Månadsarkiv: augusti 2012

Landstingets månadsbrev augusti

Efter en lugn sommar drog landstingsarbetet igång igen i mitten på augusti. Än så länge har det inte kommit igång riktigt på allvar, trots att dagarna givetvis ändå är fyllda med möten och annat. Men mötena på de officiella landstingspolitiska arenorna som landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige låter vänta på sig till september.

Däremot har diskussionerna kring det kommande plan- och budgetarbetet kommit igång. Landstingets budget fastställs i november, men fram till dess är det en lång process av stötande och blötande och kattrakande med resurser som dessvärre inte räcker till allt man önskar. Satsningar på cancervård, första linjens psykiatri och dialysen är sådant som står högt på vår önskelista.

Arbetet med kollektivtrafikplanen har redovisats och man är jättebra på att jobba med de hårda frågorna, dvs linjedragningar, turer osv. Däremot är man sämre på att uppmärksamma de mjuka frågorna, som hur man får fler att välja att åka kollektivt. Där finns en viktig del för främst våra representanter i trafikstyrelsen att bevaka.

De traditionsenliga höstträffarna med länets brukarorganisationer har kommit igång.

Sista helgen i augusti var landstingsgruppen i Stockholm för några dagars intensiv utbildning. Det hindrade dock inte att det även blev lite tid för trevlig samvaro på kvällen (landstinget bekostar självklart inte någon alkohol hos oss). Det blev en intressant och lärorik helg som rymde sjukvårdsekonomi, kommunikation, budgetdiskussioner mm.

Glädjande nog har Linda kommit med i en beredning i SKL som än så länge heter Hur olika får det bli?. Där ska man behandla de olikheter som finns mellan kommuner och mellan landsting. Det innebär också att hon numer sitter med i Vänsterpartiets SKL-grupp.

Kulturen lever i Emmaboda kommun

Kulturen är en del av vår välfärd och berikar människornas liv på många olika sätt. I Emmaboda kommun har vi ett fantastiskt utbud av olika kulturella inriktningar som vi har alla anledning att vara stolta över. Det bidrar till att göra kommunen attraktivare att leva och bo i. Det är många eldsjälar runt om som vågar att satsa på kulturella aktiviteter som sätter Emmaboda på kartan. Vi har i vår kommun flera olika festivaler som drar folk, Emmabodafestivalen, festivalen i Mundekulla och numera även en Visfestival. Vi har en väl fungerande Kulturskola, vi har musiker i kommunen som sprider sina toner i runt om i landet och även utomlands. Vi har fungerande allaktivitetshus från Åfors Folkets hus i norr till Föreningshuset i Vissefjärda i söder.

Filmen har fått en stor plats i vår kommun genom Film i Glasriket. Nu satsas det på att inskaffa en mobilt digitalprojektor som ska snurra runt till biograferna i Vissefjärda, Lindås och Åfors. Tillsammans med Emmaboda bio, som redan har en fast digital anordning, innebär detta att vi har fullgod täckning med den senaste tekniken på biograferna runt om i kommunen.

Vi har även en rik teaterverksamhet med olika föreningar som ger ut eget och bjuder in andra teaterföreställningar. Våra fantastiska konstnärer och hantverkare som verkar i kommunen bidrar till att höja kulturstandarden med sina verk. De olika hembygdsföreningar förvaltar vårt kulturarv.

Sist men inte minst våra välfungerande bibliotek som håller hög klass. Det visar sig inte minst i Svensk biblioteks årliga undersökning som visar återigen att Emmabodas invånare lånar klart flest böcker i Kalmar län. Men man är inte bara bäst i länet, Emmabodas invånare är bäst i landet på att låna på sina bibliotek. Det gäller både barn och vuxna. Dessutom är man den kommun i landet som satsar allra mest på sina bibliotek.

Allt detta gör sig inte av sig själv utan kräver engagerade medborgare som brinner för sin verksamhet. Dessa personer är värda all vår uppskattning och det är viktigt att vi besöker deras arrangemang och verksamhet. Gör vi inte det riskerar vi att tappa dessa eldsjälar och då blir vi en betydlig fattigare kommun. Att göra kulturen tillgänglig för alla är också viktigt och självklart.

Skrota Tillväxtverket

Vänsterpartiet föreslår att Tillväxtverket läggs ned och att verksamheten överförs till bättre fungerande myndigheter.

Den senaste tidens uppmärksamhet runt Tillväxtverket och andra myndigheter reser en rad frågor om styrning, uppföljning och hur skattemedel används. Den vidlyftiga representationen är ett symptom på betydligt djupare problem i verkets verksamhet. De föreslagna åtgärderna från regeringen räcker inte.

