Vi vill att Emmaboda kommun arrangerar temadagar i demokrati och antirasism

I dag lämnar vi in en motion till kommunfullmäktige där vi b la vill att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism:

Ett av Emmaboda kommuns identiteter är Utvandrarberättelserna som finns av människor från vår kommun som av olika anledningar lämnade vårt land för att söka en ny framtid i andra länder.Detta är väl skildrad av Vilhelm Mobergs utvandrarepos som är känd över stora delar av världen. Filmatiseringen av detta skedde i Långasjö och Klasatorpet blev känt som ett exempel på hur människor levde här och hur drömmarna om en annan framtid började och sen förverkligades.

Men vi är även en invandrarbygd där många människor från olika länder har hittat en anledning till att bo. T ex. arbetskraftinvandringen som har präglat vårt näringsliv och våra orter i kommunen och sedan visade vi solidaritet för människor som flytt i från svält, krig och andra orsaker som drabbat deras hemländer. Tillsammans har vi bott och format den kommun vi i dag lever i. Det ska vi vara stolta över.

Tyvärr är inte alla stolta. Mörka krafter finns i kommunen som sprider olika myter om våra nyanlända människor. De skapar en otrygghet och en kyla i samhället som vi inte kan acceptera. Nu måste vi tillsammans arbeta ännu hårdare för att visa att de antirasistiska värdena ska vara det som ska råda i vår kommun. Kommunen gör mycket redan med våra skolungdomar med demokratiprojektet i nian som slutar med en resa till koncentrationslägret i Auschwitz. Det skulle vara värdefullt tycker vi att man ser de här ungdomarna och lärarnas som ambasadörer till att föreläsa för allmänheten om sina upplevelser och lärdom. Vi tycker även att kommunen med den politiska konstellationen som finns i fullmäktige ska ordna en årlig återkommande temadag för allmänheten. Med föreläsningar, workshops och andra olika former lyfta dessa frågor. Vi tror att med mer kunskap, förståelse, öppenhet och möten mellan människor så minskar man de rasistiska och främlingsfientliga åsikterna.

Vi yrkar:

– Att man tar till vara elevernas och lärarnas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom anordna b la öppna möten för allmänheten.
– Att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism.

12 kommentarer till Vi vill att Emmaboda kommun arrangerar temadagar i demokrati och antirasism

 • Det är löjeväckande att någon tillhörande ett parti, som för inte så länge sen kallade sig kommunister, uttalar sig om demokrati. Jag har dock några frågor som jag skulle vilja ha konkreta svar på.

  1. Hur är vänsterpartiets syn på demokrati i dagsläget? Är ni för demokratiska val eller ett proletariatets diktatur?

  2. Är ni fortfarande för ett klasslöst samhälle och ett avskaffande av privategendomen eller har ni ändrat åsikt i frågan?

  3. Anser ni att det svenska folket ska få all fakta om invandringen, t.ex. dess nettokostnader och invandrares kriminalitet, eller ska de bara få den fakta som passar era syften?

  4. På vilket sätt hör demokrati och antirasism ihop (undrar eftersom ni vill kombinera en temadag med de båda företeelserna)? Demokrati är ett stadsskick, dvs. hur man utser de styrande, medan antirasism är en inställning till folk tillhörande olika raser. En nation kan vara demokratisk och rasistisk (t.ex. Israel) likväl som den kan vara odemokratisk och icke-rasistisk (t.ex. Kina)

  5. Om vetenskapen säger att raser skiljer sig åt på ett eller annat sätt (t.ex. att svarta är mer lämpade än för sporter som basket, boxning och 100-meters löpning eller att öst-asiater är intelligentare än vita), anser ni det då rasistiskt att citera denna vetenskap? Vad jag just rasistisk när jag påtalade den vita underlägsenheten på två områden?

  • 1. Ja vi naturligtvis för fria demokratiska val.

   2. Vi vill minska klyftorna i samhället, vi vill att välfärden ska vara offentlig och vill bekämpa fattigdomen i samhället

   3. Alla fakta på bordet, vi arbetar för en generös flykting och invandringspolitik. Vi behöver bli fler i landet inte färre.

   4. I vår värld hör demokrati och antirasism ihop. Alla ska vara delaktiga och behövda i ett samhälle oavsett kön, klass, religion, funktionshinder, ursprung, sexuell läggning mm. Det är inte bara de nyanlända som drabbas av rasismens ondska, utan även HBT personer, handikappade och andra som inte passar in i den ”rasistiska mallen”. Därför hör demokrati och antirasism i hop

   5. Det finns olika vetenskaper som säger olika saker. Det är egentligen ointressant. Rasbiologi hör inte hemma i ett modernt samhälle. Alla är vi olika fast ändå lika och det är de som vi ska ta vara på. Vi är människor allihopa oavsett ursprung.

