Månadsarkiv: juni 2012

Orsaken till det borgerliga samhället

”Den första människa, som inhängnade ett stycke jord och förklarade: detta tillhör mig, och fann andra, som var enfaldiga nog att tro på honom, han var den verklige grundläggaren av de borgeliga samhället.

Hur många brott, hur många krig och mord, hur mycket elände och fasa skulle inte männskligheten ha besparats, om de funnits någon, som ryckt upp gränspålarna eller grävt igen dikena och ropat till sina likar: Lyssna inte på den bedragaren, ni är förorare om ni glömmer att grödan tillhör alla men jorden tillhör ingen” (1755)

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Stäng inte Arbetsförmedlingen i Emmaboda

Under gårdagens kommunfullmäktige fick vi information av Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (s) att Arbetsförmedlingen planerar att i höst stänga sitt kontor i Emmaboda. Istället ska de arbetssökande hänvisas till Nybro när man behöver hjälp av någon arbetsförmedlare.

Detta var en information som fullständigt chockade oss, detta med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut med hög ungdomsarbetslöshet och stängningen av hyttan i Åfors. I dagarna ser man reklam på TV där arbetsförmedlingen informerar att man vill göra sig själva mer tillgängliga. Därför rimmar denna åtgärd att stänga kontoret och hänvisa till Nybro väldigt illa. Att ta hjälp av dator för att söka jobb är bra i vissa fall men den mänskliga kontakten mellan den arbetsökande och arbetsförmedlaren är i de allra flesta fall guld värt. Så vi kommer ta strid för att AF tänker om och behåller kontoret i Emmaboda.

Vänsterpartiet i Emmaboda önskar alla partikamrater och övriga en Glad Midsommar. Var rädda om er.

Våra krav för att ställa upp i debatten

MOT RASISM OCH INTOLERANS

På vårt senaste styrelsemöte så bestämde vi vilka krav som vi har när det gäller vår medverkan till debatten med Svenskarnas parti. Vi är måna om att debatten ska föras i god ordning och att säkerheten ska vara 100%. Därför kommer vi att kräva att debatten förs utan publik med två debattörer från vardera sida och sen en moderator som ska vara opolitisk och godkänd av båda.  Naturligtvis ska media vara där och rapportera från debatten. 

Vi beklagar att vi måste kräva en debatt utan publik. Öppenhet och delaktighet är något som vi annars värnar om men vi har känt oss obehagligt bemötta i olika former sen den här debatten blev aktuellt. Vi vill inte medverka till att några personer vara sig oss eller andra ska känna sig hotade bara för att man ägnar sig åt antirasistisk politik. Vi har blivit anklagade för både det ena och det andra för att vi står upp för medmänskliga värderingar, för att vi är demokrater, för att vi värnar om allas likas värde.  En debatt utan publik är den form vi i detta fall tycker är den lämpligaste för att båda parter ska kunna debattera så lugnt och sansad som möjligt.  

För övrigt hänvisar vi till det som tidigare varit känt att detta är inget samarrangemang mellan partierna. Lokal, ev. omkostnader och annat runt om debatten får (Svp) stå för.  Vi har inga krav på det men tar ställning till det när vi får ta del av dem olika förslagen.

Vi vill att Emmaboda kommun arrangerar temadagar i demokrati och antirasism

I dag lämnar vi in en motion till kommunfullmäktige där vi b la vill att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism:

Ett av Emmaboda kommuns identiteter är Utvandrarberättelserna som finns av människor från vår kommun som av olika anledningar lämnade vårt land för att söka en ny framtid i andra länder.Detta är väl skildrad av Vilhelm Mobergs utvandrarepos som är känd över stora delar av världen. Filmatiseringen av detta skedde i Långasjö och Klasatorpet blev känt som ett exempel på hur människor levde här och hur drömmarna om en annan framtid började och sen förverkligades.

Men vi är även en invandrarbygd där många människor från olika länder har hittat en anledning till att bo. T ex. arbetskraftinvandringen som har präglat vårt näringsliv och våra orter i kommunen och sedan visade vi solidaritet för människor som flytt i från svält, krig och andra orsaker som drabbat deras hemländer. Tillsammans har vi bott och format den kommun vi i dag lever i. Det ska vi vara stolta över.

Tyvärr är inte alla stolta. Mörka krafter finns i kommunen som sprider olika myter om våra nyanlända människor. De skapar en otrygghet och en kyla i samhället som vi inte kan acceptera. Nu måste vi tillsammans arbeta ännu hårdare för att visa att de antirasistiska värdena ska vara det som ska råda i vår kommun. Kommunen gör mycket redan med våra skolungdomar med demokratiprojektet i nian som slutar med en resa till koncentrationslägret i Auschwitz. Det skulle vara värdefullt tycker vi att man ser de här ungdomarna och lärarnas som ambasadörer till att föreläsa för allmänheten om sina upplevelser och lärdom. Vi tycker även att kommunen med den politiska konstellationen som finns i fullmäktige ska ordna en årlig återkommande temadag för allmänheten. Med föreläsningar, workshops och andra olika former lyfta dessa frågor. Vi tror att med mer kunskap, förståelse, öppenhet och möten mellan människor så minskar man de rasistiska och främlingsfientliga åsikterna.

