Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun

Vänsterpartiet på plats under visfestivalen

I morgon lördag äger den tredje upplagan av Emmaboda VIsfestival rum i folkets hus parken. Spelordningen ser ut så här:
15:00-Björn Pettersson
16:00- Magda Andersson
17:00- Sanna Carlstedt
18:00-Susanne Alfvengren
19:00- Jack Vreeswijk
20:00-Lars Demian
21:00 Tommy Nilsson
21:45 Farewell, my lovely
Naturligtvis finns även Vänsterpartiet på plats för att dela ut valmaterial och prata politik och kultur.
Välkomna

Stefan Lindborg besökte oss

DSC09469
DSC09479

Under lördagen besökte Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg Emmaboda. I samband med festivalen arrangerade vi en dag på torget där Lindborg höll tal.

I talet togs bland annat den svenska regeringens agerande gentemot Israels attacker på Gaza upp:

– Jag vill se en regering som när Israel bombar ett av världens mest tätbefolkade område kallar upp den israeliska ambassadören till Utrikesdepartementet och fördömer deras krigspolitik. Inte en regering som vänder bort blicken, vägrar att se och vägrar att ta ställning. Sverige ska föra en utrikespolitik som utgår från solidaritet med världens förtryckta folk. Den 14 september är det val till riksdagen. Därefter är det dags att ta ifrån Carl Bildt nycklarna till Utrikesdepartementet.

Stefan Lindborg talade också om ungas otrygga villkor, antirasism och lyfte flera feministiska frågor, bland annat om musikfestivalernas sneda könsfördelning.

– Den manliga dominansen på sommarens festivalscener är i det närmsta total. Här på Emmabodafestivalen är 93 procent av akterna mansdominerade. Så här kan det inte få fortsätta. Nu krävs ett medvetet arbete från arrangörernas sida så att festivalscenerna blir jämställda. Jag hoppas komma tillbaka hit till Emmaboda nästa år och få se en rättvis könsfördelning i programmet.

Vi delade ut valmaterial och fika till festivalbesökarna som uppskattades.  Dessutom invigde vi vår nya inköpta beachflagga som vi kommer ha med oss under hela valrörelsen.

Demokratipris 2014 till föreningen för rättvis handel

Emmabodas förening för rättvis handel motar demokratipriset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som har till syfte att genom handel förbättra levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländerna. Emmaboda är sedan 2011 en Fairtrade City; den 41:a i Sverige av landets 290 kommuner.

Det är viktigt arbete som föreningen gör för uppmärksamma och sprida kunskap om arbetsförhållanden i utvecklingsländer. Man är aktiv i kommunen och sätter Emmaboda kommun på fairtrade kartan på olika sätt. Man säljer, upplyser rättvisemärkta produkter och bedriver studier för att utbilda ambassadörer.

Generella kriterier för rättvis handel

  • Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en skälig lön/betalning och miljömedvetenhet.
  • En öppen, demokratisk organisationsstruktur.
  • En utvecklande och tillmötesgående dialog mellan alla aktörer, där delaktigheten är grundläggande.
  • Främja långsiktiga och stabila handelsrelationer.
  • Arbetet ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,
  • FN:s barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner.
  • Främja jämställdhet mellan män och kvinnor.
  • Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och upplysningssyfte.
  • Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i ursprungslandet. 

Emmabodas förening för rättvis handel bidrar till att göra världen bättre och det är en viktig demokratisk gärning som föreningen gör och som tydligt gör skillnad.

Utdelning av demokratipriset

Utdelning av demokratipriset 2014 sker den 18 juni kl 16:00, Järnvägsparken i Emmaboda.
Pristagarna är Emmabodas förening för rättvis handel (Fairtrade)
Medverkar gör också  musikern och sångaren Peter Olsson
Välkommna att hylla årets pristagare

Motion till fullmäktige: Öka anslagen till kvinnojouren

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som mycket ofta betyder livslång sjukdom och lidande för de kvinnor och barn som drabbas. För samhället blir detta en stor och ökande kostnad, om inte tillräckliga resurser sätts in i tid för att mildra och minska de skador, som kvinnorna och barnen har fått. Trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Ett av våra krav är att stödet till kvinnojourerna måste öka.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att företrädare för polis, socialtjänst och sjukvård själva anser att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad de själva kan erbjuda existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

I dag finns det kvinnojourer i ungefär hälften av landets kommuner och antalet kvinnor som söker hjälp ökar stadigt. Samtidigt ökar antalet förfrågningar från kommun, polis och skola; i fjol med nästan 30 procent. Det blir dock allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.
Regeringen har tillfört kommunerna utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på lokal nivå. Detta är lovvärt men långtifrån tillräckligt. Fredrik Reinfeldt har ännu inte infriat sitt löfte från 2011 om att resurserna till kvinnojourerna ska öka. Därför är det fortfarande svårt för kvinnojourerna att göra långsiktiga planeringar för sin verksamhet.

Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet.
Vänsterpartiet anser att kommunen måste ta ett ökat ansvar för mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste fungera som garant för att kvinnor som utsatts för våld får den hjälp de behöver. Därför måste kvinnojouren få ett stabilt ekonomiskt stöd som gör deras verksamhet möjlig att fungera. Detta görs genom att öka anslagen till kommunens tjej- och kvinnojour. Genom att även säkerställa att anslagen är löpande och räknas upp automatiskt så att de inte måste sökas varje år, så kan verksamheten garanteras.

Vi yrkar:
– Att öka kommunens årliga anslag till minst 22000 kr till kvinnojouren.
– Att säkerhetsställa att anslagen på minst 22000 kr är löpande på fem år

Skydda gemensam egendom

Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Vi har sett under dom senaste åren en privatiseringsvåg dra genom landet. De har sålt bla ut skolor och vårdcentraler, apotek, järnvägstrafik och allmännyttans lägenheter. Listan kan göras lång på sådant som har sålts ut från kommuner, landsting och stat. Många gånger har dessa privatiseringar skett långt under marknadspris och ofta har det inneburit att samhällsnyttiga funktioner slagits sönder. Detta i kombination med att utförsäljningarna är mer eller mindre oåterkalleliga gör det så allvarligt. För när egendomen väl har sålts ut är det mycket svårt att köpa tillbaka den. Det som tar flera decennier för det offentliga att bygga upp kan säljas ut på bara något år. Försäljningar av det offentliga berör många kommuninvånare som ibland inte har haft en möjlighet att säga sitt.

Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas. Vi föreslår att det för beslut om att sälja ut gemensamt ägd egendom krävs tre fjärdedelar majoritet, alternativt två likalydande beslut med mellanliggande val så att väljarna får möjlighet att avgöra. Något av dessa villkor måste vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå.

Skyddet ska gälla gemensamt ägd egendom vars värde överskrider en viss
beloppsgräns. För att undvika att man går runt skyddet genom att dela upp en
försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för vad som räknas
som en och samma försäljning. Reglerna för vad som räknas som en och samma
upphandling kan här vara en förebild.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
– Att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige i Emmaboda kommun fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val.

Emmaboda inte till salu

Emmaboda inte till salu

Facebook Likes

en välfärd att lita på

en välfärd att lita på

vänsterpartiet

vänsterpartiet

För en välfärd utan vinstintresse

För en välfärd utan vinstintresse

1 maj märke 2014

1 maj märke 2014

Demokratipriset 2014

Demokratipriset 2014

Välfärd för alla

Välfärd för alla

Kalendarium

februari 2019
M T O T F L S
« apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

bli_medlem

bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.