något sätt blir en förvaring.

Vi har också förståelse för de ensamstående föräldrarna som är vikarie och som med kort varsel blir inringda till jobb. Tackar vederbörande nej riskerar personen mista sin ersättning. De behöver ha tillgång och möjlighet till barnomsorg.

Det är inte lätt att lösa detta men om viljan finns till 100 procent så finns det möjlighet till det.

Tittar man på motivering punkt 2 så finns det redan möjlighet för föräldrar att lämna sina barn med kort varsel. Det är precis i rätt riktning när det gäller vår andemening med motionen därför är det beklagligt att KF inte gick hela vägen och avskaffade 14 dagars regeln.

Mer personal inom äldreomsorgen

Folkpartiet i Emmaboda kommun har inlämnat en motion om att kommunen ska inrätta en Ut och gå garanti för äldre i våra äldreboende och för de som omfattas av hemtjänst. Tanken är givetvis god och omtänksamt gentemot den äldre för det är en mänsklig rättighet att få komma ut så mycket man önskar. I Emmaboda kommun arbetar man med ett socialt synsätt som sätter den enskilde i fokus och tillvara på de resurser och förmågor som den enskilde har. Målet är att skapa förutsättning för att den enskilde ska ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ha ett meningsfullt liv. Emmaboda ligger bra till i den rikstäckande öppna jämförelser när det gäller möjligheterna för de äldre att komma ut. Social samvaro för de äldre är mycket viktigt för kommunens arbete med att genomsyra den värdegrund och sociala synsätt som ligger till grund för omsorgen

Givetvis kan detta bli bättre men för att de ska bli bättre krävs mer personal inom äldreomsorgen. Att som Folkpartiet kräva en ut och gå garanti är att göra det väldigt enkelt för sig. Vad som krävs är fler anställda inom äldreomsorgen och för det krävs mer pengar till kommuner och Landsting. Istället har Folkpartiet i regeringsställning valt att prioritera skattesänkningar, Rut avdrag, sänkt moms i restaurangbranschen och att dränera den offentliga välfärden. Det krävs en ny politik för att säkerhetsställa en kvalitativ äldreomsorg. En politik som sätter den enskildes behov i första rummet och inte profitörernas. En politik som ser till att varje skattekrona går tillbaka till verksamheten. En politik för välfärd. Det är sådan politik som vänsterpartiet går till val på 2014

Nicke Grozdanovski, (V) Emmaboda

Interpellation

Vi har i media på senare tid läst om turena kring anbuden och avtalet vad gäller bowlinghallen. Motstridiga uppgifter florerar om vad som egentligen gäller. Har upphandlingen gått rätt till enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller har inte upphandlingen omfattats av LOU. Rykten kan ibland vara sanna men även oftast vara osanna och när osanna rykten sprids skapar det oro i samhället. Samtidigt som det ger Emmaboda kommun ett dåligt anseende och det tycker jag är synd eftersom vi har allt på att vinna på att vara så öppna och attraktiva som möjligt.

Jag har inga synpunkter eller på annat sätt ifrågasätter de nuvarande entreprenörens ambitioner och kunskap att driva bowlingen. Jag vill bara höra den sanningsenliga versionen på hur upphandlingen gått till.

Så min fråga är till Per Sigvardsson, ordförande i Teknik och fritidsnämnden

På vilket sätt har upphandlingen gått till och hur är avtalet?

Nicke Grozdanovski, Vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Samma klot

En del går igenom öknar så varma,
andra går igenom skogar så mörka.

Andra gå längs floder och vattendrag,
en del går längs med isen den kalla.

Många går igenom eländes elände.
många finner glädje känner sig starka.

Alla gå vi olika vägar igenom livet.
en del kan sina vägar välja andra kan det inte.

För alla är inte allt så givet.
allt kan te sig mycket olika.

Men det samma klot vi vandrar på.
Det tåls faktiskt att det tänka på: och förstå!

Mikael Nilsson, Lindås

Med Kunskap och fakta raseras de främlingsfientliga nationalisternas myter och falska påståenden.

Att nationalister och andra främlingsfientliga krafter när sin näring från rykten, falska påståenden och misstänksammhet är ingen nyhet. Men aldrig har rasisterna blivit så avklädda som de blev i gårdagens uppdrag granskning i SVT. Programet skildrade ett asylboende i Landsbro, Vetlanda kommun.