 • Glömde två frågor: Vilka är de ”mörka krafterna” och vilka myter (dvs. påståenden som inte är sanna) är det som de sprider om de ”nyanlända” (dvs. inte om invandrare som bott här ett tag utan endast om invandrare som just kommit hit)

  • De mörka krafterna kan du nog själv lista ut vilka de är och myterna som sprids är t ex. att det pågår mansinvandring till Sverige, att det pågår ett sk folkmord på vita, att nyanlända är de som begår mest brott, att nyanlända har lätt att komma hit mm. Det är några av de myter som sprids av människor som inte vill att de ska vara här överhuvudtaget.

   • Ditt svar är något underligt. Du skriver att ”mörka krafter” sprider myter om ”våra nyanlända människor”. När jag frågar vilka myter dessa är så nämner du ”myten” om att det pågår att folkmord på vita. För det första, på vilket sätt är detta en myt om de ”nyanlända”? För det andra, om en folkgrupp minskar i antal, och om denna minskning är ett resultat av en förd politik, vad, om inte folkmord, ska man kalla det? Du förstår väl att ingen människa måste mördas för att ett folk ska kunna dö?

    Viktigare är dock den enda ”myt” som faktiskt rör ”nyanlända”. Om du med ”nyanlända” menar invandrare så är det ingen myt utan ett objektivt faktum att dessa är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt vad beträffar våldtäkter, mord och misshandlar. Om du med ”nyanlända” menar någonting annat än invandrare, ge exempel på när denna myt spridits samt exakt vad du menar.

    De två andra myterna som inte rör just ”nyanlända” utan snarare invandringen som sådan är också värda att beröra. Angående massinvandring, hur stor ska invandringen vara för att du ska anse att det handlar om en massinvandring? Om det t.ex. skulle komma hit 40 miljoner i månaden, skulle du då fortfarande hävda att det är en myt att det pågår en massinvandring? När vi ändå håller på, vill du ha någon gräns alls för hur många som kommer hit? Kan det bli för många? Skulle 40 miljoner i månaden vara för många?

    Angående huruvida det är lätt att i Sverige få uppehållstillstånd eller inte, kan du nämna något land där det är lättare för t.ex. en somalier att få ett sådant?

    • Vi kommer aldrig att bli överens du och jag för vi har fundamentala olika åsikter om hur vi ska vara gentemot våra nyanlända som är i behov av skydd och en ny framtid.

     Enligt Statistiska centralbyrån var Sveriges totala folkmängd den 31 december 2011, 9 486 591 personer. Invandringsöverskottet var 45 288 personer vilket blir 0,5 procent av den totala befolkningsmängden. http://www.migrationsverket.se/info/2552.html

     Att påstå att det pågår massinvandring till Sverige och ett folkmord på vita är både lågt och ovärdigt. Folkmord är ett mycket allvarligt brott och att använda det i detta sammanhang är ett hån mot dem som verkligen blir drabbade av folkmord. Detta är en stor myt och visar också att det inte är lätt att få asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

     • Detta handlar inte om att ”bli överens” – vi debatterar. Under en partiledardebatt blir knappast Åkesson och Reinfeldt överens heller, utan att debatten på något sätt förlorar sin betydelse. Det finns ingen anledning för dig att undvika att svara på mina frågor annat än att du inte kan besvara dem (utan att säga emot dig själv och ditt parti). Jag upprepar dem därför nedan och ber dig att svara. Som representant för ett etablerat politiskt parti bör du (eller någon annan inom partiet) göra så eller erkänna att du står svarslös och därmed byta åsikt.

      Jag vill dock först börja med att bemöta ditt påstående om invandringsöverskottet på 45 288 personer: Detta överskott beräknas genom att subtrahera det totala antalet invandrare med det totala antalet utvandrare. Om 100 000 somalier invandrar samtidigt som 30 000 etniska svenskar utvandrar så blir således invandringsöverskottet 70 000. Betyder detta att invandringen är 70 000? Såklart inte. Det faktum att 30 000 etniska svenskar utvandrar gör bara att andelen etniska svenskar blir ännu mindre än den hade varit om ingen utvandrat, varpå invandringsöverskottet hade varit 100 000. Förstår du inte detta eller försöker du skaffa dig en fördel genom att medvetet förvanska fakta? Kommer det 100 000 invandrare så kommer det 100 000 invandrare, oavsett hur många svenskar som lämnar landet.

      Nu till de frågor som du valde att inte bemöta. Om mina påståenden är ”ovärdiga” – våga ta debatten och förklara varför så är fallet:

      Du skriver att ”mörka krafter” sprider myter om ”våra nyanlända människor”. När jag frågar vilka myter dessa är så nämner du ”myten” om att det pågår att folkmord på vita. För det första, på vilket sätt är detta en myt om de ”nyanlända”? För det andra, om en folkgrupp minskar i antal, och om denna minskning är ett resultat av en förd politik, vad, om inte folkmord, ska man kalla det? Du förstår väl att ingen människa måste mördas för att ett folk ska kunna dö?

