Därför tar vi debatten

I torsdag förra veckan fick vänsterpartiet i Emmaboda via media en ”inbjudan” av nazistiska partiet Svenskarnas parti som vill debattera ”svenskhetens betydelse i framtidens Emmaboda”. Vad detta betyder konkret är svårt att veta men vad vi vet är vilket samhälle vi vill ha, ett samhälle byggd på alla människors lika värde, byggd på mångkultur, byggd på demokratisk grund som innebär bl.a. yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet och att man tar till vara alla människors positiva kraft oavsett ursprung för att bygga ett harmonisk samhälle.

I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner. Vi är mycket kritiska till den nuvarande flyktingpolitiken och vill genomföra en rad förändringar för en solidarisk, human och rättssäker asylpolitik, både i Sverige och på EU-nivå. Lagen måste ändras så att bland annat ingen avvisas till krig, att barns, kvinnors och HBT-personers flyktingskäl tas på större allvar och att det öppnas lagliga vägar till Sverige och EU för att söka asyl.

Mot detta står Svenskarnas parti vars rötter kommer från Nazismens ideologi. Vars intressesfär står i totalt motsatsförhållande till vår idévärld. I deras värld finns ingen demokrati utan samhället ska styras av en elit, Man ser skillnad på människor och delar in dem i olika fack och vill ha ett helt etnisk svenskt Sverige där utlandsfödda inte ska ha några positioner i samhället. Man vill stoppa invandringen och flyktingmottagande till Sverige och utvisa alla som inte passar in enligt deras mall. Deras avsaknad av solidariska värden är påtaglig. Det är deras inskränkta nationalism mot vår öppna Internrationalism som står mot varandra.

Vänsterpartiet i Emmaboda har alltid varit tydliga i vår avsky mot rasistiska tendenser i samhället. Vi har alltid sett våra invandrare och flyktingar som en välkommen resurs i Emmaboda. Vi har arbetat både praktiskt och inom politiken med flyktingfrågor och med våra nyanlända kommuninvånare. Vi vill att de ska ha en positiv bild av Emmaboda och att de ska känna sig välkomna hit.

Vi har alltid tagit debatten mot dessa mörkrets krafter och vi är inte rädda att göra det denna gång också. Vi ska vara en motkraft och inte låta deras rasistiska budskap stå oemotsagda. Vi ska visa att det finns en antirasistisk kraft i Emmaboda kommun som står upp för allas likas värde. Det är en debatt vi alltid kommer att vinna och vår trovärdighet i dessa frågor kommer alltid att vara högt och respekterat. Tackar vi däremot nej till debatten kommer vi nästan alltid att förlora och rasisterna får möjlighet att rida på martyrvågen i framtiden och det tänker vi inte låta dem göra.

Vänsterpartiet är ett parti där allas lika värde är ett centralt begrepp i vår politik. Ingen ska diskrimineras oavsett klass, kön, religiös hemvist, sexuell läggning, funktionshinder, ålder m.m. Mångfalden i ett samhälle är något som gynnar alla och det är därför vi tar debatten var den än uppstår. Men vi kommer att inte ställa upp i debatten huvudlöst utan ställa specifika krav på debattens utformning men vi är väldigt tydliga med att något samarrangemang är det inte frågan om. Kraven återkommer vi med skriftligen då vi ska skriva ner dem på vårt nästa ordinarie styrelsemöte.

15 kommentarer till Därför tar vi debatten

 • Grejen är den att man har massiv invandring till alla vita länder och bara vita länder. Asien för asiater, afrika för afrikaner, vita länder för alla. Det är folkmord. Se folkmordskonventionens artikel nummer tre. ”Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska eller psykiska utrotning i sin helhet eller i delar” innebär folkmord.
  Detta sker i ALLA vita länder och BARA vita länder, och om man protesterar emot det så blir man kallad för en ”nazistsomvilldödasexmiljonerjudar”.

  Alla folkslag har rätt att existera.
  -Afrikaner har rätt att existera.
  -Asiater har rätt att existera.
  -Judar har rätt att existera.
  -Mexikaner har rätt att existera.