Genast börjar ryktena, misstänksamheten och hörsägnen florera. Det ryktas om stölder och snatterier begångna av asylsökande som dessutom ska ha blivit flyttade till Landsbro för att de varit för stökiga på tidigare ställen.

Att de asylsökande skulle kosta mycket pengar och att det egentligen inte är de som verkligen behöver komma som flyttat in är uppfattningar som Uppdrag granskning får höra när vi besöker Landsbro. Men också att det rör sig om kriminella människor, som redan tidigare utmärkt sig genom stölder och bråk. Att boendet inte skulle vara acceptabelt.

De flesta har själva aldrig sett något men säger sig ha hört av andra att det stjäls från tvättstugor och affärer. Men det finns också de som själva säger sig ha sett problemen. Unga män börjar dela främlingsfientliga tidningar efter ett möte med migrationsverket som kyrkorna på orten arrangerat i syfte att förena människorna.

Istället för att ta reda på fakta så tror man på ryktena och dessa rykten tenderar att växa och bli större. De enda som gynnas av detta är de främlingsfientliga krafterna.

Men när man går till botten med ryktena visar det sig inget stämma. Att de asylsökande tidigare skulle orsakat problem visar sig vara omöjligt. De har aldrig tidigare bott på ett asylboende. Inte heller verkar de ha orsakat Landsbro några besvär. Polisen har inte ett enda brott som de kan koppla samman med asylboendet. Inte ens ett snatteri. Inte heller när man räknar in de andra asylboendena på Höglandet finns det något som skvallrar om att brottsligheten skulle ökat.

De flesta av de asylsökande var från Syrien och alla vet vilket helvete de landet genomgår nu. Huset där de asylsökande bor var av acceptabel standard. Det visar sig att de enda mätbara effekterna asylboendet har på Landsbro är positiva. Skolan i Landsbro får en tjänst till, som betalas av Migrationsverket.

Brott genomförs både av utländska och svenska medborgare och alla människor oavsett bakgrund är inte änglar. Men låt oss inte se skillnad och bedöma de olika brotten olika.

Med mer kunskap, förståelse, öppenhet och möten mellan människor så minskar man de rasistiska och främlingsfientliga åsikterna. Möten mellan människor skapar också broar mellan varandra. Broar som visar att vi alla är lika fast med olika bakgrund men att vi tillsammans formar vårt samhälle. Med Kunskap och fakta raseras de främlingsfientliga nationalisternas myter och falska påståenden.

Emmaboda marknad

På lördag den 8 september är det Emmaboda marknad och då finns vi på plats för att diskutera politik eller andra viktiga frågor. Välkomna att ta en fika, hämta material och ställ dina frågor eller ge oss dina synpunkter eller bli medlem.  Vi ses i marknadsvimlet.

Nu släcks ugnarna i Åfors Glasbruk

Åfors Glasbruk

1876 grundades Åfors Glasbruk och bruket var en av många som fanns i området. I det som senare blev Emmaboda kommun fanns det tre stora glasbruk, Johansfors, Boda och Åfors. En efter en försvann de från den traditionella glasindustrin och annan verksamhet finns nu i Johansfors och Boda. På fredag släcks den sista glasbruket när den sista gjutningen i Åfors görs.

Tjugo personer får sluta på Åfors glasbruk. Tjugo får behålla sina jobb i glasmåleriet och tio flyttas till Kosta glasbruk. Frågan är hur länge glasmåleriet får vara kvar innan den stängs och flyttas till Kosta.Vad som händer efter nedsläckningen vet ingen just nu, däremot vet vi att lågan i Åfors/Eriksmåla kommer brinna länge tack vare engagerade människor som gör allt de kan för att hålla liv i bygden.

Åforsgruppen som är det samlade namnet på paraplyorganisationen bestående av Åforsteatern, Åfors Folkets husförening och Åfors GoIF:s damklubb har på olika sätt försökt påverka så att nedsläckningen inte blir av. Man har lyckats att få tillstånd en utredning på nationell nivå och den rapporten ska presenteras i Åfors Glasbruk i dag kl 15.30. Det kommer förmodligen inte att hjälpa Åfors glasbruk men förhoppningsvis rädda glasindustrin i framtiden.

Fredagen den 7 september kl. 17:00 – 19:00 görs en sista gjutning på Åfors Glasbruk och alla uppmanas att komma för att än en gång visa respekt för Åforsglaset och alla de personer som genom alla år på olika sätt har format glaset och varit med under glasets vandring på bruket.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
september 2012
M T O T F L S
« aug   okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.