Det behövs en översyn av samtliga aktörers verksamhet med utgångspunkten att renodla och tydliggöra uppdragen för att få ut maximalt av de statliga insatserna. Vi föreslår att Tillväxtverket läggs ned och att arbetsuppgifterna förs över på bättre fungerande myndigheter och bolag.

Man bör slå ihop Innovationsbron och ALMI för att få en rikstäckande organisation för kapitalförsörjning för företag. Delar av Tillväxtverkets verksamhet och resurser kan överföras i den nya organisationen. Andra delar som berör regional utveckling kan föras över till de regionala myndigheterna, forskning och miljödriven verksamhet till Vinnova och i vissa fall till Energimyndigheten.

– Regeringens föreslagna åtgärder för att komma tillrätta med bristerna tror inte jag räcker utan är mer av karaktären lappa och laga, säger Kent Persson, näringspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet anser också att regeringen bör tillsätta en oberoende kommission för att se över tillämpningen av representationen i statliga bolag och riskkapitalbolag, stiftelser och myndigheter som arbetar med näringslivsutveckling.

– Det måste till åtgärder. En kommission bör få som uppdrag att komma med förslag som gör att samma regler gäller för samtliga myndigheter, bolag och stiftelser som arbetar med näringslivsutveckling, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.

Kaj Ravings tal, Centrumtorget 28 juli

Mötesdeltagare. Min vision om ett gott samhälle handlar om ett samhälle där allt inte mäts i pengar. Ett samhälle där det är människors behov som styr vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Grundvalen för demokrati och politik – är som jag ser det– en fråga om att gemensamt säkerställa att alla får en rad viktiga behov tillfredsställda. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara.

För mig innebär det rent konkret att vi har en skola, äldreomsorg och vård som inte styrs utifrån kommersiella vinstintressen. När vinstintresset ges fritt spelrum i välfärden läggs en grund för ojämlikhet. Då får mänskliga behov stå undan för det privata vinstintresset. Men vinsterna är inte roten till det onda, vinsterna är en ofrånkomlig och naturlig del för företag som agerar på en kapitalistisk marknad. Men kravet på vinst kolliderar med behovet av en god och likvärdig skola, vård och omsorg för alla. I privat välfärd är det kravet på vinst som styr, inte behoven.

Därför är också vinstintresset i sig en olämplig ingrediens i välfärden. Det är få områden i samhället där vinstintresse passar sämre än i välfärden. Defekta varor och usla tjänster kan reklameras. Men en defekt barndom eller en usel ålderdom går inte att ersätta. Därför ska vi hålla välfärden fri från vinstintresset.

Mötesdeltagare. Sedan början av 90-talet har långtgående privatiseringar och avregleringar av välfärden genomförts i Sverige. Sverige är i dag det OECD-land där privatiseringarna och ”marknadiseringen” av välfärden drivits fram allra snabbast. De positiva effekter som utlovades har i stor utsträckning uteblivit, istället har ojämlikheten i systemet ökat.

De snabbast växande och mest lönsamma företagen sysslar idag inte med IT, läkemedel eller nåt så gammalmodigt som industriteknik. De återfinns i stället inom den så kallade välfärdssektorn. Gemensamt för dessa företag är att de inte verkar på någon marknad. Det är inte kunderna som betalar, utan vi som skattebetalare garanterar deras intäkter. Genom att ta bort de kommersiella intressena skapas ett fokus på välfärdens kvalitet och jämlikhet. Det är det som ska styra välfärden, inte vad som ger mest vinst till ägarna.

Nu ser vi istället hur mångmiljardbelopp försvinner ut från välfärden varje år. Skattepengar som du och jag betalar för att få en bra välfärd försvinner istället som vinster i privata fickor, inte sällan i olika skatteparadis. Skattepengar som vi betalar för en bra skola till våra barn, en god omsorg för vår mormor eller en god sjukvård när vi blir sjuka riskerar att istället bekosta en lyxjakt på franska rivieran eller en ny BMW i garaget hos någon som inte själv betalar skatt i Sverige.

Mötesdeltagare. För en vecka sen, förra lördagen, så publicerade ett gäng socialdemokrater en debattartikel i Aftonbladet under rubriken Orimligt förbjuda vinster i välfärden. Men varför skulle det vara orimligt att våra skattepengar går till det de är avsedda för och inte plockas ut som vinster. Det har de klarat i Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och i Belgien. Varför skulle det vara orimligt i Sverige? Svaret är att det är det givetvis inte!