      Viktigare är dock den enda ”myt” som faktiskt rör ”nyanlända”. Om du med ”nyanlända” menar invandrare så är det ingen myt utan ett objektivt faktum att dessa är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt vad beträffar våldtäkter, mord och misshandlar. Om du med ”nyanlända” menar någonting annat än invandrare, ge exempel på när denna myt spridits samt exakt vad du menar.

      De två andra myterna som inte rör just ”nyanlända” utan snarare invandringen som sådan är också värda att beröra. Angående massinvandring, hur stor ska invandringen vara för att du ska anse att det handlar om en massinvandring? Om det t.ex. skulle komma hit 40 miljoner i månaden, skulle du då fortfarande hävda att det är en myt att det pågår en massinvandring? När vi ändå håller på, vill du ha någon gräns alls för hur många som kommer hit? Kan det bli för många? Skulle 40 miljoner i månaden vara för många?

      Angående huruvida det är lätt att i Sverige få uppehållstillstånd eller inte, kan du nämna något land där det är lättare för t.ex. en somalier att få ett sådant?

 • När det gäller ”antirasism” så vill gärna vänsterpartiet ha ÖPPNA möten men om de ska debattera vad som är svenskt eller inte mot Svenskarnas parti (SvP) så kräver de att det ska bakom STÄNGDA dörrar. Varför verkar vänsterpartiet KOMMUNISTERNA inte även för att skolungdomar ska få åka på resor till gulaglägerna i fd sovjetunionen?

 • Det är tragiskt att de finns människor som inte gillar att man tar krafttag mot rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska tendenser i samhället. Det betyder tyvärr att vi är helt rätt ute med detta förslag om en Temadag och att ta vara på ungdomarnas upplevelser i vid besöket i Auschwitz. Där nazismen visade människans lägsta ondska och som några helt vansinnigt påstår aldrig ha funnits. Det är obegripligt och sorgligt att de finns sådana som förespråkar nazistiska åsikter 2012.

  Nazismen och rasismen är vårt största hot i dag, det drabbar våra nyanlända och även oss som vill ha ett mångkulturellt samhälle. Vänsterpartiet har aldrig förnekat sina misstag i historien och därmed lägren i Gulag. Vi är inga kommunister utan socialister men vi känner ingen hot mot vårt samhälle från kommunismens sida. Helt annat är det när vi pratar om partier som har nazismen som grund.

  När det gäller debatten så kommer våra skriftliga krav inom en snar framtid och du har rätt att vi vill att debatten ska vara utan publik men med media närvarande. Detta för att göra debatten så meningsfull som möjligt.

 • Jag har redan besvarat de flesta av dina frågor men du vill inte ta till dig dem. Du pratar om fantasisummor på 40 miljoner i månaden så är det väldigt svårt att det på allvar. Statistiska centralbyrån siffror är det jag relaterar till och det är det verkliga faktasiffrorna. Fortfarande pågår det ingen sk folkmord på svenskar, jag har svarat på den frågan också och har även förklarat att jag tycker det är ovärdigt att använda de uttrycket i detta fall.

  Jag ser inte nyanlända som något hot och därför har jag inte fokuserat på någon siffra på när det skulle bli för mycket. Vi behöver bli fler i landet i stället.

  Du skriver att ”ett objektivt faktum att dessa är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt vad beträffar våldtäkter, mord och misshandlar.” Du skriver detta ”objektiva” faktum utan att ange någon källa. Brott begås av både invandrare och svenskar, för mig är det ointressant vem som begår brotten. Det är illa vem det än är som är utförare. Det är också viktigt att förebygga brott genom olika åtgärder som handlar om utbildningssituationen, bostadssituationen, meningsfull fritid mm. Att skapa ett samhälle där man blir sedd och känner sig meningsfull.

  ”Angående huruvida det är lätt att i Sverige få uppehållstillstånd eller inte, kan du nämna något land där det är lättare för t.ex. en somalier att få ett sådant?”

  Svar: Jag relaterar till hur det är i Sverige och har inte kunskapen hur de andra länderna bedriver sin flykting/Asylpolitik. Det finns säkert länder som har både generösare och stramare regler än vad Sverige har.

 • Hur kan du påstå att nazismen är bland det största hotet idag? Samtliga nazistpartier i Sverige fick inte ens 1% TILLSAMMANS i valet 2010. Låter inte som något vidare stort hot…

  Judarna flyr Sverige och övriga Europa. De vågar inte bo kvar pga hot/mordhot/misshandel och trakasserier. Dessa hot utgörs inte av nazister, utan av en ideologi/religion som vi tar emot massor av varje år. Det säger de själva. Det är bara att fråga judiska centralrådet/förbundet.

  Kommentar?

 • Blanken- Det räcker bara att nämna Kärrtorp i december 2013 och Malmö åttonde mars 2014 för att inse att nazismen är vårt största hot i dagens samhälle. Vi arbetar emot all form av rasism var den än visar sig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
juni 2012
M T O T F L S
« maj   jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.