Vi yrkar:

– Att man tar till vara elevernas och lärarnas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom anordna b la öppna möten för allmänheten.
– Att kommunen arrangerar tillsammans med tjänstemän, politiker en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism.

Bildningsnämnden avslog vår motion om att avskaffa 14-dagars regeln.

Vi lämnade in en motion till kommunfullmäktige där vi yrkade på att 14-dagarsregeln inom barnomsorgen på obekväma arbetstider avskaffas och att man organiserar omsorgen till att även innefatta barn till föräldrar som vikarierar eller är timanställda, så att de kan få barnomsorg med kort varsel. Tyvärr avslog Bildningsnämnden motionen vid sitt senaste sammanträde med följande motivering.

– Personalen som arbetar inom barnomsorgen har enligt gällande arbetstidsavtal
rätt att få kännedom om en schemaändring minst 10 arbetsdagar i förväg. Då
ordinarie personal används även på obekväma tider kan inte deras schema
ändras med kortare varsel. Den s.k. 14-dagarsregeln är alltså en konsekvens av
detta avtal.

– Föräldrar vars barn är inskrivna i barnomsorgen, har redan i dag möjlighet att
med kort varsel lämna sina barn för omsorg även under obekväma arbetstider,
förutsatt att det är öppet enligt schema någonstans i kommunen och att
utrymme finns för att ta emot ytterligare barn där.

– Om barnomsorg alltid skulle vara tillgänglig för dem som arbetar med kort
varsel skulle det innebära att barnomsorgen i Emmaboda kommun skulle vara
jouröppen dygnet om, året runt, för att eventuellt ta emot något barn som
behöver omsorg. De allra flesta nätter och helger skulle det vara tomt på barn
och verksamheten skulle vara orimligt dyr att bedriva.

Vänsterforum

Vänsterpartiet i Kalmar län bjuder in till utbildningshelg, Lördag och Söndag 16-17 Juni på Högalids Folkhögskola Smedby utanför Kalmar. Programmet ser ut så här:

LÖRDAG 16 juni:
Kl. 09.30-10.00 Kaffe och information
Kl. 10.00-12.00 Ulla Andersson Dagens ekonomiska situation och framtiden
Kl. 12.00-14.00 Lunch plus inchekning
Kl. 14.00-15.00 Birgitta Axelsson-Edström Feminismen
Kl. 15.00-15.30 Fika
Kl. 15.00-16.00 Feminismen forts
Kl 16.00.17.00 Vänsterpartiets organisation
Kl. 17.00-18.00 Middag
Kl. 19.00 Mingel och Thea Lundgren som spelar ”Wiehe och Afzelius”

SÖNDAG 17 juni:
Kl. 08.00-09.00 Frukost
Kl. 09.00-10.00 Stellan F Hamrin Miljön i Östersjön
Kl.10.30 Kaffe
Kl.10.30-12.00 Stellan forts.
Kl.12.00-13.00 Lunch och utcheckning
Kl.13.00-17.00 Jörn Svensson Ideologi

Anmälan till [email protected] Anmälningsperioden är absolut senast den 12 juni. Namn, mobiltelefon och mail samt om du önskar någon specialmat.

Kostnad för forumet är 400 kr med övernattning. Medtag lakan.Vill du endast vara med vid en dag så ange det vid anmälan. Kostnaden blir då 300 kr. Betalas med jämna kontanter vid forumets början. Först till kvarn……..

Information om forumet får du utav Anders Svensson 073-0266411. Välkommen Kamrat 

Ska man ta debatten med nazister?

Som ni kanske sett i tidningarna så kommer vänsterpartiet att ta debatten med svenskarnas parti som dem inbjöd till via media. Det är sannerligen ett beslut många kan ha åsikter om, ska man genom att ta debatten legitimera dem? är en fråga. Ska man genom säga nej låta dem få en martyr roll? är en annan. Jag ställer dessa frågor men lämnar dem obesvarade.

Nu tar (V) i Emmaboda debatten med dem men man kommer ställa vissa krav vilket genast en del har åsikter om, men det inte märkvärdigt att man ställer krav i dessa sammanhang. Utan att veta vad för krav skulle jag kunna tänka mig att det handlar om att debatten ska bli en debatt och inget annat. Man ska diskutera svenskhet det är ju intressant eller är det det? Svenskhet för mig är inte säkert är lika för nån annan.