  – Vita har rätt att existera.

  Men, om man säger det sistnämnda, ”Vita har rätt att existera”, så blir man kallad för ”rasist” av de som påstår sig vara ”anti-rasister”. Det är hur tydligt som helst att de inte är emot rasism, utan är emot vita människor.
  ”Anti-rasist” är bara ett kodord för anti-vit.

  Jag menar på att vårt folk har rätten att existera.
  Varför argumenterar ni inte till Japanerna, som är 99.9% japanskt? Varför kallas inte dem för rasister/främlingsfientliga eller nazister?
  Kan det vara för att du är antivit?

  Nu kommer du nog svara: Vad är en vit?
  Mitt svar: En vit människa är en sådan som du kallar rasist när denne påstår att sitt egna folk skall ha rätten att existera.

  Sluta rättfärdiga folkmordet på oss vita.
  Det är lika hemskt som att sitta och rättfärdiga folkmordet som skedde i Tyskland på 30talet och påstå att det var bra.

  Ni som påstår er vara ”anti-rasister” är exakt samma smuts som nazisterna var.
  Ni förespråkar folkmord på vita.

  Det är ondskefullt.

 • Hej Johan!

  Jag vet inte riktigt var du fått dina uppgifter om att begås ett folkmord på vita. Folkmord är ett starkt ord som man ska vara väldigt försiktig med att använda. Att slänga ur sig så lätt som du gör visar brist och förståelse för vad folkmord egentligen är.

  Enligt FN:s flyktingorgan fanns det 2009 43,3 miljoner flyktingar i världen, av dessa var 27,3 miljoner internflyktingar som alltså flyr inom sitt eget land. De länder som tog emot flest flyktingar i världen 2010 var Pakistan, Syrien, Iran och de tog emot 62% av de resterade flyktingarna. Om man ser till antalet flyktingar per invånare så tog Jordanien emot flest med 71,4 flyktingar per 1000 invånare. Sverige ligger på 12 plats vilket motsvar 8.8 flyktingar per 1000 invånare.

  Om man ser till antalet flyktingar och jämför med mottagarlandets ekonomi så ligger fortfarande Pakistan först, följt av Demokratiska republiken Kongo och Kenya. De 20 länder som ligger först och tar emot flest flyktingar i förhållandet till sitt BMP är alla utvecklingsländer. Faktum är att 12 av de tillhör de länder som har minst BNP i världen. Tyskland är det industriland som kommer först på listan och de ligger på 26 plats. Sverige låg 2009 på plats 58.

  Med dessa siffror är det väldigt magstarkt att slänga ur sig påstående att det pågår folkmord på vita. Det är de vita som en gång via sin kolonialstyre höll tillbaka länderna från tredje världen och aldrig tillät de utvecklas ändå är det de som nu tar hand om merparten av världens flyktingar.

  Att vara antirasist är att vara för ett demokratisk och öppet samhälle där alla är välkomna oavsett färg på huden, ursprung, religion och Sverige ska vara ett sådant samhälle. Sverige är byggd på mångkultur så jag förstår inte varför du är rädd för det.

 • Hejsan Nicke o Emmaboda
  Jag är stolt över att ha partikamrater som har förstått att vi inte reder ut att tiga ihjäl rasismen utan det är att dra fram dem i ljuset och låta blotta de totala kullerbyttorna i resonemanget.
  Tittar vi på Johan här uppe så ser vi ett typiskt resonemang som med klar o redig statistik kan smulas ner till noll och inget annat än ren och skär dumhet. Men för de som inte har tillgång till eller orkar leta reda på sanningen så är det lätt att svälja deras struntprat.
  Så kamrater låt oss dra ut nazisterna i ljuset och visa dem att Stalingrad inte var sista gången de åker på storstryk.
  mkh
  Ulf Åman V i Oskarshamn

 • @ nicgro
  Svårt att hålla isär begreppen? Det är skillnad på invandrare och flyktingar.
  De flesta invandrare till Sverige är inte flyktingar enligt just FN, bara ca 5% av dom.. Och det är ännu ett skäl till att inte ha denna invandring.