Vänsterpartiet har under lång tid drivit frågan om att förbjuda vinstintresset i välfärden. Detta är vi märkligt nog ensamma om i riksdagen. Däremot visar undersökning efter undersökning att en kraftig och ökande majoritet av svenska folket liksom vi anser att skattepengar ska gå till att skapa bästa möjliga välfärd och inte till att skapa högsta möjliga vinst åt privata intressen.
Det privata näringslivet är starkt oroat av den här växande kritiken. Det är förståeligt, stora ekonomiska intressen står ju på spel. Enbart skolsektorn beräknas vara värd ca 200 miljarder kronor, vårdsektorn det mångdubbla. Frågan om privata vinstuttag i välfärden kan alltså kokas ner till vilken sida man egentligen ställer sig på. Näringslivets eller folkets? För Vänsterpartiet kommer folkets intresse av en likvärdig välfärd för alla alltid väga tyngre än branschens och lobbyisternas intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar.

Vänsterpartiet utmålas ofta som nej-sägare när vi säger nej till vinstintresset i välfärden. Men det är enbart Vänsterpartiet som säger ja till att varje skattekrona ska gå till vad den är avsedd för. Vi menar att varje fel använd skattekrona är stöld från medborgarna.

Mötesdeltagare. Det finns inget egenvärde i att vara emot vinst i välfärden bara för sakens skull. Men ett vinstförbud ger förutsättningar för ökad bemanning, bättre utbildning för personalen, rätt till heltid och en mer rimlig lön. De vinster som välfärdsbolagen tar ut skulle ha räckt till 20 000 fler anställda inom välfärden. Vi skulle kunna få fler lärare på våra skolor, fler sjuksköterskor och fler förskollärare på förskolan. Det är jobb som vi verkligen behöver och som vi skulle kunna få utan extra kostnad. En bättre välfärd helt enkelt. Det är att använda skattepengarna rätt!

Nu går Vänsterpartiet till ytterligare offensiv i frågan om vinster i välfärdsfärden. Vi visar på hur det skulle kunna genomföras genom att presentera en rad konkreta förslag. Förslagen går ut på att förbjuda alla vinstuttag i välfärdsföretag som finansieras med allmänna medel och att alla eventuella överskott ska återinvesteras. Dessutom innebär förslaget att kommuner och landsting också ska få rätten att bestämma vilka företag som ska få etablera sig.

Svenska folket vill ha en välfärd utan vinstintresse – Vänsterpartiet är det parti som faktiskt presenterat lösningen! Oavsett vad vissa socialdemokrater och andra anser så är det fullt genomförbart – om den politiska viljan finns.

Mötesdeltagare. En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola ska det finnas personal så att varje barn får det stöd de behöver, något som inte får prioriteras ned för att skapa vinstutdelning till ägarna. När vi besöker vårdcentralen eller flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får, inte om vi är lönsamma eller inte.

Min vision om ett gott samhälle handlar om ett samhälle där allt inte mäts i pengar. Ett samhälle där det är människors behov som styr vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Grundvalen för demokrati och politik – är som jag ser det– en fråga om att gemensamt säkerställa att alla får en rad viktiga behov tillfredsställda. I mitt samhälle ska ingen någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara. Därför säger jag nej till vinstintresset i välfärden!

För att klara av vår välfärd krävs det nämligen människor. Människor som tar hand om oss när vi blir sjuka, människor som tar hand om våra äldre och människor som tar hand om våra barn. Människor som vi måste kräva får sjysta löner och en bra arbetsmiljö. Det kostar. Men här finns alltså en rejäl omfördelningspotential.

Utan privata vinster i välfärden får vi fler som arbetar där. Idag motsvarar de vinstpengar som tas ur välfärden hela 20 000 anställda. Utan möjligheten för de privata att göra vinst där det passar dem kan vi styra resurserna dit behoven är störst. Idag ser vi hur privatiseringarna styr resurserna till de stora städernas centrala delar. Detta medan servicen försämras på landsbygden och i förorter.

Vi vill lagstifta om att skattepengar för välfärden inte går till vinstdrivna företag. Förslaget innebär att de bolag som bara är ute efter vinst får tjäna sina pengar någon annanstans, samtidigt som vi kan ha flera olika slags utförare att välja på. I välfärden ska vi inte bemötas utifrån hur lönsamma vi anses vara.

Vinstintressen är styrande och lönsamhetsstyrda val är inte alltid de fördelningspolitiskt mest önskvärda eller de samhällsekonomiskt mest rationella. Felprioriteringar och överkonsumtion är uppenbara risker när vinsten får styra.

http://mobil.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article14350749.ab

Om någon skulle fråga mig vad Socialdemokraterna tycker om vinst i välfärden så vet jag faktiskt inte. Det är nu hög tiden att socialdemokraterna slutar vela i frågan och lämnar klara besked om att man nu gör gemensam sak med Vänsterpartiet.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
augusti 2012
M T O T F L S
« jul   sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.