Det går inte och komma ifrån svenskarnas partis åsikter gällande raser och gener, att man på det viset gör skillnad på människor, det går inte att komma ifrån att det är oerhört likt de strömningar som ledde till andra världskriget. Det går heller inte att blunda för det medborgarförslag som svenskarnas partis ledare i Emmaboda lämnade in om att niorna istället för att åka till Koncentrationslägret istället borde åka till Rosengård i Malmö. Att likställa ett förintelseläger med en stadsdel är oerhört kränkande tycker jag. Denna ledare Sebastian Karlsson har också i kommentarer bland annat i kommentarsfälten i tidningen Barometern i frågasatt riktigheten i att förintelsen ägt rum. Är det nåt jag avskyr så är det sådana som försöker förneka detta.

Sen är dessa medlemmar i svenskarnas parti  människor precis som vi andra, för så är det. Många avhoppare har vittnat om att det är gemenskapen som är bra, man få vara med, man får tillhöra något. Man fångar upp många gånger trasiga människor som hamnat snett, tyvärr utnyttjas dem av dessa krafter. Det är synd att inte samhället istället funnits där istället för dessa mörka krafter. Där får vi alla vara kritiska , vi måste göra mer och bättre så inte fler utnyttjas bara för att dem vill ha gemenskap och en tillhörighet.

Sen hoppas jag att debatten bli en debatt och att våldsverkare oavsett var dem har för åsikter håller sig därifrån. Som nu medlem och tidigare ordförande vet jag att Vänsterpartiet i Emmaboda avskyr våld. och tar avstånd från sådant. Däremot älskar vi att debattera och på det viset presentera vår politik som bygger på alla människors lika värde. Ett samhälle vi lever och verkar i oavsett vårt ursprung. För Sverige är vi som bor här, vi skapar det tillsammans. Trevlig nationaldag i morgon. En gratulation till dem som i år blivit svenska medborgare är också på sin plats.

Mikael Nilsson, Lindås har bloggat detta på sin blogg men vill delge oss sina tankar.
http://mikaelrnilsson.blogspot.se/

Välkommen att lämna kommentarer

Välkommen att lämna din kommentar på våra inlägg. Ställ dina frågor till oss eller lämna dina synpunkter.
Men kom ihåg att detta är inget klotterplank
För att få kommentera gäller att man följer god internetsed vilket bland annat inkluderar följande:

– Inga personangrepp.
– Inga hot.
– Inga kränkande eller rasistiska kommentarer.
– inga rena provokationer.
– Inga stötande uttalanden.
– Ingen länkdumpning

Vi granskar alla kommentarer innan publicering.

Är det inte dags att vi börjar tänka med hjärtat?

Jag läste om en pojke i 11-årsåldern med autism som hade förirratsig ut på järnvägsspåret i västra Småland. Det är förbjudet att vistas där. Resultatet blev att han fick småspringa barfota på det steniga spåret framför det bakomvarande tåget i tre kilometer. Ingen fick gå ut och hjälpa honom. Det är som sagt förbjudet att vistas på spåren.

Dagligen hör vi talas om lojala anställda som sliter häcken av sig på jobbet utan minsta uppskattning eller klapp på axeln av närmaste chef/arbetsgivare. Utmattningsdepressionerna breder ut sig och i dess spår kommer även fysisk ohälsa. Människor blir alltså sjuka av den egna ambitionen att göra ett bra jobb. Det kanske inte påverkar chefens lönenivå om han/hon får medarbetare att känna sig sedda och värderade?

Jämställdhet mellan män och kvinnor ses alltmer som en kvalitetsfråga. Det hävdas att jämställdhet gynnar verksamheters kvalitet och lönsamhet. Det kanske är sant. Vad som är ännu mer sant är dock att det faktum att män och kvinnor är lika mycket värda borde avspegla sig i hela samhället av moraliska skäl. Rättvisa mellan könen är helt enkelt det enda rätta. Allt annat är felaktigt, hur mycket pengar man än kan tjäna på det ena eller det andra. Är det någon av oss som på allvar känner att våra bebisar har olika värde för oss beroende på vilket kön de föds med? Varför accepterar vi det synsättet när de blir äldre?

Vi har helt enkelt byggt ett samhälle med värderingar som glömmer det mänskliga. Jag förstår att man inte ska uppehålla sig på järnvägsspåren. Jag förstår att chefer och ledare också är människor och inte kan klara ut allt, och jag förstår att det är svårt att lära gamla (han)hundar att sitta när det gäller jämställdhet. Vad jag dock vill förändra är synsättet att våra känslor för vad som är rätt och fel nedprioriteras till förmån för stelbenthet, konservatism och kyla. Vi måste tänka och känna med hjärtat också, inte bara med en kallt beräknande hjärna. Då kan vi på allvar se människan istället för bara bokstäver och siffror.

Hade vi gjort det hade pojken inte behövt springa tre kilometer jagad av ett tåg. Våra medarbetare hade inte behövt bränna ut sig i brist på uppskattning och kvinnor och män hade helt naturligt haft lika förutsättningar. Ett sådant samhälle är möjligt, men det förutsätter att vi använder både hjärta och hjärna och värderar både känsla och tanke. Är vi beredda att göra det?

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
juni 2012
M T O T F L S
« maj   jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.