  Ni är inte antirasister, ni är antvita. Det syns på ditt resonmang där du skuldlägger vita som grupp, något du aldrig skulle göra med en annan ras.

 • Nationell. Nej jag har inte svårt att hålla isär begreppen. För oss är invandrare som flyktingar välkomna att finna en fristad hos oss. Det finns en anledning till att man flyr eller vill skapa sig en ny framtid i ett annat land. Det inget vi ska förvägra andra människor att göra lika lite som vi ska hindra svenskar att bosätta sig i andra länder. Det är för er nationella däremot viktigt att sätta grupper mot varandra för att skuldbelägga den ena eller den andra. Vi ser vilken tillgång våra nyanlända är att tillsammans med de svenskar som redan bor här forma ett solidarisk och harmoniskt land.

  Nej vi skulbelägger inga sk raser för det är ointressant vad man tillhör. Däremot är alla människor jämlika och lika mycket värda oavsett ursprung, klass, kön, sexuell läggning, funktionshinder mm.

 • nationell och johan: Det verkar som att ni tror att i vill utrota dom ”vita (ariska)” vad det nu är..
  men om ni nu gör ett sånt liv om att ni är demokrater borde ni inte låta folk välja själva vem dom vill skaffa barn med?
  Om jag åker till ibiza och blir kär i en söt flicka som kommer från tex: argentina varför ska jag hindras från mitt val i livet att jag vill ha barn med henne och bo i mitt land sveige?
  vad tänker ni göra åt detta? skjuta mig och henne? våra barn åxå? till vilken nytta? bevara dom vita? är det det ni kallar demokrati?
  Är det den ekonomiska aspekten borde ni lägga er energi åt klasskampen där överklassen kostar 20ggr mer, samt att inte en enda liten krona skattas för.

 • @Nicke
  ”Nationell. Nej jag har inte svårt att hålla isär begreppen.”

  Varför börjar ni då prata om flyktingar som om detta var likställt med invandring?
  Johan skrev att INVANDRINGEN gör oss till en minoritet i vårt eget land, att vi på sikt försvinner som folk. Att det är ett folkmord. Du svarar att det inte kan stämma därför att vi tar emot ganska få FLYKTINGAR.

  Men dessa utgör som sagt bara ca 5% av den totala invandringen. Ditt svar kan alltså jämställas med det välkända ”Goddag, yxskaft”.

  Så du blandade verkligen begreppen: Är det inte pga ren okunskap så kan det bara vara för att manipulera folk till att tro att invandrare=flyktingar och att invandringen då skulle vara långt mindre än den är. Vilket är det?

  Du hävdar sen att invandringen är en stor tillgång, finns det några konkreta exempel på detta?

  ”Nej vi skulbelägger inga sk raser för det är ointressant vad man tillhör. Däremot är alla människor jämlika och lika mycket värda oavsett ursprung, klass, kön, sexuell läggning, funktionshinder mm.”

  Jaså inte? Citat:
  ”Det är de vita som en gång via sin kolonialstyre höll tillbaka länderna från tredje världen och aldrig tillät de utvecklas ändå är det de som nu tar hand om merparten av världens flyktingar.”

  Du säger ’DE VITA SOM’, alltså skuldbelägger du vita som en grupp. Här var det inga individer inte, utan vita som helhet. Hela rasen, ”DE VITA”. Detta är ni normalt sett mycket noga med att man inte får göra.. när det gäller icke-vita.

  Ni är som sagt inte antirasister som ”tror på allas värde”, ni är bara antivita. Ni har inga som helst problem med att skuldbelägga en grupp, en hel ras tom, sålänge det är vita.

 • Nicke:

  Intressant att en vänsterpartist talar om att inte sätta grupper mot varandra och att forma ett solidarisk och harmoniskt land.
  Har du hört talas om ”klasskamp”? Nej ni sätter inte grupper mot varandra p.g.a. ursprung, språk, kultur, historia mm. alltså på grundval av saker som verkligen kan skapa och i praktiken skapar och i alla tider har skapat konflikter runt om i världen när olika folkgrupper inte förstår varandra av en eller annan anledning.
  Ge t.ex. tummen upp som är en positiv gest hos oss till en latinamerikan och du får en fientlig respons eftersom den där är detsamma som att visa fingret.
  Exemplen är otaliga, men du verkar tro att om alla bara ler och är glada så kan vi bygga ett Utopia på jorden. Prova att leva i verkligheten istället.

  Däremot gör du skillnad på klass d.v.s. om någon tjänar mer pengar än någon annan eller bor i ett bättre område än någon annan så han den personen bekämpas. Vad är då detta? Hur var det med det där fina talet om att man inte ska göra skillnad på ”vi och dom”?

  Du talar vackert om mångkultur och världsmedborgare, prova att fråga t.ex. en muslim i Rosengård eller Rinkeby eller en assyrier i Södertälje vad dom tycker om mångkultur. Dom vill bevara SIN kultur och absolut inte har svensk eller annan inblandning. Gör det dom till rasister?
  Eller ”dom” föresten? ”Oss” skulle jag ju säga, för det ska ju inte vara något ”vi och dom”, men det krånglar till språket lite om man ska talar om att ”vi” är araber, kineser, svenskar osv. Men det kanske inte gör något för en vänsterpartist eftersom ni (jag menar vi) är vana vid att leva rövare med verkligheten.

  Men det blir ju ändå ett slags ”vi och dom” eftersom ”vi” svenskar, vita och ”vårt” land Sverige inte finns och inte ska ha något existensberättigande, medan ”dom” araber, muslimer, kurder, assyrier m.fl. m.fl. mycket väl finns och ska få odla sin särart.

  Så vad skiljer en vänsterpartist anno 2012 och en nazist anno 1938? Ingenting! Det är bara att byta ut ordet ”jude” mot ”svensk” och ”ras” mot ”klass” så vill så är vi där.

  Vad det sen gäller att skilja på människors värde p.g.a. ursprung, klass, kön, sexuell läggning, funktionshinder mm. så säger jag bara ”no comments”, det är ditt snack som allt från vänsterpartister och sossar till moderater själva har uppfunnit. Jag gör absolut ingen åtskillnad, men till skillnad mot dig så värnar jag om ALLA folk och länder även svenskarna och Sverige och snacket om världsmedborgare finns bara i vänsterpartisters och övriga politiskt korrekta rasisters hjärnor.

 • Jag förstår att man har ett behov att anklaga sina motståndare för rasism som är ett väldigt belastande ord som de flesta inte vill ha med att göra. Men det är lite märkligt att främlingsfientliga nationalister kallar oss vänsterpartister för rasister. Vi som jag tidigare skrivit ser alla människors lika värde och där vi välkomnar alla som av någon anledning väljer att bosätta sig i vårt vackra land. Det är vi alla tillsammans som bor här som formar vårt land. Därför är det väldigt ointressant att prata om olika folkslag för vi är alla människor oavsett var vi är födda. Mångfald är bättre än enfald.

  Klassbegreppet är också ett centralt begrepp hos för ökande klassklyftor är grogrund för frustration och för rasism. Men vi vill inte utrota rikedomen men däremot fattigdomen. Men vi skulle aldrig drömma om att utvisa dem som inte delar våra åsikter eller ideologi. Den demokrati som råder i Sverige ska vi värna om och utveckla.

  Ni är nationalister medan vi är Internnationalister. Er syn på samhällsproblemen är att det är de utlandsföddas fel. Ni kör med era enkla lösningar på de stora problemen. Skyll allt på invandrarna så löser allt sig. Stäng gränserna och kasta ut de utlandsfödda så blir allt bättre. Problemet är att det leder till isolering. Hur tror ni övriga världen skulle uppfatta Sverige om ni skapar ett etnisk Sverige mer eller mindre fritt från utlandsfödda. Ska ni bygga murar runt hela Sverige? Var ska ni leva av? Tror ni exporten/ importen från utlandet påverkas?

 • Nationell:
  Du försöker blanda bort korten och lyckas inte så bra. Jag vidhåller att det var Europeiska kolonisatörer som plundrade sina kolonier i Asien, Afrika, Nord- sydamerika och Australien mm. Det drabbade urbefolkningen oerhört och det lider de för än i dag. Förnekar du att det är så?

  Fortfarande ser jag ingen skillnad på invandrare och flyktingar och än en gång finns det en anledning till att de här människorna är här. Du har inte reflekterat till varför de har kommit hit eller är det bara av ondo? Tror du inte att de ska mycket till för att man ska fly sitt hemland. Ska inte vi hjälpa människor som lider nöd uti världen? Det gör vi dels med bistånd och dels att de får en ny framtid hos oss. Är detta så fel i dina ögon?

  Du frågar mig om det finns det några konkreta exempel på att invandrare är en tillgång i samhället. Det räcker bara man tittar runt i samhället för att upptäcka det. Man upptäcker då att svenskar och invandrare formar vårt land. Allt från den lokala pizzabagaren, till forskaren, till idrottens värld. Överallt finns det exempel på en samhörighet mellan Svenskar och invandrare som gynnar oss. Men att skapa motsättningar leder inte Sverige framåt utan bara till en hård återvändsgränd. Låt oss ta till vara den kreativa människans positiva egenskaper.

 • Nicke:
  ”Jag förstår att man har ett behov att anklaga sina motståndare för rasism som är ett väldigt belastande ord som de flesta inte vill ha med att göra.”

  Hoppsan!

  ”Vi som jag tidigare skrivit ser alla människors lika värde och där vi välkomnar alla som av någon anledning väljer att bosätta sig i vårt vackra land.”

  Ja alla utom svenskar som ju inte finns som folk och inte har rätt till sitt eget land.

  ”Mångfald är bättre än enfald.”

  Och vad får man om man blandar ihop alla världens folk till en enda grå massa?

  ”Men vi skulle aldrig drömma om att utvisa dem som inte delar våra åsikter eller ideologi.”

  Nädå, bättre att ägg och sten på dom och kanske slå ihjäl dom.

  ”Den demokrati som råder i Sverige ska vi värna om och utveckla.”

  Genom att kasta ägg och sten på dom?

  ”Er syn på samhällsproblemen är att det är de utlandsföddas fel.”

  Nej, det är de helsvenska politikernas fel.

  ”Ni kör med era enkla lösningar på de stora problemen.”

  Ja, varför ska man göra det enkelt när det också går att krångla till?

  ”Problemet är att det leder till isolering.”

  Är t.ex. Japan isolerat?

  ”Hur tror ni övriga världen skulle uppfatta Sverige om ni skapar ett etnisk Sverige mer eller mindre fritt från utlandsfödda.”

  Som ett sunt land fritt från vänsterflum.

  ”Ska ni bygga murar runt hela Sverige?”

  Nej.

  ”Var ska ni leva av?”

  Det vi alltid har levt av.

  ”Tror ni exporten/ importen från utlandet påverkas?”

  Ja, till det positiva.

 • Robert.

  Först vill jag säga att det är bra att du för en sansad debatt och försöker besvara mina frågor
  Du skriver att omvärlden skulle uppfatta Sverige i ert samhälle som ett sunt land fritt från Vänsteflum, det har jag svårt att förstå dels hur ett sådant samhälle ser ut och dels tror jag nog att omvärlden skulle tycke det vore märkligt om Sverige som är känd för sin demokrati plötsligt skulle bli fri från vänstervärderingar? Tycker omvärlden att det är ett konstigt land så minskar förmodligen mesta delen av vår import och vi kommer att få svårt att exportera. Vi kommer bli isolerade här uppe i norr.

  Sen är jag mot våld i alla dess former. Jag tycker inte att de löser några problem så några ägg och stenar blir det inte om vi får bestämma så länge det inte haglar på oss vill säga. Svenskar har självklart rätt till sitt land, men detta land är också känt för sin solidaritet med omvärlden. Är det inte något att vara stolt över?

 • Nicke:

  ”Jag vidhåller att det var Europeiska kolonisatörer som plundrade sina kolonier i Asien, Afrika, Nord- sydamerika och Australien mm. Det drabbade urbefolkningen oerhört och det lider de för än i dag. Förnekar du att det är så?”

  Vad har ev. europeiska kolonisatörer med någonting att göra? Menar du att vi har en arvskuld som vi ska betala x-antal generationer senare?
  Dessutom om du läser lite historia så byggde européerna upp ett välstånd för många av urbefolkningen i flera av länderna där de hade kolonier. Med föresten vadå kolonisatörer, vi kommer ju alla från Afrika från början och olika folk (eller raser) finns ju inte så vi har väl samma rätt att vara där och ta land som dom, eller hur var det med världsmedborgarskapet?
  Vad det gällde t.ex. afrikanska slavar så var det huvudsakligen deras egna bröder som fångade sitt eget folk och sålde dom till de vita som slavar.

  Men oavsett vilket så har inte dagens européer med det att göra, lika lite som att dagens judar ska få klä skott för att ha dödat Jesus.

  ”Fortfarande ser jag ingen skillnad på invandrare och flyktingar och än en gång finns det en anledning till att de här människorna är här.”

  Så om någon invandrar från t.ex. Norge, är det då enligt din definition en flykting? Klart att det finns en anledning, det finns alltid en anledning till allt.

  ”Du har inte reflekterat till varför de har kommit hit eller är det bara av ondo? Tror du inte att de ska mycket till för att man ska fly sitt hemland.”

  Byt ut ordet ”fly” mot ”lämna” och du kommer att finna massor med anledningar. Vad är föresten ett ”hemland”, alla är väl lika mycket hemma överallt?

  ”Ska inte vi hjälpa människor som lider nöd uti världen? Det gör vi dels med bistånd och dels att de får en ny framtid hos oss. Är detta så fel i dina ögon?”

  Absolut inte, men man kan hjälpa på väldigt många olika sätt. Vilket tycker du är bäst?
  1. Stå i duschen och riva sönder tusenlappar och behandla människor som efterblivna?
  2. Ge hjälp till självhjälp?

 • Robert: Jag talar inte om någon arvskuld, jag talar om historiska fakta till varför tredje världen som det kallas är eftersatt. Någon välstånd blev det inte för flertalet av de som drabbades av kolonialismen. Det blev tvärtom. Men däremot blev de länder som bedrev kolonialism rika på de ockuperande ländernas bekostnad. Därför är det inte mer än rätt att vi i I-världen hjälper till att få upp dessa länder på fötter.

  Nej om någon från Norge väljer att bo i Sverige är det ingen flykting, men för mig spelar det ingen roll vilken anledningen är till att man väljer att bo i Sverige. Alla är välkomna att forma en framtid här. Det berikar landet enligt mig.

  Vi ska även hjälpa till i de olika länder som har fattigdom, krig, svält och annat elände. Det gör vi med vårt bistånd. Båda dessa nämnda åtgärder är väldigt viktiga solidariska instrument för att hjälpa där det behövs

 • Nicke:

  Med ”fritt från vänsterflum” menade jag inte att man inte ska få ha vilka åsikter man vill utan bara att dessa inte ska vara dominerande och styrande.

  Importen och exporten d.v.s. handeln påverkas knappast av att ett land ändrar sin politik, men möjligen om statsskicket går från demokratiskt till totalitärt, men det är absolut inget jag förespråkar.

  ”Sen är jag mot våld i alla dess former. Jag tycker inte att de löser några problem så några ägg och stenar blir det inte om vi får bestämma så länge det inte haglar på oss vill säga.”

  Bra, då kanske du kan utöva lite inflytande och påtryckningar för detta på dina partivänner, sympatisörer och likasinnade? Exempelvis skulle UV, SUF, RS, SKU m.fl. behöva informeras och då har jag inte ens nämnt ”bokstavsbarnen” i bl.a. AFA och RF som byter förkortningar som andra byter kalsingar.

  ”Svenskar har självklart rätt till sitt land, men detta land är också känt för sin solidaritet med omvärlden. Är det inte något att vara stolt över?”

  Solidaritet kan utövas på olika sätt, en bra form är t.ex. hjälp till självhjälp, men solidaritet intill självutplåning är inget att vara stolt över.

  ”Men däremot blev de länder som bedrev kolonialism rika på de ockuperande ländernas bekostnad. Därför är det inte mer än rätt att vi i I-världen hjälper till att få upp dessa länder på fötter.”

  Först och främst är det en myt, titta t.ex. på Zimbabwe… När det var koloni så var det ett rikt land med en hel del välstånd, även för de svarta. Sen tog Mugabe över och hur gick det? Liknande har hänt i ett stort antal afrikanska och asiatiska länder. Jag säger inte att vi ska börja kolonisera igen, men dom hade det nog inte så dåligt då som du vill påskina. Största felet var nog att man lät omdaningen gå för fort.

  Men vi hjälper dom också en hel del, däremot hjälper vi dom inte genom att:
  – Agera ”brain-drain” = dra hit de som är välutbildade (lustigt egentligen, för om det stämmer med ”taxiläkare”, ”nybyggare” och ”raketforskare” så är det brain-drain för hemländerna och om det är analfabeter så är det knappast några ”pensionsräddare” det handlar om utan snarare att våra politiker eldar upp våra pensioner. Så att vara ”god” och ”solidarisk” enligt den s.k. 7-klövern är en loose-loose-situation för ursprungslandet, för oss eller för båda).
  – Behandla dom som efterblivna.
  – Skicka pengar till diktatoriska ledare.
  – Skicka pengar till olika militanta rebellstyrkor.
  – Arbeta för att ersätta en apartheid med en annan.
  – Bomba bort deras ledare som trots hårdhänthet kan vara bra för landet och ersätta dom med al-qaida (se Libyen – det vara bara ett parti i riksdagen som röstade emot).

  ”Nej om någon från Norge väljer att bo i Sverige är det ingen flykting, men för mig spelar det ingen roll vilken anledningen är till att man väljer att bo i Sverige. Alla är välkomna att forma en framtid här. Det berikar landet enligt mig.”

  På vilket sätt berikas landet av fundamentalister, analfabeter, våldtäktsmän, rånare, knarklangare, etniska enklaver, språkförbistringar, olika religiösa och kulturella nypåfund som liknar Spanska inkvisitionen osv? Listan kan göras mycket längre.
  OBS! Jag säger inte att ALLA är sådana, långt ifrån! Men alldeles för många och en är exakt en för mycket. Vi har tillräckligt med egna idioter att ta hand om så vi behöver inte importera fler. Men varför kan inte Sverige vara som i de flesta andra länder där om någon kommer på falska grunder, genom brottsligt förfarande eller begår brott så åker dom ut såsom ”icke önskvärda i landet”.
  Att t.ex. få ett medborgarskap ska inte vara en mänsklig rättighet, utan något man föräras när man har gjort sig förtjänt av det genom t.ex. anpassning, språkkunskap, jobb, självförsörjning, hederligt liv och sist men inte minst en trohetsed till landet och författningen.

  Kan du nämna en enda sak som har varit till vår förmån av mångkultur utan att bli känslomässig och utan att nämna något som vi kan göra själva typ driva restauranger, leka med boll på gräsplätt eller nåt sånt?
  Ta inte heller upp valloner eller något annat som hände före 70-80-talet för då var Sverige ingen mångkultur utan svenskt som de som kom hit fick anpassa sig till, sen att de tog med sig lite andra maträtter har inte med saken att göra, det hade lika gärna kunnat komma hit genom svenskar som var ute och reste som t.ex. potatis och majs.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
juni 2012
M T O T F L S
« maj   jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.